GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

polskie znaki - problem z angielska wersja Visty

20.04.2007
19:42
[1]

Transcended [ Chor��y ]

polskie znaki - problem z angielska wersja Visty

mam problem z ustawieniem polskich znaków w moim windowsie. Chyba chodzi o jakies kodowanie niektórych plików txt (na których mi zależy bo to napisy do filmów) bo na ogół problem nie istnieje. Jak wida tutaj piszę poprawnie z polskimi znakami.
Natomiast plik ściągnięty plik txt wygląda mniej więcej tak:
/Mówi siê, ¿e Zachód|/zbudowano na legendach,
/opowieœciach, dziêki którym mogliœmy|/nadaæ sens rzeczom zbyt wielkim,
/lub zbyt przera¿aj¹cym,|/aby w nie uwierzyæ.

Ustawiony mam język polski w windowsie oraz polską klawiaturę (programisty lub 214 - nie ma znaczenia.
Grzebałem też bezpośrednio w notepadzie (format - font) - jednak nie przynosi to żadnych efektów. Ustawiam Arial-a, kodowanie CE i cały czas mam krzaczki :/

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.