GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Ja zrobić na WWW, wyświetlanie IP ??

22.08.2004
22:31
[1]

DeXX. [ mp44 is my destiny ]

Ja zrobić na WWW, wyświetlanie IP ??

Ja zrobić na WWW, wyświetlanie IP ?? Jakiś skrypt dajcie lub coś.

PS> wiem ze powinienem napisać do wątku o tworzeniu stron WWW, więc bez pouczania prosze

22.08.2004
22:36
[2]

pecet007 [ INSERT COIN ]

bez php sie nie obejdzie

22.08.2004
22:40
smile
[3]

legrooch [ Legend ]


Możesz zmodyfikować skrypt znajdujący się pod linkiem i wyświetlić go na stronie.

22.08.2004
22:42
smile
[4]

legrooch [ Legend ]

Zapomniałem kodu....

On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapter",,48)
For Each objItem in colItems
Wscript.Echo "AdapterType: " & objItem.AdapterType
Wscript.Echo "AdapterTypeId: " & objItem.AdapterTypeId
Wscript.Echo "AutoSense: " & objItem.AutoSense
Wscript.Echo "Availability: " & objItem.Availability
Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Wscript.Echo "ConfigManagerErrorCode: " & objItem.ConfigManagerErrorCode
Wscript.Echo "ConfigManagerUserConfig: " & objItem.ConfigManagerUserConfig
Wscript.Echo "CreationClassName: " & objItem.CreationClassName
Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
Wscript.Echo "DeviceID: " & objItem.DeviceID
Wscript.Echo "ErrorCleared: " & objItem.ErrorCleared
Wscript.Echo "ErrorDescription: " & objItem.ErrorDescription
Wscript.Echo "Index: " & objItem.Index
Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate
Wscript.Echo "Installed: " & objItem.Installed
Wscript.Echo "LastErrorCode: " & objItem.LastErrorCode
Wscript.Echo "MACAddress: " & objItem.MACAddress
Wscript.Echo "Manufacturer: " & objItem.Manufacturer
Wscript.Echo "MaxNumberControlled: " & objItem.MaxNumberControlled
Wscript.Echo "MaxSpeed: " & objItem.MaxSpeed
Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
Wscript.Echo "NetConnectionID: " & objItem.NetConnectionID
Wscript.Echo "NetConnectionStatus: " & objItem.NetConnectionStatus
Wscript.Echo "NetworkAddresses: " & objItem.NetworkAddresses
Wscript.Echo "PermanentAddress: " & objItem.PermanentAddress
Wscript.Echo "PNPDeviceID: " & objItem.PNPDeviceID
Wscript.Echo "PowerManagementCapabilities: " & objItem.PowerManagementCapabilities
Wscript.Echo "PowerManagementSupported: " & objItem.PowerManagementSupported
Wscript.Echo "ProductName: " & objItem.ProductName
Wscript.Echo "ServiceName: " & objItem.ServiceName
Wscript.Echo "Speed: " & objItem.Speed
Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status
Wscript.Echo "StatusInfo: " & objItem.StatusInfo
Wscript.Echo "SystemCreationClassName: " & objItem.SystemCreationClassName
Wscript.Echo "SystemName: " & objItem.SystemName
Wscript.Echo "TimeOfLastReset: " & objItem.TimeOfLastReset
Next

22.08.2004
23:09
[5]

Qbaa [ Generał ]

skoro wiesz że to pytanie powinno być w wątku o tworzeniu stron WWW, to dlaczego tego nie zrobiłeś?
mogłeś też go przeszukać, bo parę części do tyłu było o tym...

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.