GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Potrzebuje pilnie przetłumaczyć tekt z polskiego na ang. Może ktoś pomoże?

07.05.2004
19:59
smile
[1]

Bogas [ Senator ]

Potrzebuje pilnie przetłumaczyć tekt z polskiego na ang. Może ktoś pomoże?

Muszę mieć ten tekst przetłumaczony do jutra do godziny 06.00 rano. Jeżeli ktoś ma pomysł jak to można przetłumaczyć prosiłbym o pomoc. Mogą być nawet pojedyncze zdania, wyrwane z kontekstu :) Zdania powinny być w kontekscie informatycznym.

Celem tej pracy jest projekt oraz realizacja witryny internetowej na temat wirtualnych sieci prywatnych, z którego będą mogli korzystać studenci uczelni oraz osoby zainteresowane tą tematyką i nie specjalizujące się w niej, a przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.

W pracy należy wykazać tezę: „Na podstawie przeprowadzonej analizy istniejących rozwiązań VPN, istnieje możliwość opracowania specjalnej witryny internetowej dostarczającej wiedzy na ten temat dla małych i średnich przedsiębiorstw.”
Praca będzie dostarczać wiedzy ogólnej na temat VPN, prezentować ofertę istniejących produktów VPN sprzedawanych na rynku, a także wiedzę praktyczną, odnośnie konfiguracji tego typu połączeń na różnych platformach systemowych.
Witryna została podzielona na trzy główne moduły
moduł opisowy,
moduł testów,
moduł administracyjny.
Moduł opisowy obejmuje strony zawierające opis technologii VPN. Głównym zadaniem tego modułu jest przybliżenie informacji na temat technologii VPN użytkownikowi korzystającemu z witryny.
Moduł administracyjny – moduł ten pozwala na wykonywanie podstawowych operacji związanych z edycja rekordów w tabelach, znajdujących się w bazie danych wykorzystanej do opracowania witryny internetowej. Głównym zadaniem modułu administracyjnego, jest usprawnienie administracji bazy danych wykorzystanej przy tworzeniu całego serwisu. Polega to na zarządzaniu bazą danych poprzez interfejs stworzony na stronie WWW, wchodzącej w skład całej witryny.
Moduł testów – zawierać będzie test wiedzy oraz audyt konfiguracji, które tworzą z witryną zintegrowaną całość. Głównymi funkcjami, jakie mają realizować wymienione powyżej aplikacje to: sprawdzenie wiedzy użytkownika poprzez przeprowadzenie testu wiedzy, który pozwoli użytkownikowi ocenić stan posiadanych przez niego wiadomości z zakresu wirtualnych sieci prywatnych; sprawdzenie poprawności konfiguracji połączenia VPN na komputerze użytkownika, co pozwoli mu na poprawienie ewentualnych błędów lub zmianę poszczególnych opcji konfiguracji

07.05.2004
20:54
smile
[2]

Bogas [ Senator ]

^ up ^

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.