GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

List gończy - za kim można wysłać?

31.08.2009
02:41
[1]

kakakakaboom! [ Konsul ]

List gończy - za kim można wysłać?

Witam!

Wyobraźmy sobie, że została popełniona zbrodnia, np. znaleziono faceta we własnym domu w kałuży krwi, nie żyje.

Nie ma żadnych dowodów, ale osoba, która może być podejrzana (nic jej nie obciąża, ale rodzina ofiary uważa, że nie miała dobrych stosunków z ofiarą) znika w dniu popełnienia morderstwa.

Czy można za taką osobą wysłać list gończy (międzynarodowy lub nie)?

Jeśli tak, to oznacza, że można to zrobić z każdym podejrzanym, jeśli może mieć związek z poważniejszym przestępstwem?

31.08.2009
02:53
smile
[2]

The Wanderer [ apatryda ]

Kodeks postepowania karnego

Art. 278. (171) Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Przepis art. 247 stosuje się odpowiednio.

Art. 279. § 1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.
§ 2. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

Art. 280. § 1. W liście gończym podaje się:
1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym,
2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego,
3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku,
4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu,
5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.
§ 2. W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.
§ 3. List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.

31.08.2009
22:58
[3]

kakakakaboom! [ Konsul ]

Dzięki wielkie, ale nadal nie kumam, kto jest "podejrzanym"? Tzn. podejrzanym można nazwać każdego, czy coś musi na niego wskazywać? Jak mocne dowody muszą na niego wskazywać?

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.