GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Ciekawostki (Piramida Cheopsa) część III

27.08.2004
14:02
[1]

Nagi Kaktus [ Centurion ]

Ciekawostki (Piramida Cheopsa) część III

Od ostatniej części tego wątku wiele się zmieniło, otóż:

- robot przewiercił drzwiczki w szybie 20x20 cm w Piramidzie "Cheopsa" o których tak wiele pisaliśmy, miliony widzów obserwowały to m.in. na Discovery, niestety po włożeniu w otwór kamery, okazało się, że oprócz małego pomieszczenia za owymi drzwiczkami są... kolejne

Był to parę lat temu, ale nikt chyba o tym nie wspominał w częściach poprzednich.

Na nasze nieszczęście Instytut Archeologiczny w Egipcie przejął dalsze badania nad szybem i całą sprawę utajnił - ciekawe co znajduje się za drugimi drzwiczkami, i do czego mógł służyć 20x20 cm korytarz? Na pewno nie do wentylacji, bo był szczelnie zaplombowany. Kto o zdrowych zmysłach stworzyłby wielometrowy szyb po czym go zamurował? Do tej pory przeznaczenie szybu jest tajemnicą.

Oto jedno z ostatnich "rozwiązań" zagadki największej (?) na świecie piramidy:

Piramidę stworzył Enoch. Ten sam Enoch stworzył także piramidy w Centralnej Ameryce (piramidy w Chinach - o czym niżej, to nie jego dzieła). Enoch napisał nawet manuskrypt o tym jak stworzył piramidy. Z tego co udało się nam na dzień dzisiejszy uzyskać wiemy, że to on kazał zdjąć czubek/szczt piramidy nazywany "Fire Tablet" - najprawdopodobniej szczyt był symbolem wszechwiedzącego oka. Pradawnie piramida nazywała się "The Pillar of Enoch"! Nie służyła jako grobowiec, a jako miejsce składowania wiedzy (coś al'a nasze biblioteki... ciekawe co służyło im wtedy za Internet... może możliwość eksploracji całego wszechświata???). Tezę tą potwierdzają również greckie podania. Najprawdopodobniej w piramidzie znajdowała się księga, która była częścią Biblii, nie wiadomo od jak dawna nie należy do jej kanonu, widać ktoś uznał ją za niepotrzebną, bo czy można zapomnieć o tak istotnym fakcie? Może celowo odizolowano część Biblii, aby zataić pewne fakty?

Informacje z Biblii, które najpewniej potwierdzają budowę piramidy:

"In that day shall there be an altar100 to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD" (Isaiah 19:19).

Piramida została zbudowana w środku Egiptu, na granicy Egiptu górnego i dolnego:

"It will be for a sign and a witness to the LORD of hosts [Baha'u'llah] in the land of Egypt: when they cry to the LORD because of the oppressors
[the Covenant-breaking Baha'is], he will send them a savior [Tu chodzi o Jezusa] and will defend and deliver them "(Isaiah 19:20 RSV).

Sieć korytarzy w piramidzie uważana jest za skalę czasu. Skala zaczyna się od 4000 r. p. n. e. (co ciekawe ten rok jako punkt początkowy historii człowieka podaje wiele religii i kultur, między innymi Chińczycy, Babilończycy, Grecy, Żydzi. Biały kamień jest znakiem zmiany roku, a czerwony - wielkim wydarzeniem. Skała idzie miarowo do roku 1844... w tymże roku skała wchodzi na ołatrz kamienny. Od tego momentu archeolodzy nie odczytywali skali w ten sam sposób, a użyli skali miesięcznej i kalendarza Bachów z 19-sto dniowym miesiącem. Co się okazało?

Piramida "wskazuje" dokładny rok narodzin Chrystusa i jego ukrzyżowania. Podaje także rok narodzin Jana Chrzciciela. Skala wieku zgadza się dokładnie z tym co potwierdza Daniel, który pisał chronologię ludzkości bazowaną na róźnych źródłach (to na jego wyliczeniach bazuje obecnie KK i wszyscy archeologowie). Krótka notka na angielsku na ten temat:

"The Date for the Advent of Jesus, the Christ

Measuring down in the Grand Gallery from the juncture of the Great Step to the start of the Grand Gallery at its juncture with the Ascending Passageway gives us the date of September 21st, 30 A.D., the exact same date given by Daniel for the beginning of Jesus' ministry when he was baptized. (see Figure 2) This is 29.7178918677 P" from the Zero Point, which is the birth of Jesus. 3.5 P" before the opening of the Grand Gallery there is a seam in the rock face, giving us the date of the advent of John the Baptist when he began his mission on March 21st, 27 A.D. This is the exact date given by Daniel. By hanging a plum-line from the first Overlay just past the opening of the Grand Gallery, we have 3.5 Pyramid inches from the baptism of Jesus until his crucifixion on March 21st, 34 A.D.

This is 33.2178918677 P" up from the Zero Point. This is the exact same date as given by Daniel for the crucifixion of Jesus."

Kościół katolicki potwierdza datę 21 marca 34 roku naszej ery jako dzień ukrzyżowania Jezusa.

Z tej samej skali możemy przeczytać także o eksodusie Abrahama (jego data zgadza się co do dnia! wcześniej naukowcy wahali się co do tej daty, i określali ją jako 2140 do 2150 r. p. n. e., ale zawsze oscylowali wokół tej wyliczonej w piramidzie): 2 maja 2144 roku przed Chrystusem:

"Going up the Descending Passageway from the Ascending Passageway to the Scored Line there are exactly 687.883880838 P", giving us the date of Abraham's exodus from Ur of the Chaldees or May 2nd, 2144 B.C. (1455.78210813 + 687.883880838 = 2143.66598897). (see Figure 4)This event is synchronized perfectly with the star alignment of Alpha Draconis. By looking up through to the entrance passage of the Descending Passageway, the Pole Star is seen, and the simultaneous alignment of the Scored Line with Alcyone of the Pleiades on that very day of May 2nd, 2144 B.C., the very night Abraham left Ur. (see Figure 5)"

Można także wyczytać o powodzi i kiedy wyruszyła Arka Noego, a było to dokładnie 1 stycznia 2500 roku przed naszą erą:

"As the Purple Arch of Noah is on the ceiling of the Descending Passageway we have 356.33401103 P" from the Scored Line to the start of the Descending Passageway bringing us to the Advent of Noah on January 1st, 2500 B.C. (2143.66598897 + 356.33401103 = 2500.000 or January 1st, 2500 B.C.)."

Od Abrahama korytarz rozchodzi się na trzy:

- 1 początek żydowskiej kultury i Jezusa (Mesjasza)
- 2 Muhamedzi
- 3 buddyzm i Budda

Te trzy religie wg Egipcjan (bądź ludzi (?), którzy budowali piramidę) są ściśle powiązane. Jaki jest związek? W każdej z tych religii pojawia się ABRAHAM!

"Abraham, the Great Patriarch

All the Manifestations of God and the establisher of Baha'u'llah's Revelation are the descendants of Abraham. He had three wives. From his first wife, Sarah, came Moses, Jesus, Baha'u'llah and His establisher, Dr. Leland Jensen, who is of the tribe of Dan. From his second wife, Hagar, came Muhammad and the Bab. From his third wife, Keturah, came Krishna, Zoroaster and Buddha"

W piramidzie można znaleźć również datę narodzin Buddy, która zgadza się z wcześniejszymi wyliczeniami naukowców, a jest to 12 sierpnia 788 roku przed Chrystusem.

"The distance from the start of the Ascending Passageway to the fourth Girdle Stone (of Buddha) is 1069.86801156 P". When you subtract this from the fourth Overlay (of Buddha), 1856.77471784 P" - 1069.86801156 P", you get 786.906706285 P", or August 12th, 788 B.C., the date for the Advent of Buddha. (see Figure 14)"

W Piramidzie jest również data wzniesienia samej piramidy, a dokładniej data, kiedy Enoch położył pierwszy kamień: 24 czerwca 3434 roku przed Chrystusem - nie uważacie, że data jest bardzo prawdopodobna, zważywszy na to, że piramidę zawsze datowało się na około 5000 lat?

"There are 36 blocks like shingles forming the ceiling of the Grand Gallery. Each of these represents 100 years, or 3600 years total. When you add these 3600 years to the length of the seventh Overlay, 1833.43435819 P", you get 5433.43435819. You then subtract this amount from the 6000 year Adamic cycle (6000 - 5433.43435819 = 566.56564181), and then subtract this result from the date for Adam of 4000 P", giving you 3433.43435819, or July 24th, 3434 B.C., the date when Enoch laid the first cornerstone to start the construction of the Great Pyramid. (3600 + 1833.43435819 = 5433.43435819; 6000 - 5433.43435819 = 566.56564181; 4000 - 566.56564181 = 3433.43435819 or July 24th, 3434 B.C.) (see Figure 18)"

Na skali czasu znajdują się również informacje o tym, jak ludy odrzucały słowo Boże i wstępowały na złą ścieżkę. Ludzie wyznania Adamowego (ludzie wierzący w Boga przed Noem) potępieni podczas wielkiego potopu (oprócz Noego). Żydzi, którzy dwukrotnie zniszczyli swoją świątynię, gwoździem do ich trumny było ukrzyżowanie Chrystusa. "W nagrodę" zostali zdziesiątkowani i rozproszeni po całym świecie. Chrześcijanie zeszli na złą drogę - zapanowały mroczne czasy - Bóg zesłał Mahometa, który zaczął głosić słowo boże wśród Arabów (ponoć 90% Koranu to Biblia...). Chrześcijanie odrzucili Arabów, wybuchły konflikty. Obie strony zostały ukarane. I w końcu Baiahowie czyli MY dopuszczają się zlego i zostają ukrani katastrofą. Jaką? Nie wiadomo.

"The entrance and all the Passageways in the Great Pyramid are left of the North - South center line 286.102215583 P". (see Figure 24) This is not due to Adam eating the apple, but rather to the waywardness of the so-called believers and their violation of the Great Covenant. For instance, almost all people are in violation of the first and second commandments:

I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven images or any likeness of any thing that is in the heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me (Exodus 20:2-5).

The Christians have three gods before them and they have statues and pictures, especially one that looks like a Nordic person that has no resemblance of Jesus. They were to have nothing at all before them. This is true of other religions as well.

The Adamites became so corrupt that God drowned them all except Noah and his family. The Jews were so corrupt they lost their Temple twice and were dispersed throughout the world. They were so corrupt that they had their Messiah nailed to a cross. The Christians were so corrupt that true Christianity came to an end in the Dark Ages when they looked upon all learning and science as unclean to such a degree that they sunk into ignorance, disease, poverty and squalor. Muhammad was the greatest protagonist of Christianity, bringing the message of Christ to the Arab world. It was the influence of Islam that brought the Christians out of the Dark Ages into the Renaissance. Although Jesus prophesied Muhammad by name, the Christians were so corrupted by their clergy that they, like the Jews, rejected him. The Baha'is became so corrupt that they broke the Covenant and did away with the Executive Branch of the Baha'i faith, a violation so horrible that the mass of them will perish in the great catastrophe that is upon us."

Nie tylko my jesteśmy nazywani Bahiami. Nie zgadniecie kto był tak nazywany? :)

Odpowiedź: Ci którzy nie poszanowali arki przymierza. Pamiętacie co się z nimi stało?

Tekst zbudowałem na podstawie kilku internetowych źródeł m.in. świetnego wątku na sfd.pl i postów "Ronowicza".

Proszę moderację o taryfę ulgową - opisując piramidę nie mogłem ominąć kwestii religijnych. Mam nadzieję, że wywiąże się kulturalna dyskusja.

Zapraszam do dyskusji.

27.08.2004
14:23
[2]

MarcinRegin [ Konsul ]

No tak tylko o czym tu dyskutować. Egiptolodzy stanowczo twierdzą, że Wielką Piramidę zbudował Cheops, a wszelkie fakty temu przeczą. Nie mają na to żadnego dowodu (a jeden lipny napis w piramidzie już dawno został rozszyfrowany jako totalna ściema). Tyle że w chwili obecnej wiedza już jest usystematyzowana i nikt nie chcę babrać się od nowa. Są wyjątki, ale tych ogłasza się za idiotów, heretyków itp. Tak prościej i taniej.
Podobnie zresztą jak średniowieczne mapy Antarktydy (bez poktywy lodowcowej czyli sprzed epoki lodowcowej). Są i tyle, ale nikt nie wnika kto je zrobił.

27.08.2004
14:28
smile
[3]

Nagi Kaktus [ Centurion ]

Jak śpiewały Fasolki - "Bo fajntazja, bo fantazja jest od tego, żeby bawić się, żeby bawić się na całego".

27.08.2004
22:35
smile
[4]

slowik [ Legend ]

no i se przeczytalem te 3 watki (ciekawe jak umknely mi uwaddze przedtem ..) i :

Nagi kaktus===>skad czerpiesz informacje o tej piramidzie ?? i tym enochu bo bym se z checia poczytal :-)
to o wspolnych korzeniach 3 wielkich religi juz slyszalem sam sie domyslam ze ten mahomet to jest jakis niewypal proroka ...
pozatym podawalbys text w pl bo z ang nie mam wiekszych problemow ale przetworzenie danych z zakresu naukowego zajmuje znacznie wiecej czasu ... a translator no to odpada ;-)

pozatym wczesniej byl poruszony aspekt atlantydow :-) i ich pierscienia (mozliwe ze ten pierscionek zgubil jakis turysta antyczny, tak wtedy tez to funkcjonowalo ... i czesc obiektow z doliny krolow zostala troche zniszczona ..) pozatym gdzies czytalem o przypuszczalnym polorzeniu legendarnej atlantydy polorzonej na atolu (chyba tak sie nazywa wyspa z laguna i wysepka posrodku itd ..)

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.