GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Turbo Pascal dlaczego to nie dziala (co jest zle)?

15.11.2005
19:50
smile
[1]

Faleg [ Chorąży ]

Turbo Pascal dlaczego to nie dziala (co jest zle)?

tak jak w temacie


program wiekszy;

uses crt;

var
a,b: integer;
‹===================================================›
function licz_1(l1:integer): boolean;
var
l2,g: integer;
n:boolean;

begin
n:=false;

for g:=2 to l1-1 do
begin
l2:= l1 mod g;

if l2=0 then
begin
n:=true;
end;

if n=false then
begin
write(g);
end;
end;
end;
‹==============================================================›
procedure szerliczb_1(od,az:integer);

var
x,y,c:integer;
n:boolean;

begin
clrscr;
write('podaj przedzial');
read(od,az);
for x:=od to az do
begin
licz_1(x);

end;
end;
‹=============================================›
begin

szerliczb_1(a,b);

readkey;
end.

15.11.2005
20:03
[2]

Faleg [ Chorąży ]

pierwsza czesc ma sprawdzac czy podana w parametrze liczba całkowita jest liczbą pierwszą. Funkcja ma zwraca
wartość TRUE jeśli to jest liczba pierwsza i wartość FALSE jeśli to nie jest liczba pierwsza.

a druga czesc ma podawac wszystkie liczby pierwsze z przedzialu

15.11.2005
21:26
smile
[3]

DEXiu [ Konsul ]

Przepisz to na nowo bo ja tu widzę n+1 usterek i niedociągnięć (chociaż może ja już ślepnę i głupieję na starość), np. po choinkę w procedurze masz zadeklarowane aż trzy zmienne integer, skoro korzystasz tylko z jednej? :/ Poza tym ta funkcja nie będzie działać, bo do jasnej choinki w którym miejscu ty jej przypisałeś tą wartość, którą ma zwracać?

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.