GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

chemia organiczna zadania z molami

18.10.2009
17:02
[1]

aha buku [ Legionista ]

chemia organiczna zadania z molami

1.oblicz rzeczywisty wzór węglowodoru który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 2,59g/dm3 i zwiera 82,8% węgla.
2.Oblicz w jakim stosunku masowy zmieszano propan i etan jeżeli do całkowitego spalenia 7dm3 tej mieszaniny zużyto 32 dm3 tlenu otrzymując dwutlenek węgla i pare wodną(podana objętości odnoszą się do identycznych warunków ciśnienia i temperatury)

18.10.2009
17:17
[2]

Max_101 [ Mów mi Max ]

1. No więc tak:
22,4 dm3 ma jeden mol gazu w warunkach normalnych.

2.59 g - 1 dm3
xg - 22,4 dm3

x ~ 58 g

teraz liczymy masę węgli :
58g * 82,8% = 48 g
12 g waży jeden atom węgla, więc:

48g/12g = 4 atomy węgla

Następnie liczymy ilość wodorów:
58 g - 48g = 10g
1 gram waży 1 wodór więc węglowodór ten na 10 wodorów

wzór rzeczywisty C4H10

18.10.2009
17:28
[3]

aha buku [ Legionista ]

to nie jest dobrze zrobione bo tam są decymetry sześcienne

18.10.2009
17:32
[4]

kamil_kriss [ fIgHtInG dReAmEr ]

To JEST dobrze zrobione człowieku...

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.