GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Szacunek dla Konstytucji miarą patriotyzmu?

15.05.2007
15:10
[1]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

Szacunek dla Konstytucji miarą patriotyzmu?

Sporo się ostatnio mówi o patriotyzmie, o działaniu na rzecz wychowania patriotycznego.
Czy nie uważacie, że jego podstawą powinien być szacunek dla prawa, porządku prawnego, który w wypadku Polski sięga praktycznie tysiąca lat i dzięki, któremu możemy mówić o ciągłości państwowości?

Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji się zapoznać:

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

15.05.2007
15:13
[2]

gladius [ Subaru addict ]

Tak, ale najpierw konstytucję trzeba zmienić tak jak chcą kaczki. Ta jest konstytucją układu, na czele z podłym Trybunałem. Jak można mieć do niej szacunek?

15.05.2007
15:16
[3]

kiowas [ Legend ]

Bramkarz ---> niestety dla nas, rząd wraca do peerelowskiej zasady 'poszanowania władzy' odchodząc od 'poszanowania prawa'.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
I ten właśnie fragment jest podstawa do negowania III RP - skoro ma się w poważaniu wymienione wolności to by zachować choć odrobinę przyzwoitości należy dążyć do ustanowienia nowego ustroju czyli kolejnej republiki.

15.05.2007
15:34
smile
[4]

Widzący [ Legend ]

Pan Prezydent i Pan Premier wraz z Radą Ministrów i jednomyślnie działającą większością sejmową zmieni ten niegodny dokument, świstek papieru w istocie, na taki którego treść będzie odpowiadała potrzebie chwili, Panu Przezydentowi, Panu Premierowi, większości sejmowej i koalicjantom. Jest nadzieja że przetnie w ten sposób niecne knowania różnych szkodników i niepolaków co to tkankę narodową psowają a ode złego myśli idące w lud rozpuszczają. I na on czas pomstę wywrze na onych szkodnikach srogą a ład i niebiańską szczęśliwość jednym edyktem ustanowi.

15.05.2007
15:36
smile
[5]

Vader [ Legend ]

Amen bracie!

15.05.2007
19:53
[6]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

gladius

Błąd ortograficzny. "Układ" wielką literą, "trybunał" z małej ;))


Pytanie nadal aktualne.

15.05.2007
19:55
smile
[7]

gladius [ Subaru addict ]

Mamrotek właśnie wymlaskał, że trzeba zmieniać konstytucję, bo strasznie im (kaczkom) trybunał bruździ.

15.05.2007
20:01
[8]

NewGravedigger [ spokooj grabarza ]

Widzący - pięknie napisane, masz talent:)

15.05.2007
20:08
[9]

ereyty [ Bragiel ]

Konstytucja nie stanowi prawa, tak więc szacunek do Konstutucji, a szacunek do prawa do zupełnie co innego.
W Polsce nie ma szacunku do prawa z oczywistego powodu-nadal dominującą rasą ludzi w Polsce jest Homo Sovieticus i jego dzieci. Dopóki nie zostanie on wyparty przez nowoczesnego Polaka-Europejczyka, dopóty w Polsce nikt nie będzie szanował prawa i będzie traktował je tak jak w Prlu, a więc jako coś co, by normalnie żyć, należy omijać i naginać.

15.05.2007
20:16
smile
[10]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

Konstytucja nie stanowi prawa, tak więc szacunek do Konstutucji, a szacunek do prawa do zupełnie co innego.

To jakiś fenoment logiczny - możesz to szerzej wyjaśnić?

Art. 8 ust. 1 Konstytucji
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

15.05.2007
20:17
[11]

Anoneem [ Generał ]

ereyty -> Co miałeś na myśli pisząc że "Konstytucja nie stanowi prawa" ?

15.05.2007
20:24
[12]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

errata:

miało być oczywiście "fenomen" :)

15.05.2007
20:37
smile
[13]

wysia [ Senator ]

ereyty --> Good one:) Nie codzien czlowiek sie dowiaduje, ze najwyzszy akt prawny panstwa, ustawa zasadnicza, nie stanowi prawa.

15.05.2007
20:40
[14]

alexej [ Piwny Mędrzec ]


Co najmniej 9 sędziów TK powinno zostać odsuniętych od orzekania w sprawie ustawy lustracyjnej. Tego wymaga prawo, przyzwoitość i szacunek dla państwa oraz sprawiedliwości. Sędziowie: Ciemniewski, Grzybowski, Jamróz, Kotlinowski, Łętowska, Mazurkiewicz, Niemcewicz, Stępień i Wyrzykowski nie spełniają warunków koniecznych do zapewnienia niepodważalnej bezstronności oceny zgodności z Konstytucją zapisów kontrowersyjnej ustawy lustracyjnej. Biorąc pod uwagę, że z wyrokowania w tej sprawie wycofano już 4 sędziów (trzech „z listy”, jeden spoza – Granat, w tym 2 na własne życzenie) to liczba sędziów mogących decydować o losach ustawy bez narażania Trybunału na nieodwracalne szkody w postaci zachwiania wiary w jego uczciwość wynosi… 5 (Cieślak, Gintowt-Jankowicz, Hermeliński, Liszcz, Zdziennicki).Skrótowo powody, dla których "dziewiątka" nie powinna orzekać:1. Ciemniewski: (a) jako eks-członek partii (UD), która obecnie (pod zmienioną nazwą) jest przybudówką strony procesu (SLD) nie gwarantuje bezstronności wyrokowania, (b) w swoich wypowiedziach wielokrotnie prezentował sprzeciw nie wobec takiej czy innej formy lustracji lecz wobec lustracji jako takiej2. Grzybowski: (a) jako osoba, której nazwisko znajduje się w IPNowskich zasobach archiwalnych i jest ono identyfikowane jako budzące podejrzenie agenturalności nie gwarantuje bezstronności orzekania ponieważ sądziłby w swej własnej sprawie – wykluczony z orzekania przez Prezesa TK3. Jamróz: (a) jako eks-członek partii będącej stroną sporu (SLD, partia która złożyła wniosek do TK) nie gwarantuje bezstronności orzekania, przez wiele lat pozostawał w ścisłej relacji z jedną ze stron procesu, (b) jako osoba, której nazwisko znajduje się w IPNowskich zasobach archiwalnych i jest ono identyfikowane jako budzące podejrzenie agenturalności nie gwarantuje bezstronności orzekania ponieważ sądziłby w swej własnej sprawie – wykluczony z orzekania przez Prezesa TK4. Kotlinowski: (a) uczestniczył w powstawaniu "sądzonego" przepisu, sam się wyłączył z prac TK w tej sprawie5. Łętowska: (a) w swoich wypowiedziach wielokrotnie prezentowała sprzeciw nie wobec takiej czy innej formy lustracji lecz wobec lustracji jako takiej6. Mazurkiewicz: (a) jako eks-członek partii będącej stroną sporu (SLD, partia która złożyła wniosek do TK) nie gwarantuje bezstronności orzekania, przez wiele lat pozostawał w ścisłej relacji z jedną ze stron procesu, (b) w swoich wypowiedziach wielokrotnie prezentował sprzeciw nie wobec takiej czy innej formy lustracji lecz wobec lustracji jako takiej7. Niemcewicz: : (a) jako eks-członek partii (UD), która obecnie (pod zmienioną nazwą) jest przybudówką strony procesu, (b) w swoich wypowiedziach wielokrotnie prezentował sprzeciw nie wobec takiej czy innej formy lustracji lecz wobec lustracji jako takiej8. Stępień: (a) w swoich wypowiedziach wielokrotnie prezentował sprzeciw nie wobec takiej czy innej formy lustracji lecz wobec lustracji jako takiej9. Wyrzykowski: (a) w 2005 r. w niejasnych okolicznościach został obdarowany pakietem akcji koncernu ITI o wartości 150 tys. euro, koncern został założony oraz jest własnością dwóch biznesmenów, którzy, wg niektórych, w związku z wejściem w życie "sądzonej" ustawy uciekli z Rady Nadzorczej tegoż koncernu (by nie podlegać przepisom ustawy), jako osoba posiadająca dług wdzięczności wobec tak "dotkniętych" przepisami ustawy osób nie gwarantuje bezstronności orzekania

15.05.2007
20:44
[15]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

wysiu

Nie jest Sejmem to nie stanowi prawa ;)))

alexej

Tak, tak już wiemy, że żaden z sędziów TK nie mógłby orzekać w tej ani żadnej innej sprawie.

15.05.2007
20:46
[16]

Deepdelver [ Legend ]

alexej --> wiesz, posądzanie w dniu dzisiejszym np. Grzybowskiego o agenturalność to dowód na zbydlęcenie albo debilizm. Najprawdopodobniej na oba schorzenia.

15.05.2007
20:53
[17]

Hajle Selasje [ Eljah Ejsales ]

Szacunek do prawa to ładny frazes, można nim dowolnie manipulować. Patriotyzm to w dzisiejszych czasach troska o ojczyznę, którą można interpretować indywidualnie. Niestety, choćbyśmy stawali na głowach, nasz patriotyzm będzie bardzo ubogi w porównaniu do patriotyzmu naszych dziadków ew. ojców. Co nie znaczy, że nie istnieje, ale nikt mi nie wmówi, że wiąże się on bezpośrednio z konstytucją.

Ja z chęcią wprowadziłbym teraz do Polski liberalizm ekonomiczny, zdekomunizowałbym państwo i zrobił parę innych rzeczy i w moim odczuciu byłyby to całkowicie patriotyczne gesty bez względu na to, czy zrobiłbym to zgodnie z prawem, czy wbrew jemu.

To kwestia standardów, nie patriotyzmu.
I właśnie dlatego PiS się wydurnia :o)

15.05.2007
20:54
[18]

gladius [ Subaru addict ]

Kotlinowski i Stępień? Przecież pisiorstwo ich samo wystawiło :)

15.05.2007
21:19
[19]

Bramkarz [ brak abonamentu ]

Hajle Selasje

To wszystko ładnie brzmi dopóki sobie nie uświadomisz, że Państwo nie powstało kilkanaście lat temu i że ci dziadowie i ojcowie (ci mieliby mniejsze szanse) potrafili m.in. stworzyć tradycję prawną.

gladius

Stępień został sędzią TK za AWS, za PiSu został jedynie Prezesem bo trzeba było wybrać z dwóch kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK.

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.