GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Poczta Polska - pytanie dotyczące wysyłki paczki

08.12.2007
21:13
smile
[1]

davis [ ]

Poczta Polska - pytanie dotyczące wysyłki paczki

Proszę o informację jakie są korzyści wysłania paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością. Czy ma to wymierną korzyść w przypadku zagubienia paczki przez Pocztę? Będę wysyłał dosyć drogą rzecz i nie chciałbym żeby przepadła bezpowrotnie.

08.12.2007
21:28
smile
[2]

davis [ ]

Odpowiem sam sobie bo już znalazłem i może ktoś na tym skorzysta :)

1.5. Jakie przysługuje odszkodowanie?

Ustawa Prawo pocztowe wyraźnie określa, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie:

1) za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej

2) za utratę paczki pocztowej - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie; "

3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością - w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.