GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Praca domowa z fizyki

19.04.2007
19:29
[1]

zbat [ Centurion ]

Praca domowa z fizyki

Mam problem z pracą domową z fizyki (fizyka jądrowa) i proszę o pomoc.

Zadanie jest takie:

Podczas rozszczepienia jądra uranu 235/92 U energia wewnętrzna otoczenia wzrasta o około 200MeV (1 ev=1,6*10 do potęgi -16 J, a 1 MeV = 10 do 6 eV). W jednym gramie 235/92 U znajduje się około 26*10 do 20 atomów tego pierwiastka. O ile wzrośnie energia wewnętrzna otoczenia gdy jądra wszystkich atomów zawartych w tej próbce ulegną rozszczepieniu?

19.04.2007
20:25
[2]

Finthos [ Konsul ]

Eeee... czy tego po prostu nie trzeba wymnożyć?

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.