GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

28.05.2009
18:41
[1]

Chorson [ Konsul ]

oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

jak to wypełnić???

Wnoszę o ubezpieczenie społeczne
emerytalne i rentowe
chorobowe tak / nie


Nie wnoszę o ubezpieczenia społeczne ponieważ)*
1.Jestem studentem (uczniem)* szkoły ponadpodstawowej i nie mam ukończonych 26 lat.
2.Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i moje wynagrodzenie miesięczne, które jest podstawą naliczania składek na ubezpieczenia społeczne jest wyższe od
minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty

3.Jestem jednocześnie zatrudniony od dnia

do dnia

na
podstawie umowy zlecenie w innym zakładzie, od której odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
4.Jestem emerytem lub rencistą i jednocześnie jestem zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie.

5.Jestem emerytem lub rencistą i jednocześnie jestem zatrudniony od

do dnia

na umowę zlecenia w innej firmie.
6.Prowadzę działalność gospodarczą, od której odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne.
7.Jestem /nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy /podać nazwę i adres Urzędu Pracy/
nie jestem studentem jestem bezrobotny niezarejestrowany w urzedzie

28.05.2009
18:57
[2]

Chorson [ Konsul ]

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.