GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

16-bitowy podsystem Windows -problem z grą!

14.06.2006
14:49
smile
[1]

FallenFury [ Centurion ]

16-bitowy podsystem Windows -problem z grą!

chciałem sobie zainstalować na XPku grę jagged Alliance 2 i wyskoczył mi taki o to błąd "c:\windows\system32\autoexec.nt. Ten plik systemowy nie nadaje sie do uruchomienia aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft windows..." i nie moge dojsć do przebiegu instalacji czy ktoś wie czemu i co zrobić??

14.06.2006
16:29
[2]

wysiu [ ]

14.06.2006
16:32
[3]

FallenFury [ Centurion ]

cholera ta strona sie nie chce otworzyć:( ktoś może mi z tym jeszcze pomoc??

14.06.2006
16:48
[4]

N2 [ negroz ]

Komunikat o błędzie podczas instalowania lub uruchamiania programu systemu MS-DOS albo 16-bitowego programu systemu Windows
Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Numer ID artykułu : 324767
Ostatnia weryfikacja : 6 czerwca 2005
Weryfikacja : 3.0
Symptomy
Przy próbie uruchomienia lub zainstalowania programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego programu systemu Windows na komputerze z systemem Windows XP może się pojawić komunikat o błędzie, który jest podobny do jednego z następujących:
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować
C:\Winnt\System32\config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować
config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
Mimo wyświetlenia monitu o zamknięcie programu lub zignorowanie komunikatu o błędzie wybór zarówno jednej, jak i drugiej możliwości powoduje zamknięcie programu.
Powrót na górę
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli brakuje lub nastąpiło uszkodzenie jednego lub kilku następujących plików:
• Config.nt
• Autoexec.nt
• Command.com
Powrót na górę
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem:
1. Włóż dysk CD do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
3. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:


expand litera stacji dysków CD-ROM:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
expand litera stacji dysków CD-ROM:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
expand litera stacji dysków CD-ROM:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
exit
5. Uruchom lub zainstaluj program. Jeżeli problem został rozwiązany, nie wykonuj pozostałych kroków. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
6. Uwaga: W poniższej procedurze plik Command.com nie jest ani edytowany, ani tworzony. Z tego względu należy wyodrębnić go z dysku CD z systemem Windows XP.

Uruchom program Notatnik.
7. W programie Notatnik wpisz następujący tekst:

dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
8. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę Config.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Config.nt.
10. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
11. W nowym pustym dokumencie wpisz następujący tekst:

@echo off
lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
12. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę Autoexec.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Autoexec.nt.
14. Uruchom Eksploratora Windows. Zlokalizuj plik Config.nt, kliknij plik Config.nt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
15. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
16. Zlokalizuj plik Autoexec.nt, kliknij plik Autoexec.nt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
17. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
18. Zlokalizuj plik Command.com, kliknij prawym przyciskiem myszy wyodrębniony plik Command.com, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
19. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej. Ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nadal występuje, skopiuj pliki Autoexec.nt i Config.nt z folderu Repair systemu Windows do folderu systemowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\repair, a następnie kliknij przycisk OK.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\system32, a następnie kliknij przycisk OK.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w tym folderze, a następnie kliknij polecenie Wklej.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy właśnie skopiowany plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
6. Kliknij pole wyboru Tylko do odczytu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
7. Powtórz kroki od 1 do 6, aby skopiować plik Config.nt.
Uwaga: Jeśli uprawnienia Tylko do odczytu nie zostaną włączone, po ponownym uruchomieniu systemu Windows pliki zostaną usunięte.
Powrót na górę
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programów systemu MS-DOS w systemie Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305521 Komunikat o błędzie „16-bitowy podsystem MS-DOS” po uruchomieniu programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego systemu Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server
314106 Rozwiązywanie problemów z programami opartymi na systemie MS-DOS w systemie Windows XP

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.