GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Funkcja kwadratowa małe pytanie

21.10.2009
17:55
[1]

Yerten [ Pretorianin ]

Funkcja kwadratowa małe pytanie

Jeśli mam współłczynniki wierzchołka i pierwiastki funkcji-miejsca zerowe to jak obliczyć współczynnik a?

21.10.2009
18:10
[2]

Zax_Na_Max [ Bo Emeryt Znał Karate ]

wierzchołek to będzie

(-b/2a , -delta/4a ) = (p,q)

Pierwiastki

-b+pierw.z.delty/2a i -b-pierw.z.delty/2a

ax^2+bx+c = a(x-p)^2 + q Lepiej?

21.10.2009
18:30
[3]

Yerten [ Pretorianin ]

niewiele.
Treść zadania: Wyznacz trójmian kwadratowy o pierwiastkach x1,x2 i podanym zbiorze wartości Y

a0 x1=-1 x2=3 Y=(-2 do plus nieskończoności

21.10.2009
18:44
[4]

CreaToN [ Generaďż˝ ]

Dawno temu to miałem, ale o ile pamiętam, to funkcję kwadratową można było zapisać jako a*(x - x1)*(x - x2). Masz podane x1 i x2. Znasz również wierzchołek. Wierzchołek zawsze znajduje się w takiej samej odłegości między x1 a x2 - funkcja jest symetryczna. Tutaj wierzchołek znajduje się dla x = 1 i y = -2. Podstawiając to do równania wychodzi a = 1/2

21.10.2009
18:48
[5]

Yerten [ Pretorianin ]

Okej już zaczaiłem, dzieki

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.