GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

zadanie z jednokładności

29.04.2006
22:46
[1]

grabcia2006 [ Centurion ]

zadanie z jednokładności

Może ktoś wie jak to zrobić??

Dane są dwa okręgi O1(S1,1) i O2(S2,3), przy czym S1S2=8. Leżący na odcinku S1S2
punkt P jest środkiem jednokładności, która przekształca okrąg O1 na okrąg O2.


a. Wykonaj rysunek
b. Podaj skalę tej jednokładności.
c. Znajdź długość odcinka PS1.

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.