GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

W końcu się doigrałem - Win32/sality.nar

26.01.2009
19:50
[1]

sweep [ Konsul ]

W końcu się doigrałem - Win32/sality.nar

Poradziłem sobie rok bez antyvirusa dopóki dzisiaj od kolegi nie dostałem pendrive z niespodzianką w postaci virusa Win32/Sality.nar. Wirus atakuje pliki exe, zablokował dostęp do rejestru i menadżera zadań, a także gratisowo rozwalił tryb awaryjny.
Jak się pozbyć tego gówna, ponosząc jak najmniejsze straty w danych.
Proszę pomóżcie.
Wklejam log z hijacka:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:39:00, on 2009-01-26
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
E:\WINDOWS\System32\smss.exe
E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
E:\WINDOWS\system32\services.exe
E:\WINDOWS\system32\lsass.exe
E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
E:\WINDOWS\System32\svchost.exe
E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
E:\WINDOWS\Explorer.EXE
E:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
E:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
E:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
E:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
E:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
E:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
E:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
E:\WINDOWS\system32\svchost.exe
E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
E:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
E:\Documents and Settings\Marcin\Pulpit\HiJackThis.exe
E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - ‹06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3› - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - ‹761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43› - E:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - ‹DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9› - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - ‹E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C› - E:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] E:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] E:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "E:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NodLogin] E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\nodlogin.exe
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] E:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "E:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] E:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_‹79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA›] "E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "E:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: lsass.exe
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - ‹2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F› - E:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - ‹2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F› - E:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - ‹2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F› - E:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: Badanie - ‹92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263› - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - ‹e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583› - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - ‹e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583› - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - ‹FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683› - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - ‹FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683› - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: e:\windows\system32\nwprovau.dll
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\‹DFBEC854-C757-458F-8C5B-2BD75663E71F›: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - E:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - E:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - E:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - E:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - E:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

--
End of file - 7459 bytes

26.01.2009
20:44
[2]

mirencjum [ operator kursora ]Skopiuj, wklej i naciśnij analiza. Wartości które będą miały X, zaznacz w tym programiku który Ci wygenerował ten log i naciśnij Fix.

Czy nie lepiej mieć antywirusa?


26.01.2009
21:43
[3]

sweep [ Konsul ]

Teraz też o tym wiem.
Przeczytałem że Kaspersky usuwa tego wirusa. Jeżeli pójdę do kumpla przeskanować dyski to wirus może także przejść na jego kompa ?
Nie chciałbym mu robić za dużo syfu.

26.01.2009
22:11
[4]

sweep [ Konsul ]

Łup !

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.