GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

MMS

14.08.2005
21:26
smile
[1]

mannan [ Legionista ]

MMS

Mam kom. w sieci Era. SE T230. Dostałem kilka MMS-ów ale nie chcą się otworzyć. CO robić. Byłem już w salonie i nic. Ściągnołem sobie kilka profili WAP i nic.

14.08.2005
22:22
[2]

Stranger [Gry-OnLine] [ Dead Man Walking ]

ech...

Konfiguracja MMS składa się z trzech kroków:

* Konfiguracja konta danych GPRS (APN: eramms)
o Wejdź do Menu > wybierz Łączność > Transmisja danych > Konta danych > Nowe konto > pojawi się:
+ GPRS: Dane > wybierz tą opcję > pojawi się:
* Nazwa > wpisz (dowolną) nazwę: np. Era MMS > zaakceptuj i przejdź do:
* APN: wybierz tą opcję > wpisz eramms > zaakceptuj i przejdź do:
* ID użytkownika > wpisz eramms > zaakceptuj i przejdź do:
* Hasło > Zaakceptuj i przejdź do:
* Zapisać > wybierz tę opcję, żeby zapisać wprowadzone parametry
o GSM: Dane
* Konfiguracja profilu WAP
o Wejdź do menu > wybierz Usługi WAP > Opcje > Profile WAP > Nowy profil > pojawi się:
+ Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. eraMMS > zaakceptuj i przejdź do:
+ Łącz używając > wybierz tą opcję > pojawi się: Nowe konto
* Era MMS > Wybierz to konto (które wcześniej skonfigurowałeś) i przejdź do:
* era WAP GPRS
* Zawsze pytaj
o Adres IP > wybierz tą opcję > wpisz 213.158.194.057 > zaakceptuj i przejdź do:
o Zapisać > wybierz tę opcję, żeby zapisać wprowadzone parametry
* Konfiguracja serwera MMS
o Wejdź do Menu > wybierz Wiadomości > wybierz Multimedia > wybierz Opcje > pojawią się opcje:
+ Okres ważności > wybierz Maksimum i przejdź do:
+ Potwierdz. odcz. > wybierz Wyłączone i przejdź do:
+ Potweirdz. dost. > wybierz Wyłączone i przejdź do:
+ Autousuwanie > wybierz Wyłączone i przejdź do:
+ Ogranicz wiad > wybierz tę opcję > pojawi się:
* Sieć macierz.
o Zezwól > wybierz tę opcję i przejdź do:
o Zawsze pytaj
o Ogranicz
* Sieć roamingu > wybierz tę opcję > pojawi się:
o Zezwól > wybierz tę opcję i przejdź do:
o Zawsze pytaj
o Ogranicz
+ Alarm o treści > wybierz Wyłączone i przejdź do:
+ Serwer wiadom. > wpisz: https://mms.era.pl/servlets/mms > zaakceptuj i przejdź do:
+ Profil WAP > wybierz tę opcję > pojawi się:
* Wybierz > wybierz tę opcję > pojawią się skonfigurowane profile WAP > wybierz ten, który skonfigurowałeś wcześniej, na przykładzie jest to eraMMS
* Utwórz nowy

Konfiguracja jest zakończona

Wysyłanie wiadomości MMS

* Wejdź do Menu > wybierz Wiadomości > Multimedia > Napisz nową > pojawi się:
o 1 Dodaj Obrazek > pojawi się lista obrazków, które możesz dodać do wiadomości > wybierz jeden z nich > pojawi się pytanie: Akceptować? > Akceptuj > obrazek został dołączy do wiadomości > pojawi się:
* > Wybierz tę ikonę > żeby dodać kolejne elementy wiadomości > pojawi się:
o Dodaj Obrazek
o Dodaj tekst > wybierz tą opcję > pojawi się pole do wpisania tekstu > wpisz tekst i zaakceptuj pojawi się:
* > Wybierz tę ikonę > żeby dodać kolejne elementy wiadomości > pojawi się:
o Dodaj Obrazek
o Dodaj tekst
o Dadaj dźwięk > wybierz tą opcję (może pojawić się komunikat Włączyć dźwięk) > pojawi lista dźwięków :
+ Dodać nowe > Możesz nagrać dźwięk
+ Carribean > możesz dodać już zapisaną wiadomość > zaakceptuj i przejdź do:
*
* Podgląd
* Podgląd strony
* Wyślij > Wybierz tę opcję, żeby wysłać MMS > pojawi się:
o Do: > możesz wpisać numer lub (poprzez wciśnięcie klawisza nawigacyjnego w lewo) wybrać go z jednej z list:
+ Spis telefonów
+ Adres e-mail
+ Pozycje SIM
+ Nr niezapisane
+ Lista adr. e-mail
Po wybraniu adresata > zaakceptuj wybór > pojawi się:
* Do: +48602901 > po wybraniu tej opcji, pojawi się możliwość dodania kolejnych odbiorców
o Nowy odbiorca
o 602901
* Temat: > według uznania, możesz wpisać temat
* Więcej > poniższe opcje wybierz, według uznania
o Dw
o Udw
o Priorytet
o Potwierdz. dost:
o Potw. odczytu:
o Załączniki
* Wyślij > Wybierz, żeby wysłać wiadomość

Wypowiedź została zmodyfikowana przez jej autora [2005-08-14 22:19:28]

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.