GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Zapytanie do bazy - pomóżcie proszę ...

11.06.2006
19:16
[1]

Grzesiek [ - ! F a f i k ! - ]

Zapytanie do bazy - pomóżcie proszę ...

Otóż mam zdarzenie naciśnięcia przycisku (tyczy się to ASP.NET przy użyciu VB i SQL)

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim MAX = Session("SessionID")
Dim SesEnd = DateTime.Now.ToString
Dim Frosterconnection As Data.SqlClient.SqlConnection
Frosterconnection = New Data.SqlClient.SqlConnection("Server=mssql2005.top100.net.pl;uid=db_frosterdb;pwd=froster2316;database=db_froster")
Dim przegladarka As Data.SqlClient.SqlCommand
Dim query = "UPDATE ASPSession set SessionEnded = '" + SesEnd + "' WHERE SessionId = '" + MAX + "'"
przegladarka = New Data.SqlClient.SqlCommand(query, Frosterconnection)
Frosterconnection.Open()
przegladarka.ExecuteReader()
Frosterconnection.Close()
End Sub

Wyskakuje mi błąd przy :
WHERE SessionId = '" + MAX + "'"
Problem dotyczy cudzysłowów - zdarzenie ma aktualizować rekord w tabeli ASPSession w kolumnie SessionEnded gdzie rekord z kolumny SessionId jest równy liczbie zapisanej w sesji Session("SessionID"). Jak zrobić, żeby nie wywalało mi błędu "Nieprawidłowy format ciągu wejściowego." ?

Jeszcze jedno, w pliku global.asax i zdarzeniu Session_End pisze mi:
' Code that runs when a session ends.
' Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode
' is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer
' or SQLServer, the event is not raised.
Co mam skonfigurować dokładnie w pliku web.config, by zdarzenie to działało przy końcu sesji ? Dwa: Czy z tym InProc nie bedzie klopotu na hostingu AMM.net ? I gdzie się ustawia długość trwania sesji (ale na to pytanie na pewno znajdę odpowiedź w starszych wątkach) :) ?

Bardzo dziekuje za pomoc

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.