GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

chemia

18.10.2009
17:16
[1]

aha buku [ Legionista ]

chemia

chemia

1.oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 2,59g/dm3 i zwiera 82,8% węgla.
2.Oblicz w jakim stosunku masowy zmieszano propan i etan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm3 tej mieszaniny zużyto 32 dm3 tlenu otrzymując dwutlenek węgla i pare wodną(podana objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury)

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.