GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

help zadanie

16.05.2007
22:09
[1]

Bushido [ The Main Man ]

help zadanie

cze czy ktos moze to rozwiazac?

Załóżmy, że w danym okresie popyt konsumentów na przejazdy metrem jest uzależniony od ceny biletu za przejazd metrem, dochodów konsumentów oraz ceny biletu za przejazd autobusem miejskim. Przyj­mijmy także, że nominalne dochody konsumentów wynoszą 1000 zł miesięcznie, cena jednego przejazdu metrem jest równa 2 zł (bez względu na długość trasy lub czas przejazdu), cena jednego przejazdu autobusem miejskim jest równa l zł, a popyt na przejazdy metrem wynosi 100 przejazdów. Cenowa elastyczność popytu na przejazdy metrem wynosi —0,5, dochodowa elastyczność popytu wynosi l, a elas­tyczność mieszana (względem ceny przejazdu autobusami miejskimi) wynosi 0,6. O jaką wielkość zmieni się popyt na przejazdy metrem, jeśli:
a. Dochody nominalne konsumentów wzrosną o 100 zł, a cena
jednego przejazdu metrem wzrośnie o 0,2 zł (przy założeniu ceteris
paribus).
b. Dochody nominalne konsumentów spadną o 200 zł, cena jed­
nego przejazdu metrem spadnie o 0,4 zł, a cena jednego przejazdu
autobusem miejskim wzrośnie o 0,2 zł.

dzieki

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.