GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47

23.05.2007
22:46
smile
[1]

Caine [ Książę Amberu ]

Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47

spoiler start
A takie coś wyszperałem niedawno na jednym blogu. Ponoć znalezione w kancelarii Bieruta. zastanawiam się wręcz czy to nie jakaś współczesna podróbka
spoiler stop


45 Zasad Zniewalania

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem
organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy
pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić
ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz
krajowych).

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze,
organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów,
instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania
ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu
wydobywczego).

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników,
którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do
analizowania spraw wychodzących poza te działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy
stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach
podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy,
rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i
zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te
wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i
określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia,
które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia
wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych
odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji
zawierających wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem
transportu określonego w instrukcji NK 552-46).

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe
spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich
stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie
wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w
razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony
dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych
obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub
wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich
odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska
równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach
niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do
tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych
grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć
zdobycia dyplomu.

pełna wersja:

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.