GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

fizyka- natężenie pola

25.01.2006
17:31
[1]

piechu1988 [ Pretorianin ]

fizyka- natężenie pola

czy ktoś mógłby mi rozwiązać i wytumaczyć to zadanie?

Dwa ładunki q=2C i Q=3C znajdują się w odległości l=0.2m od siebie. Znajdx punkt, w którym natężenie pola elektrostatycznego jest równe zeru.

25.01.2006
17:53
[2]

~~Mateuszer~~ [ Free style FoReVeR ]

Nie ma do tego zadnego wzoru?
-Nie??
-Napewno?

25.01.2006
18:05
smile
[3]

piechu1988 [ Pretorianin ]

no wzory to są
F=kQq/r^2
E=F/q
E=kq/r^2
k=1/4pi(epsylon czy jakoś tak)
tylko trzeba z tego umieć skorzystać :/

25.01.2006
19:16
smile
[4]

żelazne_płuca [ Chor��y ]

Zadanie proste jak bułka z masłem(ewentualnie dżemem):
1)Dobry rysunek:
q1--------- P-----------q2
x | l-x
\/
E=0

Miejsce zerowego natężenia będzie się znajdować pomiędzy ładunkami (ponieważ oba ładunki są tego samego znaku)
2) W punkcie zerowego natężenia, natężenia będą sobie równe (wynika to z definicji sumy natężeń - poszczególne natężenia sumujemy wektorowo, a w tym przypadku wystarczy algebraicznie).
3) Z wnioski nr.3 możemy zapisać:
E1=E2
kq/(r1)^2=kQ/(r2)^2
r1=x
r2=l-x
4)W tym momencie podstawiasz r1 i r2 do wzoru i z tego możesz sobie obliczyć odległość punktu P w którym natężenie jest zerowe.

25.01.2006
19:18
smile
[5]

żelazne_płuca [ Chor��y ]

Fuck, rysunek ma wyglądać inaczej:
q------------P-------------Q
x l-x

Natężenie w punkcie P jest równe zero.
(dla pewności zapisze) Odległość między q a P (r1) równa jest x, a odległość między P a Q (r2) wynosi l-x.

25.01.2006
19:38
[6]

.coma. [ Chor��y ]

tym sposobem to mi dziko wychodzi....
x^2+0,4x-0,8=0
a chyba powienien wyjść równy wynik :/

25.01.2006
19:46
smile
[7]

żelazne_płuca [ Chor��y ]

Wzór raczej jest dobry, może pomyliłeś się w podstawieniach? Za godzinę będę miał czas, jak nie będzie wam wychodzic, to rozpiszę to "łopatologicznie".

25.01.2006
20:02
[8]

.coma. [ Chor��y ]

to ja bym bardzo prosiła "łopatologicznie"

25.01.2006
21:20
smile
[9]

żelazne_płuca [ Chor��y ]

Równanie do którego doszłaś jest poprawne (prawie):
Po przekształceniu równania (2), podstawieniu wartości liczbowych, otrzymujemy następujący trójmian kwadratowy:
x^2+0,8x-0,08=0
Ten trójmian rozwiązujemy normalnie, tylko musi jeszcze wziąć pod uwagę że dziedziną x są liczby rzeczywiste nieujemne.
/_\=0,64+0,32=0,96; sqrt/_\=(w przybliżeniu)0,98
x1=[(-0,8-0,98)/2]<0 ; olewamy x1
x2=(-0,8+0,98)/2=0,09>0; prawidłowe rozwiązanie

Punkt w którym natężenie jest zerowe znajduje się między ładunkami i jest odległy od pierwszego ładunku o 0,09m.

25.01.2006
21:22
smile
[10]

żelazne_płuca [ Chor��y ]

Uściślijmy jeszcze jedną rzecz - dziedziną x są liczby rzeczywiste należące do przedziału (0;0,2).

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.