GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

|\|4 ])4[h BLo]‹U 5P4])L 5TRzeP ]‹o5|V|1[hn3j R4]‹13Ty

08.05.2009
21:10
[1]

Zultab [ Konsul ]

|\|4 ])4[h BLo]‹U 5P4])L 5TRzeP ]‹o5|V|1[hn3j R4]‹13Ty

|\|A dA[HOo Bl()]‹Oo WE WSi BArAN()W]‹A=) W P()LOodNi()WE_| [He5[i $yBErii=) OoPAdL StrzeP ]‹()SMi[HNE_| rA]‹iEty=) _|A]‹ P()iNF()rM()WALy SLOożBy ALtA_|S]‹iEG() rE_|()NOo NiE MA ()FiAr zdArzENiA=) |\|A MiE_|S[Oo PrA[Oo_|E _|Ooż SPE[_|AlNA ]‹()MiS_|A=) MA_|A[A OoStAli[ $H[HEGooLy - iNF()rMOo_|E SErWiS |\|EWSrOo=) _|A]‹ OotrzyMOo_|A MiE$H]‹Ań[y FrAGMENt rA]‹iEty SPAdL NA dA[H W N()[y z [HWArt]‹Oo NA PiAtE]‹=) RAN]‹iEM NA MiE_|S[E zdArzENiA PrzyByli SPE[_|Ali5[i=) ]‹toorzy NA dA[HOo Bl()]‹Oo zNAlEźli MEtAl()Wy PrzEdMi()t () r()zMiArA[H 35 NA 120 [ENtyMEtrooW=) P()[HAt]‹()W() SAdz()N()=) żE NA dA[H Bl()]‹Oo SPAdL ElEMENt StAt]‹Oo ]‹()SMi[HNEG() "Pr()GrES"=) ]‹toory () 22:38 StArt()WAL z ]‹()SM()dr()MOo BA_|]‹()NOor d() StA[_|i MiedzyNAr()d()WE_| StA[_|i ]‹()SMi[HNE_|=)

08.05.2009
21:10
[2]

kulako [ Konsul ]

fajnie... a teraz przetłumacz na ludzki język

08.05.2009
21:16
[3]

Narmo [ nikt ]

Na dachy bloku we wsi baranów w południowej części syberii opadł strzęp kosmicznej rakiety?

08.05.2009
21:37
smile
[4]

Ze wsi [ Senator ]

Głupota.

08.05.2009
21:50
[5]

Axonn77 [ Kejemniczy Tafir ]

Niestety, wszystkie moje translatory wysiadły :(

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.