GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Wielka prośba!! Pomoc z Chemii

02.01.2006
18:34
[1]

Gamex [ Chor��y ]

Wielka prośba!! Pomoc z Chemii

Mam problem, wielki problem. Otóż musze napisać referat na temat zwiazany ściśle z aminami - ich własciwosci, zastosowanie itp. Przyznam się, iż szukałem w google i są tylko szczątkowe informacje, które mi nic nie pomogą :( Byłem w bibliotekach, też nic nie mają, a jeżeli już posiadają coś, to jedynie krótkie informacje .... . Za wszelką pomoc z góry dziękuje

02.01.2006
19:03
[2]

Ragn'or [ mortificator minoris ]

Spróbuj może tego...

DEHA 1 -dietylohydroksyloamina

02.01.2006
19:10
[3]

Piotrek [ Generaďż˝ ]

Ciężko uwierzyć, że niewiele na ten temat znalazłeś w książkach :)
Należałoby zacząć od tego, co to w ogóle są aminy, jaka jest ich budowa (aminy alifatyczne i aromatyczne).
Właściwości chemiczne i fizyczne amin znajdziesz w książkach na 100%.

Kilka wskazówek co do zastosowania i znaczenia amin:
- anilina, czyli najprostsza amina aromatyczna, do produkcji barwników
- wiele leków to własnie pochodne amin, np. wiele leków stosowanych w leczeniu depresji, wiele leków przeciwbólowych, cała masa leki stosowanych w chorobach układu krążenia, kilka co bardziej znanych substancji, niekoniecznie stosowanych w lecznictwie, to kokaina, adrenalina, noradrenalina, chinina, kodeina, również morfina i heroina
- wyżej wymienione adrenalina i noradrenalina to przede wszystkim hormony

Zapewne jest to referat z chemii organicznej, więc kilka innych wskazówek, które muszą być w książkach:
- zwróć uwagę na budowę amin, z nich wynika rzędowość amin oraz ich klasyfikacja
- właściwości fizyczne: aminy pierwszo- i drugorzędowe tworzą wiązania wodorowe, dzięki czemu mają wyższe temp. wrzenia niż węglowodory o takiej samej masie cząsteczkowej, metylo-, dimetylo-, trimetyloamina są gazami w temp. pokojowej, aminy o niewielkiej masie cząsteczkowej mają charakterystyczny zapach (zapach ryb ;)
- właściwości zasadowe amin oraz ich podstawowe reakcje

02.01.2006
19:44
smile
[4]

Gamex [ Chor��y ]

dzięki wam , wielkie dzięki!
Piotrek - miałbyś coś więcej z zastosowania .... ?

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.