GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

ropa naftowa

10.05.2007
18:58
smile
[1]

mateuszek15 [ Pretorianin ]

ropa naftowa

potrzebuje informacje o ropie naftowej i żeby było to związne z chemią(nie z geografią czyli np. gdzie jest jej najwięcej!) głównie chodzi mi o właściwości chemiczne i fizyczne!

10.05.2007
19:00
[2]

ffff [ Backside ]A takie sprawy jak budowa strukturalna powinny być w każdym podręczniku do chemii :)

10.05.2007
19:01
[3]

mateuszek15 [ Pretorianin ]

byłem na wikipedi i nic ciekawego tam nie ma

10.05.2007
19:06
[4]

ffff [ Backside ]

Spróbuje na jakimś portalu chemicznym.
Ew. wyjście do biblioteki i przejrzenie rozszerzonego podręcznika licealnego :]

10.05.2007
19:13
[5]

Szczeblo [ Konsul ]

Ropa naftowa jest skomplikowaną mieszaniną węglowodorów (lotnych ciekłych i stałych) zawierających także niewielkie ilości (do 1%) związków organicznych tlenu (kwasy karboksylowe, fenole) siarki (tioalkohole i pochodne tiofenu) oraz azotu (azotowe związki heterocykliczne).
W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. Barwa, zapach, lepkość, ciężar właściwy itp. zależą od pochodzenia ropy (sklasyfikowano kilka tysięcy gatunków).
Wydzielenie czystych węglowodorów z ropy naftowej odbywa się najczęściej za pomocą destylacji frakcyjnej; stosuje się także ekstrakcję za pomocą selektywnych rozpuszczalników oraz krystalizację.
W skład ropy naftowej wchodzą trzy grupy węglowodorów:
- alkany
- cykloalkany
- areny
Ropa naftowa nie zawiera w zasadzie alkenów i alkinów. W zależności od jej pochodzenia procentowy udział poszczególnych składników jest zróżnicowany.
W wyniku destylacji ropy naftowej uzyskuje się szereg frakcji wrzących w różnych zakresach temperatury. W miarę podwyższania temperatury ropy destylują z niej coraz to trudniej lotne składniki. Produktami są :
v eter naftowy C5 - C6 o temperaturze wrzenia 20 - 90°C stosowany jako rozpuszczalnik
v benzyna lekka C6 - C7 o temperaturze wrzenia 90 - 120°C stosowana także jako rozpuszczalnik
v benzyna ciężka C7 - C12 o temperaturze wrzenia 100 - 200°C stosowana jako paliwo w silnikach spalinowych
v nafta C12 - C18 o temperaturze wrzenia 170 - 270°C stosowana jako paliwo
v olej gazowy lekki >C18 o temperaturze wrzenia 230 - 300°C stosowany jako paliwo
v olej smarowy >C18 o temperaturze wrzenia powyżej 300°C i stosowany jako smar
v mazut czyli pozostałość jest surowcem do produkcji smaru, parafiny i asfaltu oraz surowcem w procesach krakowania stosowanych do otrzymywania benzyny.
Benzyna jest substancją ciekłą, bardzo lotną i łatwopalną o charakterystycznym zapachu. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszanki wybuchowe. Nierozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczalna w bezwodnym alkoholu - eterze, chloroformie, itp. Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów. Ponieważ rozwój motoryzacji pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na benzynę, wyższe frakcje ropy naftowej takie jak oleje i mazut, przerabiane są na benzynę w procesie krakingu. Proces ten polega na termicznej lub katalitycznej degradacji węglowodorów, pozwalającej na uzyskanie produktów o mniejszej masie cząsteczkowej. Benzyny krakowe różnią się od benzyn otrzymywanych na drodze zwykłej destylacji ropy naftowej większą zawartością alkenów i węglowodorów aromatycznych.
Kraking
Jeśli produkty destylacji ropy naftowej zawierające kilkanaście atomów węgla w cząsteczce, a wiec frakcje olejową, zostaną podgrzane do temperatury około 500°C to następuje rozerwanie wiązania pomiędzy atomami węgla. Długi łańcuch węglowodoru pęka, przy czym tworzą się niższe węglowodory. W praktyce możemy powiedzieć, że z oleju otrzymujemy benzynę. Z udziałem katalizatora kraking można przeprowadzić w temperaturach od 400 do 500°C.
Jako katalizatory w metodzie krakingu stosowane są krzemiany glinu, magnezu lub cyrkonu. Gazy krakowe stanowiące produkt uboczny krakingu stosuje się do produkcji paliw lotniczych i jako surowce chemiczne.
Reforming
Zmiany składu frakcji benzynowych w celu uszlachetnienia benzyn uzyskiwanych metodą destylacji ropy naftowej można uzyskać metoda reformingu, która polega na izomeryzacji i dehydrocyklizacji n-alkanów oraz odwodornieniu cykloalkanów do węglowodorów aromatycznych pod wpływem katalizatora platynowego. W ten sposób podnosi się liczbę oktanową benzyny nawet o 40 jednostek, a także uzyskuje się alkeny i areny.
Liczba oktanowa jest to wielkość określająca jakość benzyny (im wyższa liczba oktanowa tym benzyna jest lepsza). Benzyny uzyskane bezpośrednio przez destylację ropy naftowej mają liczbę oktanową od 50 do 76, benzyny z krakowania - 90, powstałe z reformingu - około 100. Liczbę oktanową benzyn można podnieść o 15 - 16 jednostek przez dodanie czteroetyloołowiu (powstaje etylina używana tylko jako paliwo - bardzo trująca) Następną frakcją po benzynie jest nafta, czyli przezroczysta, żółta ciecz niebieskawym połyskiem i charakterystycznym zapachem. Stosowana dawniej głównie do oświetlania (lampa naftowa), obecnie używana jako paliwo do silników wysokoprężnych lub odrzutowych i jako surowiec do otrzymywania benzyny metodą krakingu lub reformingu. Kolejna frakcja po nafcie to olej gazowy lekki (solarowy). Jest używany jako paliwo do silników wysokoprężnych Diesla - tańsze od benzyny, ponieważ nie wymaga przeróbki chemicznej. Cięższe frakcje olejowe (olej smarowy) służą do smarowania mechanizmów.


pasi? jeśli tak - 30 sekund z google....

10.05.2007
19:33
smile
[6]

mateuszek15 [ Pretorianin ]

SZCZEBLO THX ale ja chce jeszcze trochę wiećej o właściwościach fizycznych i chemicznych

10.05.2007
20:11
[7]

mateuszek15 [ Pretorianin ]

A CHOCIARZ JUż TYLKO POłYSK I OBRABIALNść MECHANICZNA MI SJES POTRZEBNA! Z CZY OBRABIALNOść TO CHODZI żE MOZNA Z NIJ COś ROBIć (CZYLI TAK)

10.05.2007
20:12
[8]

[bd,[55,pb5i [ Generaďż˝ ]

Podział ropy
ze względu na ciężar właściwy:
lekka (poniżej 878 kg/m3)
średnia (od 878 do 884)
ciężka (powyżej 884)
ze względu na skład chemiczny ropy:
parafinowa
naftenowa
parafinowo-naftenowa
aromatyczna
parafinowo-naftenowo-aromatyczna
parafinowo-aromatyczna
ze względy na zawartość siarki w ropie:
niskosiarkowa (poniżej 0,5 %)
siarkowa (powyżej 0,5 %)
ze względu na zawartość żywic w ropie:
małożywiczna (poniżej 17 %)
żywiczna (od 18 do 35 %)
wysokożywiczna (powyżej 35 %)
ze względu na zawartość parafiny w ropie:
niskoparafinowa (bezparafinowa) (temperatura krzepnięcia poniżej – 16 C)
parafinowa (temperatura krzepnięcia od – 15 C do + 20 C)
wysokoparafinowa (temperatura krzepnięcia powyżej + 20 C)


Znalazłem w Wikipedii

10.05.2007
20:16
[9]

mateuszek15 [ Pretorianin ]

CHYBA MóWłEM żE SPR. NA WIKIPEDI ALE I TAK DZ

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.