GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Polskie Towarzystwo Badania Gier

17.05.2009
22:44
[1]

Iselor (Łódź) [ Pretorianin ]

Polskie Towarzystwo Badania Gier

Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do członkostwa w Polskim Towarzystwie Badania Gier. Celem towarzystwa jest, cytując za statusem:
"§ 6.
1. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, w ujęciu teoretyczno-praktycznym, również w dziedzinie dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych oraz ich zastosowania w edukacji i reedukacji na wszystkich jej poziomach.
2. W realizacji tych celów Towarzystwo może współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 7.
Cele swe Towarzystwo realizuje poprzez:
a) udział i organizację spotkań i paneli naukowych oraz szkoleń poświęconych badaniu gier i zagadnieniom związanym z grami,
b) organizowanie i udział w imprezach związanych z badaniami gier, konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach o charakterze naukowym lub popularnonaukowym poświęconym zagadnieniom gier,
c) odczyty referatów,
d) publikowanie prac naukowych, materiałów szkoleniowych, w tym biuletynów, periodyków, gazetek i innych materiałów stanowiących nośniki informacji leżących w polu zainteresowania Towarzystwa,
e) propagowanie idei gier, jako formy twórczego wykorzystania czasu,
f) projektowanie zainteresowania grami za pośrednictwem sieci Internet,
g) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zakresu odpowiadającego celom Towarzystwa,
h) przedkładanie władzom oświatowym materiałów dotyczących zastosowania gier w dydaktyce,
i) współpracę z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą."

Zapraszamy wszystkich miłośników:
- gier umysłowych (logicznych), w tym szachów i/lub warcabów
- gier karcianych
- gier planszowych
- gier RPG
- gier video (komputerowych i konsolowych)
- wszelkich innych.

Więcej informacji na:


© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.