GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

The Elder Scrolls III : Morrowind - cz. 013

15.09.2003
21:51
[1]

Gordek [ Generał ]

The Elder Scrolls III : Morrowind - cz. 013

Witam w wštku poœwięconemu najlepszemu eRPeGowi wszechczasów!
Po modyfikacjach i zamieszaniu z numeracjš - zmieniliœmy numerację :)

---------------------------------
LINKI
Link do polskiego konweretera modów:
www.morrowind.now.pl/pliki/download.php?op=getit&id=20


https://realms.proterians.pl/morrowind/ (made by Trollf)

https://morrowindgame.w.interia.pl/

www.morrowindlore.prv.pl

Polskie forum o morku: https://www.morrowind.g4ce.pl/forum/index.php

Patche można znaleŸć pod adresem:
https://www.bethsoft.com/downloads/patches/Morrowind_v1.1.0605.exe
https://www.bethsoft.com/downloads/patches/Morrowind_v1.2.0722.exe

Linki do map:
https://www.angelfire.com/empire/morrowind1/ (MAPA - wersja 612KB)
https://morrowind.kamrad.ru/polygraphy/polygraphy_map_medium.jpg (MAPA -

wersja 3MB)
https://morrowind.kamrad.ru/polygraphy/polygraphy_map_large.jpg (MAPA -

wersja 8MB)

Interaktywna mapa z lokacjami niezaznaczonymi na mapie dołšczonej do

gry:
https://www.m0use.net/~uesp/file.shtml?morrow/files/mim_hi.zip
https://www.morrowind.now.pl/pafiledb3/pliki/tesmap_hi.exe

Strona (chyba najbardziej przejrzysta) o wszystkich częœciach TES:
https://www.m0use.net/~uesp/morrow/espmor.shtml

Strona z modami i nie tylko: https://www.rpgplanet.com/morrowind/
Strona z modami, bardzo dobrze zorganizowana:

https://www.morrowindfiles.com

Alchemia i tworzenie potionów:
https://www.m0use.net/~uesp/morrow/hints/mwalchemy.shtml

---------------------------------
KOMENDY KONSOLI
Jako, że było mnóstwo pytań dotyczšcych zaginionego/sprzedanego sprzętu

questowego oraz postaci, które zostały ubite "z rozpędu" a potem

okazywały się potrzebne, poniżej PROUDLY PRESENTS ;) odpowiednie

komendy do konsoli :

player->PlaceAtPC "identyfikator/imię" 1 10 1 - komenda "stawia" NPC-a

o danym identyfikatorze (w większoœci wypadków jest identyczny z

imieniem i nazwiskiem) w iloœci szt. 1 w odległoœci (tylko

teoretycznie) 10 stóp. Pozwala wskrzesić ubitego wczeœniej potrzebnego

NPC-a.

player->AddItem "identyfikator" X - gdzie "X" to iloœć sztuk, a

identyfikator to ... identyfikator :D Do znalezienia w edytorze.

Komenda dodaje do inventory przedmiot w iloœci podanej. Np. (niczego

nie sugeruję :>):
player->AddItem "Gold_100" 10000 - dodaje 10 tys. złota :)
UWAGA: identyfikator należy wpisywać w "" dlatego, że częœć

identyfikatorów jest bez _ a tego nie przyjmuje konsola ! np. jeżeli

wpiszemy adamantium war axe - to nam powie żebyœmy spadali na drzewo.

---------------------------------
LISTA NAUCZYCIELI

Akrobatyka: Senyndie, Kwatery Wojowników, Vivek-Arena //

Alchemia: Abelle Chriditte, Komnsta Teleportacyjna, Twierdza

Valenvaryon // Przemiana: Seryne Relas, Tel Branora, Dom Seryne

Relas // Atletyka: Adibael Hainnabibi, Obóz Kaushtabibi //

Topór: Alfhedil Elf-Hewer, Falensarano // Tarcza:

Shardie, Fort Jeleni, Ald'ruhn // Broń Obuchowa: Ernse Llervu,

Vivek, Dzielnica Œwiętego Delyna // Przywołanie: Methal Seran,

Ald-Ruhn, Œwištynia // Zniszczenie: Leles Birian, Wyspy

Askadyjskie // Zaklinanie: Qorwyn, Indoranyon // Walka

Wręcz
: Taren Omothan, Klasztor Holamayan// Ciężka Zbroja:

Seanwen, Vivek-Arena, Sala Treningowa // Iluzja: Erer Darothril,

Sadrith Mora, Oberża Sproœnej Muriel // Lekka Zbroja: Aerin,

Maar Gan, Dom Cechowy Andusa // Długie Ostrze: Ulms Drathan,

Twierdza Armigers, Molag Maar // Celnoœć: Missun Akin,

Falasmaryon, Chata Missun Akina // Handel: Ababael

Timsar-Dadisun, Obóz Zainab // Mistycyzm: Ardarume, Sadrith

Mora, Gateway Inn Western Wing // Przywrócenie: Yakin Bael, Vos,

Kaplica Vos // Zabezpieczenia: Hecerinde, Balmora, Dom Hecerinde

// Krótkie Ostrze: Todwendy, Balmora, Szczęœcie Skazańca//

Skradanie: Khajiit Ri'Shajirr, Shenkowa Łopata, Caldera //

Włócznia: Mertis Falandas, Upiorna Brama, Wieża Zmierzchu //

Retoryka: Drzemka-w-Cieniu-Drzew, Sadrith Mora, Dom Rosomaka

Gildia Magów // Bez Zbroi: Khargol Gro-Boguk, Dagon Fel,

Niezamieszkała Wieża

---------------------------------
LISTA ARTEFAKTÓW

Broń:
Miecz Jednoręczny: Złote Ostrze : Skała Khartaga – zadanie dla

Boethiaha – zatopione ruiny daedryczne (NW od Hla Oad)
Włócznia: Włócznia Gorzkiej Litoœci – zadanie dla Sheogoratha - ukryta

kaplica w kanałach Dzielnicy Œwiętego Delyna
Młot Jednoręczny: Zgniatacz Czaszek, Grobowiec Rodziny Omaren
Miecz Dwuręczny: Charyzmer, Jakinia Abanabi
Krótkie Ostrze:Kieł Haynekhtnameta Mamaca, Kaplica Pogršżonych Snów
Buława: Buława Molag Bala – zadanie dla Molag Bala w Yansirramus (na

zachód i troszkę na południe od Tel Aruhn – dwie wyspy dalej)


Zbroje:
Ciężki Pancerz: Kirys Bogów- podziemia Grand Council Chambers(jak się

to kufa nazywało?:) - Ebonheart, Smoczy Kirys (ciężka zbroja), Grota

Mudan (SW od Vivek na malutkiej wysepce – wejœcie pod wodš)
Œredni Pancerz: Ebonowa Zbroja,Góra Assarnibibi
Lekki Pancerz: Skóra Hircyna,szafa w wieży Tel Fyr,Buty Apostoła

Twierdza Berandas
Hełm Oreyna NiedŸwiedziej Łapy (ciężka zbroja) -------> misja dla

Malacatha w daedrycznych ruinach Assurdirapal

Szaty: Szata Smoczej Dumy, Tel Naga, Sadrith Mora

Tarcze: Opoka Eleidona, Ibar - Dad

Gemy: Gwiazda Azury, Œwištynia Azury (opis questu poniżej)

---------------------------------
DWEMEROWA ŁAMIGŁÓWKA
Łamigłówka(kostka) znajduje sie w ruinach na wschód od Fortu

Ksieżycowego. Idziemy przed fortem drogš na Calderę a na najbliższym

rozstaju skręcamy w prawo. Dochodzimy do mostu, dalej do dwemerowych

ruin. DŸwignia otwierajšca drzwi jest przed nimi. Jesteœmy w ruinach.

Idziemy prosto, obracamy sie w lewo i powiniœmy zobaczyć kamienie, po

których możemy sie dostać na wyższe piętro. Po dotarciu na pięterko

obracamy sie znów w lewo i widzimy drzwi prowadzšce do komnaty Pustej

Dłoni. Jesteœmy w komnacie i po rozglšdnięciu się po pomieszczeniu

zauważamy regał. Na tym regale jest upragniona kostka.

Jako, że występuje błšd, ktory nie pozwala czasami na podniesienie tej

cholery z półki, albo czasami pomimo najszczerszych chęci nie udaje się

Wam jej znaleŸć, to poniżej komenda do konsoli :)
player->AddItem "misc_dwrv_ark_cube00" 1

---------------------------------

GWIAZDA AZURY

Jest to Kamień Duszy o nieograniczonej iloœci wykorzystań (tzn. W

odróżnieniu od innych Kamieni Dusz, ten nie znika po wykorzystaniu

duszy w nim tkwišcej), a dodatku można do niego zapakować Viveka i

Almalexię :)

Aby go dostać musimy udać się do Œwištyni Azury. Gdy podejdziemy do jej

statuy i z niš porozmawiamy, Azura opowie nam o zakładzie, który

rozegrał się pomiędzy niš, a innym Bogiem - Sheogorathem. Azura miała

wysłać swojš najwierniejszš kapłankę, aby ta na odludziu przeżyła 100

lat. Wszystko byłoby w porzšdku, gdyby nie to, że Sheogorath wysłał

swoje sługi na wyspę, gdzie modliła się kapłanka. Najwierniejsze daedry

Sheogoratha zakłócały spokój kapłanki. Musisz udać się na wyspę

nieopodal Dagon Fel i zabić tam wszystkie daedry. Najtrudniejszym

przeciwnikiem będzie Złota Œwięta o imieniu Staad. Z jej ciała musisz

zabrać Sygnet Sheogoratha jako dowód na wykonanie zadania. Po

oczyszczeniu CAŁEJ wyspy wróć do Œwištyni Azury. Pamiętaj także, że nie

możesz zakłócić spokoju kapłance tj. nie możesz wejœć do jej chaty!!!

---------------------------------
ŁAPANIE DUSZ I ZAKLINANIE PRZEDMIOTÓW
Gdy spotkasz ofiarę, rzuć na niš zaklęcie SoulTrap (pojawia się mgiełka

spowijajšca ofiarę. Ważne jest to, abyœ rzucił czar w czasie walki, a

nie po zabiciu wroga. Teraz zabijasz potwora. Jeœli posiadasz

odpowiedni kamień w ekwipunku to napełni się on jego duszš.

Po kliknięciu opcji 'Zaklinanie' w oknie dialogowym podczas rozmowy z

Zaklinaczem przystępujemy do tworzenia przedmiotu. W okienko 'Nazwa'

wpisujemy nazwę przedmiotu. Z sekcji „Zaklęcia” wybieramy czar, który

chcemy dodać – musimy go mieć w liœcie swoich czarów). Na dole mamy

opcję, która pozwoli nam wybrać sposób działania czaru – „Przy użyciu”

oznacza, że zaklęcie zadziała wtedy, gdy je rzucimy z menu magii. „Przy

trafieniu” - opcja dostępna tylko dla broni, oznacza że gdy uderzysz z

tej broni to ona zada magiczne obrażenia wrogowi. Dostępna jest także

kolejna opcja „Stale”, ale tylko wtedy, gdy kamień z duszš jest warty

więcej niż 60000. Najlepiej schwytać Złotš Œwiętš lub Lunatyka. Opcja

ta zapewnia stałe działanie przedmiotu - np. zwiększenie siły o 20 pkt.

dla ulepszonej zbroi. Linia „Koszt” pokazuje nam, ile kosztuje dany

przedmiot. W głównym oknie możemy wybrać zasięg, moc i czas trwania

danego zaklęcia. Po kliknięciu opcji „Twórz” w naszym ekwipunku

wylšduje magiczny przedmiot ...
Jako, że zaklinanie przedmiotów u Zaklinacza jest BARDZO drogie,

poniżej sposób na zaklinanie samemu by Trollf:
---------------------------------
Zaklinanie (Umagicznianie, ang. Enchanting)

Zaklinanie zalezy od 3 atrybutów:
- poziomu inteligencji,
- poziomu umiejętnosci Zaklinania,
- szczęœcia.

Szczeœciem nie warto sobie głowy zawracać bo ma marginalny wpływ,

natomiast umiejetnoœć zaklinania jest bardzo trudno rozwinšć -

pozostaje więc inteligencja...

- załóżmy, ze postać ma bazowe INT oraz Enchant na poziomie 100,
- bardzo łatwo jest stworzyć pierœcienie bšdŸ amulety dodajšce np. 100

do INT na 10 sekund każdy... o ile bonusy z tego samego pierœcienia sie

nie sumujš, to z pierœcieni różnych już tak...
- dalej przychodzi z pomocš Alchemia, która także zależy od INT (im

wyższa INT tym lepsze flaszki... oczywiœcie cały komplet sprzętu

Grand-Master mile widziany...).

dalej juz prosto:
- bazowe 100 INT
- rzucam czary z pierœcieni i amuletów - tutaj dalsze +600 INT
- zaczynam tworzyć flaszki... tworzę 2 sztuki i od razu je wypijam, co

podbija INT, a to powoduje, że kolejne flaszki będš lepsze... i tak

dalej...

(Tu macie spis ingrediencji wraz z efektami w wersji PL. format Excel

---> https://home.autocom.pl/hellmaker/files/ingredients.zip)

pytanie:
dlaczego alchemia? ponieważ nigdzie nie zdobędziemy i nigdy nie zrobimy

przedmiotu, który by nam nawet tymczasowo dał tak wysoki bonus do

czegokolwiek jak napoje stworzone przy pomocy alchemii...

xanat0s: tu podpisuje sie wszystkimi nogami i rękami! Z poczštku nie

"alchemikowałem" (w umiejętnoœciach głównych albo pobocznych jš mam),

ale odkryłem, jakie to przydatne! dlatego alchemikujcie :) Kiedy

jesteœcie na zadupiu, zero sprzedawców i zero butelek np. wyleczenie z

zarazy, a jestescie zarażeni, chorujesz czy alchemikujesz? :)

efekt:
majac 3000 INT byłem w stanie stworzyć samodzielnie praktycznie za

pierwszym razem jakikolwiek przedmiot za pomoca Zaklinania - nawet

daedrycznš tarczę + 30 do siły na stale...
(taki przypisek od Hellmakera: przy Zaklinaniu na poziomie 100 nie

trzeba już tak kombinować :) Poza tym uzupełnianie przedmiotów

magicznych przy pomocy słabiutkich kamieni dusz wypełnionych szczurami,

czy innym chłamem też podnosi umiejętnoœć.)
(I drugi przypisek od Hayabusy: skutecznosć zaklinania zależy też od

umiejętnoœci od jakiej zależy tworzony efekt. Przykładowo, gdy

nakręciłem Zniszczenie na 100 to całkem łatwo zaklinałem potężne

obrażenia różnego rodzaju, za to majšc przywołanie na 40 miałem bardzo

duże kłopoty ze stworzeniem przedmiotu który przywoływał cokolwiek na

dłużej niż 5 sekund. Wyglšda na to, że wpływ umiejętnoœci z jakiej

pochodzi dodawany czar jest nie mniejszy niż inteligencji.)

--> Kostka i łapanie dusz by @[email protected], Zaklinanie by Trollf.

---------------------------------
DODAWANIE I URUCHAMIANIE PLUGINÓW

1. Przegrywasz pliki z plug-ina do miejsc wskazanych w readme (powinien

być jakiœ txt w zipie :>)
2. Jeżeli masz wersję Morro PL to uruchamiasz Konwerter i wskazujesz

plik, który ma być przetworzony - jeżeli masz wersję angielskš Morro -

to ten pkt jest nieważny :) Pojawi Ci się w Morrowind/Data Files plik z

nazwš takš samš jak zmieniany, tylko z "_" z przodu. Usuń stary, zmień

nazwę na poprzedniš.
3. Odpal Edytor i wejdŸ w File/Data Files - zaznacz dwuklikiem na

kwadraciku po lewej od nazwy Morrowind, Tribunal, BloodMoon (te dwa

ostatnie jeżeli je posiadasz), oraz plugina. Z tym, że plugina w ten

sposób, że po prostu klikasz na niego, a potem na dole po lewej jest

"Set as Active File"(zmieni Ci się status plugina na „Active”. Klikasz

na OK.
4. Czekasz, aż Ci się wszystko otworzy
5. Klikasz na Gameplay/Edit Scripts - otworzy Ci się nowe okienko.
6. Klikasz na "Recompile All"
7. Czekasz aż się skończy przetwarzać - na dole okienka masz postęp

kompilacji.
8. Zamykasz okienko Edytora Skryptów
9. Klikasz na File/Save
10. Zamykasz wszystko i odpalasz grę - otworzy Ci się ten pierwszy

screen , gdzie drugie od góry to "Pliki". WejdŸ w to. Zaznacz znanym

już nam dwulikiem tegoż plugina. Kliknij OK.
11. A teraz kliknij spokojnie na Uruchom Grę i ciesz się pluginem :D

-->by Hellmaker
---------------------------------
Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań :-D. Jeżeli macie jakieœ

propozycje ulepszenia wstępu lub jakieœ ciekawe linki to informujcie.

Postaramy się uaktualnić wstęp.

Przypominam abyœcie nie zapomnieli kliknšć na tš czerwonš kropkę po

prawej stronie poprzedniego wštku i kliknęli na szarš przy nowym :-)

Link do poprzedniej częœci:

15.09.2003
21:57
[2]

Requiem [ has aides ]

Heh, wstep zajal pol watku :))
ja przypomne swoje pytanie: czy jest gdzies do zessania duza mapa z bloodmoona?

15.09.2003
21:57
[3]

Gordek [ Generał ]

Coœ mi strasznie porostrzelało ten wstępniak.

15.09.2003
22:11
[4]

Gordek [ Generał ]

Witam w wštku poœwięconemu najlepszemu eRPeGowi wszechczasów!
Po modyfikacjach i zamieszaniu z numeracjš - zmieniliœmy numerację :)

---------------------------------
LINKI
Link do polskiego konweretera modów:
www.morrowind.now.pl/pliki/download.php?op=getit&id=20

https://realms.proterians.pl/morrowind/ (made by Trollf)

https://morrowindgame.w.interia.pl/

www.morrowindlore.prv.pl

Polskie forum o morku: https://www.morrowind.g4ce.pl/forum/index.php

Patche można znaleŸć pod adresem:
https://www.bethsoft.com/downloads/patches/Morrowind_v1.1.0605.exe
https://www.bethsoft.com/downloads/patches/Morrowind_v1.2.0722.exe

Linki do map:
https://www.angelfire.com/empire/morrowind1/ (MAPA - wersja 612KB)
https://morrowind.kamrad.ru/polygraphy/polygraphy_map_medium.jpg (MAPA - wersja 3MB)
https://morrowind.kamrad.ru/polygraphy/polygraphy_map_large.jpg (MAPA - wersja 8MB)

Interaktywna mapa z lokacjami niezaznaczonymi na mapie dołšczonej do gry:
https://www.m0use.net/~uesp/file.shtml?morrow/files/mim_hi.zip
https://www.morrowind.now.pl/pafiledb3/pliki/tesmap_hi.exe

Strona (chyba najbardziej przejrzysta) o wszystkich częœciach TES:
https://www.m0use.net/~uesp/morrow/espmor.shtml

Strona z modami i nie tylko: https://www.rpgplanet.com/morrowind/
Strona z modami, bardzo dobrze zorganizowana: https://www.morrowindfiles.com

Alchemia i tworzenie potionów:
https://www.m0use.net/~uesp/morrow/hints/mwalchemy.shtml

---------------------------------
KOMENDY KONSOLI
Jako, że było mnóstwo pytań dotyczšcych zaginionego/sprzedanego sprzętu questowego oraz postaci, które zostały ubite "z rozpędu" a potem okazywały się potrzebne, poniżej PROUDLY PRESENTS ;) odpowiednie komendy do konsoli :

player->PlaceAtPC "identyfikator/imię" 1 10 1 - komenda "stawia" NPC-a o danym identyfikatorze (w większoœci wypadków jest identyczny z imieniem i nazwiskiem) w iloœci szt. 1 w odległoœci (tylko teoretycznie) 10 stóp. Pozwala wskrzesić ubitego wczeœniej potrzebnego NPC-a.

player->AddItem "identyfikator" X - gdzie "X" to iloœć sztuk, a identyfikator to ... identyfikator :D Do znalezienia w edytorze. Komenda dodaje do inventory przedmiot w iloœci podanej. Np. (niczego nie sugeruję :>):
player->AddItem "Gold_100" 10000 - dodaje 10 tys. złota :)
UWAGA: identyfikator należy wpisywać w "" dlatego, że częœć identyfikatorów jest bez _ a tego nie przyjmuje konsola ! np. jeżeli wpiszemy adamantium war axe - to nam powie żebyœmy spadali na drzewo.

---------------------------------
LISTA NAUCZYCIELI

Akrobatyka: Senyndie, Kwatery Wojowników, Vivek-Arena // Alchemia: Abelle Chriditte, Komnsta Teleportacyjna, Twierdza Valenvaryon // Przemiana: Seryne Relas, Tel Branora, Dom Seryne Relas // Atletyka: Adibael Hainnabibi, Obóz Kaushtabibi // Topór: Alfhedil Elf-Hewer, Falensarano // Tarcza: Shardie, Fort Jeleni, Ald'ruhn // Broń Obuchowa: Ernse Llervu, Vivek, Dzielnica Œwiętego Delyna // Przywołanie: Methal Seran, Ald-Ruhn, Œwištynia // Zniszczenie: Leles Birian, Wyspy Askadyjskie // Zaklinanie: Qorwyn, Indoranyon // Walka Wręcz: Taren Omothan, Klasztor Holamayan// Ciężka Zbroja: Seanwen, Vivek-Arena, Sala Treningowa // Iluzja: Erer Darothril, Sadrith Mora, Oberża Sproœnej Muriel // Lekka Zbroja: Aerin, Maar Gan, Dom Cechowy Andusa // Długie Ostrze: Ulms Drathan, Twierdza Armigers, Molag Maar // Celnoœć: Missun Akin, Falasmaryon, Chata Missun Akina // Handel: Ababael Timsar-Dadisun, Obóz Zainab // Mistycyzm: Ardarume, Sadrith Mora, Gateway Inn Western Wing // Przywrócenie: Yakin Bael, Vos, Kaplica Vos // Zabezpieczenia: Hecerinde, Balmora, Dom Hecerinde // Krótkie Ostrze: Todwendy, Balmora, Szczęœcie Skazańca// Skradanie: Khajiit Ri'Shajirr, Shenkowa Łopata, Caldera // Włócznia: Mertis Falandas, Upiorna Brama, Wieża Zmierzchu // Retoryka: Drzemka-w-Cieniu-Drzew, Sadrith Mora, Dom Rosomaka Gildia Magów // Bez Zbroi: Khargol Gro-Boguk, Dagon Fel, Niezamieszkała Wieża

---------------------------------
LISTA ARTEFAKTÓW

Broń:
Miecz Jednoręczny: Złote Ostrze : Skała Khartaga – zadanie dla Boethiaha – zatopione ruiny daedryczne (NW od Hla Oad)
Włócznia: Włócznia Gorzkiej Litoœci – zadanie dla Sheogoratha - ukryta kaplica w kanałach Dzielnicy Œwiętego Delyna
Młot Jednoręczny: Zgniatacz Czaszek, Grobowiec Rodziny Omaren
Miecz Dwuręczny: Charyzmer, Jakinia Abanabi
Krótkie Ostrze:Kieł Haynekhtnameta Mamaca, Kaplica Pogršżonych Snów
Buława: Buława Molag Bala – zadanie dla Molag Bala w Yansirramus (na zachód i troszkę na południe od Tel Aruhn – dwie wyspy dalej)


Zbroje:
Ciężki Pancerz: Kirys Bogów- podziemia Grand Council Chambers(jak się to kufa nazywało?:) - Ebonheart, Smoczy Kirys (ciężka zbroja), Grota Mudan (SW od Vivek na malutkiej wysepce – wejœcie pod wodš)
Œredni Pancerz: Ebonowa Zbroja,Góra Assarnibibi
Lekki Pancerz: Skóra Hircyna,szafa w wieży Tel Fyr,Buty Apostoła Twierdza Berandas
Hełm Oreyna NiedŸwiedziej Łapy (ciężka zbroja) -------> misja dla Malacatha w daedrycznych ruinach Assurdirapal

Szaty: Szata Smoczej Dumy, Tel Naga, Sadrith Mora

Tarcze: Opoka Eleidona, Ibar - Dad

Gemy: Gwiazda Azury, Œwištynia Azury (opis questu poniżej)

---------------------------------
DWEMEROWA ŁAMIGŁÓWKA
Łamigłówka(kostka) znajduje sie w ruinach na wschód od Fortu Ksieżycowego. Idziemy przed fortem drogš na Calderę a na najbliższym rozstaju skręcamy w prawo. Dochodzimy do mostu, dalej do dwemerowych ruin. DŸwignia otwierajšca drzwi jest przed nimi. Jesteœmy w ruinach. Idziemy prosto, obracamy sie w lewo i powiniœmy zobaczyć kamienie, po których możemy sie dostać na wyższe piętro. Po dotarciu na pięterko obracamy sie znów w lewo i widzimy drzwi prowadzšce do komnaty Pustej Dłoni. Jesteœmy w komnacie i po rozglšdnięciu się po pomieszczeniu zauważamy regał. Na tym regale jest upragniona kostka.

Jako, że występuje błšd, ktory nie pozwala czasami na podniesienie tej cholery z półki, albo czasami pomimo najszczerszych chęci nie udaje się Wam jej znaleŸć, to poniżej komenda do konsoli :)
player->AddItem "misc_dwrv_ark_cube00" 1

---------------------------------

GWIAZDA AZURY

Jest to Kamień Duszy o nieograniczonej iloœci wykorzystań (tzn. W odróżnieniu od innych Kamieni Dusz, ten nie znika po wykorzystaniu duszy w nim tkwišcej), a dodatku można do niego zapakować Viveka i Almalexię :)

Aby go dostać musimy udać się do Œwištyni Azury. Gdy podejdziemy do jej statuy i z niš porozmawiamy, Azura opowie nam o zakładzie, który rozegrał się pomiędzy niš, a innym Bogiem - Sheogorathem. Azura miała wysłać swojš najwierniejszš kapłankę, aby ta na odludziu przeżyła 100 lat. Wszystko byłoby w porzšdku, gdyby nie to, że Sheogorath wysłał swoje sługi na wyspę, gdzie modliła się kapłanka. Najwierniejsze daedry Sheogoratha zakłócały spokój kapłanki. Musisz udać się na wyspę nieopodal Dagon Fel i zabić tam wszystkie daedry. Najtrudniejszym przeciwnikiem będzie Złota Œwięta o imieniu Staad. Z jej ciała musisz zabrać Sygnet Sheogoratha jako dowód na wykonanie zadania. Po oczyszczeniu CAŁEJ wyspy wróć do Œwištyni Azury. Pamiętaj także, że nie możesz zakłócić spokoju kapłance tj. nie możesz wejœć do jej chaty!!!

---------------------------------
ŁAPANIE DUSZ I ZAKLINANIE PRZEDMIOTÓW
Gdy spotkasz ofiarę, rzuć na niš zaklęcie SoulTrap (pojawia się mgiełka spowijajšca ofiarę. Ważne jest to, abyœ rzucił czar w czasie walki, a nie po zabiciu wroga. Teraz zabijasz potwora. Jeœli posiadasz odpowiedni kamień w ekwipunku to napełni się on jego duszš.

Po kliknięciu opcji 'Zaklinanie' w oknie dialogowym podczas rozmowy z Zaklinaczem przystępujemy do tworzenia przedmiotu. W okienko 'Nazwa' wpisujemy nazwę przedmiotu. Z sekcji „Zaklęcia” wybieramy czar, który chcemy dodać – musimy go mieć w liœcie swoich czarów). Na dole mamy opcję, która pozwoli nam wybrać sposób działania czaru – „Przy użyciu” oznacza, że zaklęcie zadziała wtedy, gdy je rzucimy z menu magii. „Przy trafieniu” - opcja dostępna tylko dla broni, oznacza że gdy uderzysz z tej broni to ona zada magiczne obrażenia wrogowi. Dostępna jest także kolejna opcja „Stale”, ale tylko wtedy, gdy kamień z duszš jest warty więcej niż 60000. Najlepiej schwytać Złotš Œwiętš lub Lunatyka. Opcja ta zapewnia stałe działanie przedmiotu - np. zwiększenie siły o 20 pkt. dla ulepszonej zbroi. Linia „Koszt” pokazuje nam, ile kosztuje dany przedmiot. W głównym oknie możemy wybrać zasięg, moc i czas trwania danego zaklęcia. Po kliknięciu opcji „Twórz” w naszym ekwipunku wylšduje magiczny przedmiot ...
Jako, że zaklinanie przedmiotów u Zaklinacza jest BARDZO drogie, poniżej sposób na zaklinanie samemu by Trollf:
---------------------------------
Zaklinanie (Umagicznianie, ang. Enchanting)

Zaklinanie zalezy od 3 atrybutów:
- poziomu inteligencji,
- poziomu umiejętnosci Zaklinania,
- szczęœcia.

Szczeœciem nie warto sobie głowy zawracać bo ma marginalny wpływ, natomiast umiejetnoœć zaklinania jest bardzo trudno rozwinšć - pozostaje więc inteligencja...

- załóżmy, ze postać ma bazowe INT oraz Enchant na poziomie 100,
- bardzo łatwo jest stworzyć pierœcienie bšdŸ amulety dodajšce np. 100 do INT na 10 sekund każdy... o ile bonusy z tego samego pierœcienia sie nie sumujš, to z pierœcieni różnych już tak...
- dalej przychodzi z pomocš Alchemia, która także zależy od INT (im wyższa INT tym lepsze flaszki... oczywiœcie cały komplet sprzętu Grand-Master mile widziany...).

dalej juz prosto:
- bazowe 100 INT
- rzucam czary z pierœcieni i amuletów - tutaj dalsze +600 INT
- zaczynam tworzyć flaszki... tworzę 2 sztuki i od razu je wypijam, co podbija INT, a to powoduje, że kolejne flaszki będš lepsze... i tak dalej...

(Tu macie spis ingrediencji wraz z efektami w wersji PL. format Excel ---> https://home.autocom.pl/hellmaker/files/ingredients.zip)

pytanie:
dlaczego alchemia? ponieważ nigdzie nie zdobędziemy i nigdy nie zrobimy przedmiotu, który by nam nawet tymczasowo dał tak wysoki bonus do czegokolwiek jak napoje stworzone przy pomocy alchemii...

xanat0s: tu podpisuje sie wszystkimi nogami i rękami! Z poczštku nie "alchemikowałem" (w umiejętnoœciach głównych albo pobocznych jš mam), ale odkryłem, jakie to przydatne! dlatego alchemikujcie :) Kiedy jesteœcie na zadupiu, zero sprzedawców i zero butelek np. wyleczenie z zarazy, a jestescie zarażeni, chorujesz czy alchemikujesz? :)

efekt:
majac 3000 INT byłem w stanie stworzyć samodzielnie praktycznie za pierwszym razem jakikolwiek przedmiot za pomoca Zaklinania - nawet daedrycznš tarczę + 30 do siły na stale...
(taki przypisek od Hellmakera: przy Zaklinaniu na poziomie 100 nie trzeba już tak kombinować :) Poza tym uzupełnianie przedmiotów magicznych przy pomocy słabiutkich kamieni dusz wypełnionych szczurami, czy innym chłamem też podnosi umiejętnoœć.)
(I drugi przypisek od Hayabusy: skutecznosć zaklinania zależy też od umiejętnoœci od jakiej zależy tworzony efekt. Przykładowo, gdy nakręciłem Zniszczenie na 100 to całkem łatwo zaklinałem potężne obrażenia różnego rodzaju, za to majšc przywołanie na 40 miałem bardzo duże kłopoty ze stworzeniem przedmiotu który przywoływał cokolwiek na dłużej niż 5 sekund. Wyglšda na to, że wpływ umiejętnoœci z jakiej pochodzi dodawany czar jest nie mniejszy niż inteligencji.)

--> Kostka i łapanie dusz by @[email protected], Zaklinanie by Trollf.

---------------------------------
DODAWANIE I URUCHAMIANIE PLUGINÓW

1. Przegrywasz pliki z plug-ina do miejsc wskazanych w readme (powinien być jakiœ txt w zipie :>)
2. Jeżeli masz wersję Morro PL to uruchamiasz Konwerter i wskazujesz plik, który ma być przetworzony - jeżeli masz wersję angielskš Morro - to ten pkt jest nieważny :) Pojawi Ci się w Morrowind/Data Files plik z nazwš takš samš jak zmieniany, tylko z "_" z przodu. Usuń stary, zmień nazwę na poprzedniš.
3. Odpal Edytor i wejdŸ w File/Data Files - zaznacz dwuklikiem na kwadraciku po lewej od nazwy Morrowind, Tribunal, BloodMoon (te dwa ostatnie jeżeli je posiadasz), oraz plugina. Z tym, że plugina w ten sposób, że po prostu klikasz na niego, a potem na dole po lewej jest "Set as Active File"(zmieni Ci się status plugina na „Active”. Klikasz na OK.
4. Czekasz, aż Ci się wszystko otworzy
5. Klikasz na Gameplay/Edit Scripts - otworzy Ci się nowe okienko.
6. Klikasz na "Recompile All"
7. Czekasz aż się skończy przetwarzać - na dole okienka masz postęp kompilacji.
8. Zamykasz okienko Edytora Skryptów
9. Klikasz na File/Save
10. Zamykasz wszystko i odpalasz grę - otworzy Ci się ten pierwszy screen , gdzie drugie od góry to "Pliki". WejdŸ w to. Zaznacz znanym już nam dwulikiem tegoż plugina. Kliknij OK.
11. A teraz kliknij spokojnie na Uruchom Grę i ciesz się pluginem :D

-->by Hellmaker
---------------------------------
Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań :-D. Jeżeli macie jakieœ propozycje ulepszenia wstępu lub jakieœ ciekawe linki to informujcie. Postaramy się uaktualnić wstęp.

Przypominam abyœcie nie zapomnieli kliknšć na tš czerwonš kropkę po prawej stronie poprzedniego wštku i kliknęli na szarš przy nowym :-)

Link do poprzedniej częœci:

15.09.2003
22:12
[5]

Gordek [ Generał ]

Teraz o niebo lepiej :D

15.09.2003
22:15
[6]

Gordek [ Generał ]

Ale ze mnie statsiarz :P Nie wiecie komu zgłosić proœbę o usunięcie tego dużego na samej górze i tych 2 postów poniżej (niech Requiem powtórzy wtedy raz jeszcze swe pytanko)? Z góry THX za rady,a może od razu wyręczenie mnie :D

15.09.2003
22:53
smile
[7]

Viadermaster [ Choršży ]

Kurczę, klasycznego Morro już przeszedłem a Tribunala i Bloodmoona nawet na oczy nie widziałem............co za męki piekielne !!!!! Mam małe pytanko do wszystkich amatorów mieszkań w morro - gdzie najlepiej się zakwaterować??? Wielu z Was pisze o pluginie "A good place to stay" ale jeszcze sam nie sprawdziłem. Interesuje mnie w miare duża rezydencja z miejscem na manekiny, zbrojownię i dom roskoszy cielesnych ( no może przesadziłem) :) Obecnie mieszkam w Merchant Manor w Pelagiadzie ale to jest za małe.

Nie ma co robić w Morro to trzeba sobie urzšdzić chatę

15.09.2003
23:00
smile
[8]

Viadermaster [ Choršży ]

Jeszcze jedno pytanie ( bardzo ważne) : dlaczego Kult Tamriel nie chce mnie przyjšć w swoje szeregi? Nie wiem czym im zawiniłem ale mówiš mi że "twoje życie było pasmem nieszczęœc....bla bla..." no i nie chcš mnie przyjšć. Nie przypominam sobie żebym im się naraził bo raczej nie zabijam bez powodu..........po prostu nie mam pojęcia co jest grane.

16.09.2003
00:49
smile
[9]

Chupacabra [ Senator ]

a mi sie chyba cos rozwalil mw i trzeba bedzie chyba przeinstalowac. Jak chodze sobie po okolicy i dochodze do granicy danej lokacji to powinno wlanczac sie loading na dole a wtedy mnie do windowsa wywala:( To bardzo bardzo niedobrze, wogole caly system zaczal mi sie sypac jak zainstalowalem jakies latkize strony M$. Bylo napisane ze krytyczne sa, od tej pory wale wszystkie patche do okienek

16.09.2003
09:37
smile
[10]

KAINCOOL [ Choršży ]

Sorki ze zasmiecam foruma ale mam pytanie:

Czy jest gdzies do pobrania spolszczenie??

pozdro
KAIN

16.09.2003
09:55
smile
[11]

H3ZEKI4H [ Homo Homini Lupus ]

Ile macie pluginów zainstalowanych i jakie polecacie jako najciekawsze?

16.09.2003
10:02
smile
[12]

Hellmaker [ Nadputkownik Bimbrojadek ]

KAINCOOL ---> Nie ma czegoœ takiego jak spolszczenie do Morro - w końcu wyszła wersja PL.

16.09.2003
14:03
smile
[13]

Hacker X [ Pretorianin ]

Hell---> znalazles cos zeby mnie przyjela gildia zlodzieji ????
pewnie nawet nie szukales ...
I jakš ty masz postać w morra ??

16.09.2003
14:12
[14]

Czamber [ Czamberka ]

H3ZEKI4H ---> Ja na przykład ma bardzo dużo zainstalowanych pluginów. Polecam plugin "Dobre miejsce do zamieszkania"(Balmora) , podoba mi się też "Balconyhause" dodajšcy fajny dom w Balmorze; także plugin "Isengard" dodajšcy wysepkę na południu, "Join all hauses" sprawia, że możesz dołšczyć do wszystkich Wielkich Rodów; fajny jest też plugin dodajšcy prawdziwy podziemny labirynt w Vivek( chyba "Puzzle Canal"). Spodobał mi się także plugin o nazwie (chyba) "Gladiator", który daje możliwoœć zmierzenia się z przeciwnikami na Arenie w Vivek oraz "The Prison Ship", króry umożliwia rozwišzanie questu zwišzanego z naszym współwięŸniem, z którym przypłyneliœmy do Morrowind. Mam też plugin "Moria" ale jeszcze nie widziałam efektu...
Najlepiej sam sprawdŸ co Ci się podoba a co nie i najwyżej potem odchacz te pliki, które majš się nie uruchamiać.

A oto screen przedstawiajšcy wejœcie do Isengardu--->

16.09.2003
17:54
smile
[15]

Hacker X [ Pretorianin ]

Ja polecam takie---->
Dialogi 1.7 - bez tego plugu nida sie kilku misji przejsc m.in.dla legionu cesarskiego
A good play to stay - fajna chata w balmorze
Dreugh armor - Coœ dla kolekcjonerów zbroj
EBQ artyfact - Dosyć dobry hełm ... (no ... według mnie cienki:)
No i moge polecic "Ogrim caldera trader" - Ogrimek ma kupe kasy :) ale to może zepsuć gre :(

16.09.2003
18:26
[16]

Hakim [ Konsul ]

H3ZEKI4H ---> ja polecam mody poprawiajšce realizm gry:
- dodajšce mnóstwo dżwięków do gry: Atmospheric Sounds Effect (+3 patche), bcsounds (oficjalny mod Bethesdy), Wilderness Sounds
- Passive Healthy Lifestyle - nie każde zwierzę rzuci się na Ciebie (zawsze zrobiš to tylko te chore)
- Real Signpost - poprawiajš teksturki na drogowskazach - teraz jest oryginalna nazwa miasta na znaku
- Ring Texture Fix - pierœcienie leżšce np. na ziemi już nie sš czarne tylko takie jak powinny być
- no i oczywiœcie jak masz wersję PL to mody o których wspominali już inni forumowicze - Dialogi 1.7 i Mod_PL (cybvepmod)

16.09.2003
18:58
smile
[17]

Viadermaster [ Choršży ]

Czy ktoœ zna odpowiedŸ na moje drugie pytanie na poczštku tego wielce chwalebnego wštku ??????????????

16.09.2003
19:48
[18]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Viadermaster: niewiem moze zarznšles jakiegos ich czlowieka, moze wyszysc se konto, moze zabiles jakiegos ich znajomka albo ich przekop:)

A zna ktos jakies mody utrudniajšce walke i podnoszšce poziom ale nie spowalniajšce zbytnio gry

16.09.2003
21:51
smile
[19]

Solymr [ Komandor ]

kurde
a ja ciagle nie mam bloodmoona
eh ci kumple

16.09.2003
22:03
[20]

Lotar20 [ Pretorianin ]

Hary---> zainstaluj sobie "giants" czy jakoœ tak, będziesz miał DUŻO nowych i trudniejszych do zabicia potworków

16.09.2003
22:05
smile
[21]

Solymr [ Komandor ]

jaki jest najlepszy dlugi miecz w zwyklym morro???

16.09.2003
22:11
smile
[22]

Solymr [ Komandor ]

dlaczego nigdzie nie ma recenzji bloodmoona
a moze juz jets ale ja jej nie widze
pomuzcie

16.09.2003
23:18
[23]

Viadermaster [ Choršży ]

Hary_in da house ---> też radze "giants" - całkiem fajne stworki np. tytani, harpie , sprigany ( cholerne œcierwo) , licze, nowe wampirki ,mumie , golemy , zombiki i jeszcze trochę. A propos widzieliœcie możena moim screenie z poprzedniej częœci tytana? Doœć œmiesznie wyglšda , hehe.

A co do tego pieprzonego Kultu to na pewno im się niczym nie naraziłem i nie wiem co tym œcierwnikom stoi na przeszkodzie żeby zatrudnić sobie herosa - głupi sš i tyle!!!!

16.09.2003
23:20
smile
[24]

Viadermaster [ Choršży ]

Niektórzy narzekajš że nie majš Bloodmoona, niektórzy że nie ma jeszcze czegoœ po Bloodmoonie.....a ja do cholery nawet Tribunala na oczy nie widziałem :(

16.09.2003
23:42
smile
[25]

Hakim [ Konsul ]

Viadermaster ---> Niektórzy narzekajš że nie majš Bloodmoona, niektórzy że nie ma jeszcze czegoœ po Bloodmoonie.....a ja do cholery nawet Tribunala na oczy nie widziałem :( - a ja nawet Morrowinda nie widziałem :-)
Wiem co czujesz. Też nie widziałem ani Trójcy ani Przepowiedni - i przynajmniej do końca wrzeœnia nie zobacze :-(

Hary_in da house ---> alternatywš dla Gigantów jest mod Morrowind Additions. Również bardzo fajny. Dodatkowo mod Water Nymphes and other creatures dodaje to co ma w tytule. Jest jeszcze mod Den_mod, który także dodaje jakieœ stworki, ale ten przede wszystkim zwiększa pałera wielu dremor tak że majš one level 40+.
Mody utrudniajšce walkę, rozgrywkę i zdobywanie doœwiadczenia:
- Challenge Mod v1.0
- Krazedhermit's MultiMod v1.0
- Adventurers 2.0
- Wakim's Game Improvements 9
- Advanced Guards
Wszystkie powyższe utrudniajš rozgrywkę przeważnie dostosowujšc jš do poziomu gracza.

17.09.2003
11:32
smile
[26]

Czamber [ Czamberka ]

Mam problem: Dostałam zadanie odnalezienia jakiejœ jaskini, tylko nie jest wytłumaczone gdzie znajduje się ta jaskinia ani kto o niej wie ani wogóle nic, mam tylko nazwę. Czy mogę wpisać komendę takš, aby mi "pokazała" gdzie jest ta jaskinia; jeœli tak to jak ma wyglšdać ta komenda?
Wiem, że na wsępie jest rozdział "KOMENDY KONSOLI ", ale jest tam pokazane jak np. przywołać jakiegoœ osobnika, a co z lokacjš?
Z góry dziękuję za pomoc.

17.09.2003
11:59
smile
[27]

Owen [ ]

Czamber ---> Jeżeli masz nazwę to już wystarczajšco dużo. WeŸ mapkę TES (we wstępnuiaku jest adres) i wpisz nazwę. Pokaże bardzo precyzyjnie.

17.09.2003
12:11
smile
[28]

Smoolec [ Legionista ]

mam kilka pytań do tych którzy grajš lub przeszli BLOODMOONA:

1. Co to do cholery za jakieœ lodowe trumny w Kurhanach? czym mam to rozwalić żeby dostać się do szkieletów (i czy w ogóle jest sens się do nich dostawać)??

2. Czy jest już dostępna (a jeœli tak to gdzie) interaktywna mapa do Bloodmoona na wzór tej z Morrowinda???


17.09.2003
13:46
[29]

Solymr [ Komandor ]

nawet nie wiecie jaki jestem szczesliwy
nareczcie bede mial tribunala
czyz to nie wspaniale???

17.09.2003
14:16
smile
[30]

Czamber [ Czamberka ]

Owen -----> dzięki

17.09.2003
14:24
smile
[31]

Solymr [ Komandor ]

eh dupa
odpalam isengard jestem przed wieza i co nagle moim oczom ukazuje sie pulpit
i tak chyba z piec razy
nie wiem jak a tego przyczyan jest
ale juz wylaczylem tego plug-ina

17.09.2003
14:28
[32]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Smalec:

1.To jest tak ze jak robisz dla koloni to pewnego dnia znajdujš ten lud i taki ciec na wyspie ma ci dac specjalny kilof ktorym bedziesz mogl to rozpieprzac a potrzebne to jet po to by jego kumple mogli ci wykoc sashrim weapon i ace armour(srednia)

17.09.2003
14:30
[33]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Solymr: nie wim ale moze to jest to: czasem jak odpalam morka i mi sie laduje to mi tez mruga i po prostu musze zminimalizowac gre i jš przywrocic ale nie wiem czy to to

17.09.2003
14:32
[34]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Fuck, sory za statsiarstwo ale musze sie poprawic

sashrim =salshrim
ace =ice

17.09.2003
14:45
smile
[35]

Czamber [ Czamberka ]

Solymr ---> A czy wychodzi Ci dokładnie wtedy gdy Ci się ładuje jakby lokacja?? Bo mnie się tak robiło, ale tylko wtedy gdy biegłam (szybkoœć 130) i pisało loading i potem mi wychodziło do windowsa... Ale gdy szłam wolno to mi się normalnie załadowała lokacja bez żadnych problemów. Ale to może nie to co u Ciebie...

17.09.2003
15:01
[36]

Czamber [ Czamberka ]

Owen---> Mapka fajna, ale niestety nie ma na niej lokacji z pluginów. A ja po prostu zapisałam się do nowej gilidii o nazwie: Five Toes Guild i stšd to zadanie, a jaskinia nazywa się Carrag Daal i niestety nie ma jej na mapce...

17.09.2003
15:12
[37]

Owen [ ]

Czamber ---> Aaaa.... To zmienia postać rzeczy. Niestety moja wiedza jest ograniczona i nie umiem Ci pomóc....

17.09.2003
15:48
smile
[38]

Czamber [ Czamberka ]

Mam nadzieję jednak, że ktoœ będzie potrafił mo pomóc. Moim problemem jest jaskinia o nazwie Carrag Daal, którš mam znaleŸć w queœcie od gildii Five Toes Guild. ------->
Na tym screenie jest coœ co mnie dziwi; mianowicie w tej gildii jest to już moja 3 (albo 4) ranga a wymagania się nie zmieniajš, cały czas jest 5... Mało wymagajšca gildia...

17.09.2003
15:56
[39]

BATE [ Choršży ]

Własnie jestem w pałacu Viveka po rozmowie z nim w sprawie załatwienia Dagoth-Ura. Mam ochotę"zgasić mu œwiatło" ale nie wiem czy nie będzie mi jeszcze potrzebny.

17.09.2003
16:27
smile
[40]

Czamber [ Czamberka ]

sory, ale nie dodało mi screena... -------->


BATE ---> Ja na przykład zabiłam Viveka, ale potem tego żałowałam, bo po jakimœ czasie zdobyłam gwiazdę Azury, w którš można uwięzić duszę Viveka...

17.09.2003
17:33
smile
[41]

Solymr [ Komandor ]

czamber------------------->>>u mnie to chyba to samo
ale nawet jak stoje to slysze jak sie komp meczy zeby wczytac dalej
a jak podchodze do wiezy wczytuje otoczenie i .................
guwno
znowu pulpit

17.09.2003
17:42
smile
[42]

Solymr [ Komandor ]

czy w kamien duszy mozna zlapac wampira???
jesli tak to ile warta jets jego dusza???

17.09.2003
17:48
[43]

Czamber [ Czamberka ]

Solymr ----> no to faktycznie kapa, u mnie wolne podchodzenie do wieży pomogło, a jakbyœ tak zmiejszył drastycznie widocznoœć, cienie itp??

Co do wampira, to nie wiem - nie próbowałam, najlepiej sprawdŸ sam... :)

17.09.2003
17:51
[44]

Solymr [ Komandor ]

czamber-------------->>>dzieki

17.09.2003
19:41
[45]

BATE [ Choršży ]

Czamber---> Gwiazdę Azury mam , chodzi mi o to czy jeœli go stuknę ,to zamknę sobie drogę ( może będzie jeszcze potrzebny? ). Wsumie po sejwie go załatwiłem ,ale wywaliło mi ramkę" Nić przepowiedni zostala przerwana..........." Więc mogę go trzasnšć trzy jeszcze nie?

17.09.2003
20:56
[46]

Lotar20 [ Pretorianin ]

dostałem cynk na temat organizacji pod wdzięcznš nazwš..."Pięć Lamp" o ile dobrze pamiętam...moje pytanko dotyczy położenia tej organizacji...czy nie jest to przypadkiem poselstwo arogańskie w Ebonheart?

17.09.2003
21:47
smile
[47]

Lotar20 [ Pretorianin ]

poprawka, nazwa brzmi "dwie lampy", czy ktoœ wie gdzie jest placówka tej organizacji? W jaszczurzym poselstwie byłem i to nie tam...proszę o podpowiedŸ...

17.09.2003
21:55
[48]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Hakim: a wyslesz mi tego Challenge Mod v1.0 bo nigdzie nie moge znalezc. A ktory najbardziej polecasz zeby byl wyzszy poziom po prostu

17.09.2003
22:10
[49]

Czamber [ Czamberka ]

BATE ------> Ramkę niestety zawsze będzie Ci wywalało; wydaje mi się, że spoko możesz go załatwić; mnie do niczego już nie był potrzeby...

Lotar20 ---> Wydaje mi się, że organizacja "Dwie Lampy" nie ma siedziby. Ale jeœli uwolnisz chyba 30 niewilników z różnych jaskiń to dowiesz się więcej o tej organizacji. Wkońcu dostaniesz hasło, które musisz podać, gdy spotkasz kogoœ z "Dwóch Lamp". Na poczštku myœlałam, że nie ma nikogo takiego i ta organizacja to tylko plotki(bo po prostu nikogo nie spotkałam oprócz niewolników, kto by wspominał coœ o tej organizacji); ale któœ tutaj już kiedyœ pisał, że jak już znasz hasło i pójdziesz do jakieœ babki w Vivek (tylko nie pamiętam gdzie)to ona ci może dać kilka questów zwišzanych z tš organizacjš. SprawdŸ sobie na poprzednich wštkach, bo jestem pewna, że była już o tym mowa.

17.09.2003
22:17
[50]

Czamber [ Czamberka ]

Ktoœ tutaj się pytał o recenzję bloodmoona; jest już niby ta recenzja, podaję link:

17.09.2003
22:35
[51]

Lotar20 [ Pretorianin ]

Dzięki Czamber---> Właœnie mam już hasło, tylko nie wiedziałem gdzie jest ich siedziba. Jeœli w Vivek to poszukam babki, ale nie prędko, staram sięna razie tego "miasteczka" unikać, bo boję się że jak wejdę to będę je zwiedzał tydzień ;)

17.09.2003
22:52
smile
[52]

Hakim [ Konsul ]

Lotar20 ---> ta babka nazywa się Dren i mieszka w dzielnicy Olmsa albo Dylena (?) w Vivek na samym parterze (jej chata nazywa się coœ w stylu Kanał północ 1) - sory że tak ogólnikowo i niedokładnie, ale ja Dwie Lampy rozwišzywałem pół roku temu i już po prostu dokładnie nie pamiętam

Hary_in da house ---> mod wysłany

17.09.2003
23:34
smile
[53]

Lotar20 [ Pretorianin ]

Hakim---> stary, dzięki. Nie jestem inwalidš, żebym potrzebował dokładne namiary ;) Wystarczyło mi to że jest w Vivek, a Twoje informacje sš już zupełnie dokładne. Napewno nie zabłšdzę ;)

18.09.2003
13:31
smile
[54]

Hacker X [ Pretorianin ]

Czamber fajna recenzja tylko ... Tam pisze coœ takiego: "Swoim rozmiarem wyspa ta dorównuje około jednej czwartej Vvardenfell" ... ))))))) chyba dosyć duży błšd bo ta wysepka nie dorównuje nawet 1-10 Vvardefell... :)

18.09.2003
13:36
smile
[55]

Hacker X [ Pretorianin ]

Teraz przeczytałem tš recenzie do konca i jest O.K ;) polecam ;)

18.09.2003
14:32
smile
[56]

zarith [ ]

czeœć wam. A ja znowu mam problem :-). Czy ktoœ z Was, szczęœliwych posiadaczy działajšcej wersji tribunalu, mógłby mi przesłać plik fabrican_hulkirim.nif z gamedata/meshes na konto [email protected]? W imieniu Soldadora (mojego qmpla) bardzo dziękuję :-)

18.09.2003
15:05
[57]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Mm pytanka:

1.kiedys juz je zadawalem ale nie uzyskaelm odpowiedzi: czemu nie moge wywolac fabricanta, wila i niedzwiedz? sytuacja wyglšda tak ze jest efekt, ikonka ale nie ma stwora, nie pokazuje sie po prostu:|

2.Jak wykasowac zaklecia?

18.09.2003
16:23
[58]

Czamber [ Czamberka ]

Hary_in da house ----------------> Ja mam takš samš sytuację z wywołaniem fabrykanta (wilka i niedżwiedzia nie próbowałam), też go nie widać, ale pozostałe stwory moge bez problemu. I też niestety nie wiem dlaczego, bo wczeœniej jak przywoływałam to było widać efekt...

Hacker X ------------------> No wiesz, ja tej recenzji nie pisałam ;) . w ogóle cała ta stronka jest fajna, bo długo nie mogłam znaleŸć strony, na której byłyby opisane zadania w Bloodmoonie. Polecam jš każdemu, kto ma jakiœ problem na wyspie.

18.09.2003
18:25
[59]

Viadermaster [ Choršży ]

Rozpracowałem tego kumpla który wpakował do pierœcienia bonus do siły 32 pkt. na stałe. Ten goœć zainstalował sobie mod na jakieœ ulepszenia potworów ( sam nie wie jaki) gdzie również oprócz nowych bestii pojemnoœc wszystkich przedmiotów wzrastała o jakieœ 10-15%. A teraz cwaniak nawet nie wie który to mod

18.09.2003
20:13
[60]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

1.Kurde mam bittercup co zekomo podnosi jeden atrybut o 20 punktow i jeden obniza ale jak pije to mi tylko obniza jeden, moze to dla tego ze wszystkie atrybuty mam na 100 ale nie jestem pewien

2.Czy rasa i znak zodiaku ma jakies znaczenie na ilosc zdrowia?

18.09.2003
20:34
[61]

Czamber [ Czamberka ]

Hary_in da house --> Ten bittercup jest chyba potrzebny do questu w gildii wojowników, ale całš sprawę można załatwić inaczej.

18.09.2003
20:46
smile
[62]

Hellmaker [ Nadputkownik Bimbrojadek ]

zarith ---> jesteœ pewien, że to z Tribunala ? :) Katalog meshes jest używany tylko do meshy z pluginów - mam zainstalowane "systkie tsy" (Morro, Trib i Blood) i parę plugów i nie mam takiego pliku. Nigdzie.

18.09.2003
20:48
smile
[63]

Hellmaker [ Nadputkownik Bimbrojadek ]

Viadermaster ---> To akurat wzrosło mu o 33 % :)))) 24/3=8 a 24+8=32 :)

18.09.2003
20:53
[64]

Solymr [ Komandor ]

to ja moze powturze mmoje pytanie
czy mozna zlapac wampiraw kamien duszy
a jesli tak to ile jest warta jego dusza
ps. wy sie meczycei z zklnaniem przedmiotuw aj a se robie wlasnego armora na wzur koscianego

19.09.2003
09:12
smile
[65]

Czamber [ Czamberka ]

Solymr --------------------> Ja, gdy grałam po raz pierwszy to uwięziłam (tak mi sie zdaje, ale mogło mi się coœ

pomylić, dawno to było...) Dagotha jakiegoœ tam, jednego z kuzynów Dagoth Ura; ale nie pamiętam ile warta była

potem ta dusza.... Najlepiej sprawdŸ sam .

19.09.2003
11:12
[66]

land6r [ Pretorianin ]

popielne wampiry sie da zlapac a zwykle nie probowalem ale na pewno sa cieniutkie

19.09.2003
14:14
smile
[67]

Czamber [ Czamberka ]

Ach ta dzisiejsza młodzież, żadnego szacunku do nauki --------------->

19.09.2003
14:15
[68]

zarith [ ]

hellmaker --> chyba jestem pewien, ten plik nie chce się rozpakować z instalki tribunala...

19.09.2003
15:49
smile
[69]

Solymr [ Komandor ]

a czym sie ruznie popielny wampir od zwyklego???

19.09.2003
16:37
[70]

Long [ Generał ]

Solymr --> Popielny Wampir jest klasyfikowany jako "potwór" więc jego duszę można złapać. Zwykły wampir to przemieniony człowiek lub elf - więc jest zaliczany do "ludzi" i nie można schwytać jego duszy.

19.09.2003
19:18
smile
[71]

Hakim [ Konsul ]

Czamber
<--------

19.09.2003
19:34
smile
[72]

Solymr [ Komandor ]

long---------------->>>aha
czy konkurs na najwieksze ekstremum morrowind juz rostzrygniety???

19.09.2003
19:39
smile
[73]

Viadermaster [ Choršży ]

Hellmaker ---> no faktycznie 32 ale ja juz mam przesyt Matematyki ( jeszcze faqltety mi doszły 0 i w wolnych chwilach nie licze jak nie muszę

19.09.2003
19:40
smile
[74]

MiniWm [ Yoshinkan ]

Czytajcie i pomuzcie --- >
tylko mnie nie wysmiewac :P

19.09.2003
19:47
[75]

Viadermaster [ Choršży ]

A teraz unikatowe pytanko zwišzane z moim maniactwem ( Mistrz Tolkien) ------ czy sš jakies pluginy dodajšce coœ z Władcy Pierœcieni albo coœ w tym rodzaju? Moda na Isengard nie liczę.

19.09.2003
19:48
[76]

land6r [ Pretorianin ]

czy ktos moze wie gdzie w bloodmoonie zdobyc wiecej skor z bialego niedzwiedzia ?

19.09.2003
20:02
[77]

Czamber [ Czamberka ]

Viadermaster ----> Jest jeszze Moria, mam œcišgnięte, ale jeszcze nie widziałam, bo nie mogę znaleŸć.

19.09.2003
21:46
[78]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

Miniwm: to chodzi o to ze musisz mieć jednš z ulubionych umiejetnosci na 40 a 2 na 10 bo ta grupa to „ulubione umiejetnosci” tylko ze zle zlozyli zadanie

Land6r: co jakies 2 doby odwiedzaj raven rock i tam się co 2 doby odnawia misio tylko na ten czas musi cie nie być na raven rock, ja się tym zajšlem po zbudowaniu koloni a drugi sposób to po jakims czasie(chyba po zrobieniu glownego wštku) jest kilka questow dla thirsk po czym zostajesz ich bossem i możesz raz wyslac ich na polowanie i ci przynioso 5 skor niedzwiedzia i 5 wilka

19.09.2003
23:35
[79]

land6r [ Pretorianin ]

w thirsk to dostalem 5 skor i z wioski skaalow 7 , ale nigdzie nie spotkalem bialego niedzwiedzia zeby sie respawnowal, w ktorym miejscu w raven rock jest ten bialy niedzwiedz

20.09.2003
00:17
[80]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

land6r: chyba na polnocny zachod na granicy trawy i sniegu w poblizu sprigana

20.09.2003
00:44
[81]

Viadermaster [ Choršży ]

Czamber ------> a pamiętasz może skšd zdarłaœ tš Morię ( bo w adamantynowej Wieży szukałem i nie znalazłem)????

20.09.2003
00:50
smile
[82]

Viadermaster [ Choršży ]

Ostatnio zachcialo mi się upiekszyć mš kolekcje zbroi o adamantynówkę...... no ale z braku tribunala i bloodmoona jedyne wyjœcie to plugin. Zainstalowałem chwasta, ide do kupca w balmorze, kupuję, i co me oczy widzš ?? Windowsa :(((. To samo z pluginem na pełnš dreughowš zbroję . Uwzięli sie czy co?????

20.09.2003
07:19
[83]

Czamber [ Czamberka ]

Viadermaster --------------> Podaje link:

20.09.2003
09:00
smile
[84]

MiniWm [ Yoshinkan ]

Hary_in da house -----> Wiecdalczego nei moge awasowac ?

20.09.2003
09:34
smile
[85]

SEW [ Generał ]

Mam problem z Bloodmoonem.
Robie zadan9a dla Kampani Wschodniocesarskiej i wybralem aby pracowac dla Falco.
Falco wyslal mnie abym odszukal Graringa(Nord wyzucony wraz z 2 innymi). Oki znalazlem kolesia ale ten wogole niechce ze mna gadac. Mam caly czas tylko mozliwosc zakonczenia rozmowy-i to z kazdym z tych co sie znajduje obok tego domku.
Co mam zrobi?

Z gory wielkie dzieki :)

20.09.2003
10:23
smile
[86]

Solymr [ Komandor ]

hmmmmmmmmmm
patrze se na mape vanderfell
gdy nagle moim oczom ukazuje sie dziwne mijsce o nazwie tel uviryth
nie pamietam czy to posiadlosc maga telvani czy co innego wiec czy ktos moze mi przypomniec

20.09.2003
10:34
[87]

land6r [ Pretorianin ]

Solmyr gdy zbudujesz swoja twierdze automatycznie powstaja dwie pozostale z innych rodow ,tel uviryth to twierdza tellvanich

20.09.2003
10:50
[88]

land6r [ Pretorianin ]

SEW jak potraktowales goscia ktory blokowal ci wstep do kopalni ? , czy byles w kopalni zobaczyc ten blok znalezionego lodu i czy wziales kawalek z niego ?

20.09.2003
11:34
smile
[89]

Czamber [ Czamberka ]


Polecam plik "Castlevania" (link poniżej). Dużo mocnych potworów, œwietnych rzeczy i naprawdę trudny do przejœcia

quest; jestem w trakcie zwiedzania zamku i cišgle się gubię...

20.09.2003
12:14
smile
[90]

SEW [ Generał ]

land6r --> tamtego kolesia tylko pobilem golymi piesciami :) (odszedl dobrowolnie)
Cholera to tak gdzie jest kawalek tego lodu? Musze sprawdzic :)
Dzieki

20.09.2003
13:10
[91]

Hary_in da house [ tylko Hary ]

miniwm: a moze wiecej questow rob

20.09.2003
13:57
smile
[92]

SEW [ Generał ]

land6r -> jak do cholery mam wziasc kawalek tego lodu??mam go jakos ukruszyc czy jak???

Z gory wielkie dzieki.

20.09.2003
14:12
smile
[93]

Solymr [ Komandor ]

zrobilem se wlasnego armora
gdy nie mam go nasobie jest widoczny a gdy mam go nasobie jest niewidoczny
co zrobic zeby to zmienic???

20.09.2003
16:00
[94]

Viadermaster [ Choršży ]

Czamber ---> dzięki za link

A co do tego Tel Uvirith to jest to specjalne miejsce - po zainstalowaniu plugina "Moon spawn" ponad nim znajduje sie latajšca forteca dwemerów ( jakieœ 2 min drogi w górę). Przynajmniej tak twierdzi mój kumpel który przeszedł wštek tego plugina. Ja na razie go sobie zainstalowałem ale Fortecy nie szukałem

20.09.2003
16:45
[95]

Czamber [ Czamberka ]

Viadermaster ----------> Ja jestem w tej fortecy, ale dotrzeć można do niej także w inny sposób...

20.09.2003
17:12
smile
[96]

Solymr [ Komandor ]

juuuuuuuuuuuuhhuuuuuuuuuuuuuuuu
udalo sie
rozgryzlem TES CS-a
wiem co zrobic zeby zbroja byla widoczna na ciele
tyczy sie to tez waszego problemu z upiorno daedryczno dwemerowš opokš
w oknie danego elementu zbroi trzeba ustawic co ma ukazywac sie na ciele bossa
to te okienka na prawo z podpisami male i famale armor
wkladamy plytke z cs wybiramy to co trzba i wszytko powinno byc w porzadku
jesli nie zapomnimy o zadnej czesci ciala oslanianej przez dany przedmiot (pelna lista czesci ciala na www.morrowind.kgb.pl) bo jesli cos pominiemy to zbroja bedzie widniec na naszym ciele tylko w polowie

20.09.2003
18:05
smile
[97]

SEW [ Generał ]

Moje pytanko nadal aktualne (tak dla przypomnienia :)

20.09.2003
19:19
[98]

Czamber [ Czamberka ]


Zaproszenie na imprezę, kolację juz podano ---------------->

20.09.2003
19:39
[99]

land6r [ Pretorianin ]

SEW klikni spacja czy enterem juz nie pamietam

20.09.2003
21:09
smile
[100]

SEW [ Generał ]

land6r ---> i wtedy mi wyskakuje ze niemam potrzebnych narzedzi aby cos z tym zrobic ! Moze jakbym mial kilof?? Skad idzie kilof zaltwic?

20.09.2003
21:55
smile
[101]

Hakim [ Konsul ]

Czamber ---> i oto jestem....
(gdzie sš wszyscy? - chyba nie na talerzu co?)

20.09.2003
22:36
smile
[102]

Czamber [ Czamberka ]Hakim ------> SpóŸniłeœ się o parę godzin, impreza się juz skończyła ----------->

20.09.2003
22:48
[103]

Czamber [ Czamberka ]MiniWm -> A może po prostu nie wykonałes jeszcze dostatecznej iloœci zadan dla członków gildii i właœnie dlatego nie możesz wyżej awansować???

20.09.2003
23:00
smile
[104]

Hakim [ Konsul ]

Czamber ------------->

21.09.2003
00:00
[105]

Viadermaster [ Choršży ]

Hakim & Czamber ----> gdzie do cholery jest wejœcie do tej castlevanii ? Słyszałem że koło Hla Oad ( stoi tam jeden œnišcy i daje wskazówki po angielsku ale nawet jak idę zgodnie z nimi to nie trafiam) ????? Przy okazji musze pochwalić te kucharki co Wam gotowały na waszš imprezkę ze screenów :)

SEW --> kilof znajdziesz w pierwszej lepszej kopalni ebonu lub surowego szkła

21.09.2003
09:02
[106]

Czamber [ Czamberka ]


Viadermaster -----> Castelvania jest w powietrzu!!! Na zachód od Hla Oad i od Seyda Neen dodało ci takš wysepkę...

Idż do niej, połaŸ tam trochę (będzie tam mnóstwo koœciotrupów i jakiœ zameczek z zabitymi legionistami i jeszcze

więcej koœciotrupów). Jak zobaczysz jakby takie "schody do nieba" (screen obok) to zacznij nimi wchodzić do góry, aż

wkońcu dotrzesz do wejœcia; ale nie wybieraj się tam bez kilku butelek lewitacji a także jeœli nie masz dobrej postaci.

Cały zamek jest w powietrzu, przyda sie też (oprócz lewitacji) umiejętnoœć otwierania zamków zamkniętych na 100.

Naprawdę można tam pobłšdzić... Jest tam quest do rozwišzania; doszłam do jakiegoœ wampira , który ze mnš

pogadał... I nawet zaczęłam rozwišzywać to zadanie, nawet doszłam niby do drzwi (w jakiejœ wieży), które prowadzš

już do lorda Castelvanii, ale nie wiem jak tam wejœ (mam juz nawet kołek, który pozwoli mi go zabic...)

Nie wiem co robić teraz, zajęłam się czymœ innym. Jakbys Ty miał jakies pomysły co z tym questem to daj znać...

A obok screen przedstawiajšcy schody do zamku ->

21.09.2003
09:50
[107]

land6r [ Pretorianin ]

SEW zwyklym kilofem nie odlamiesz stalhrimu teraz idz tam do Graringa i on ci powinien dac jakis specjalny kilof

21.09.2003
11:23
[108]

Czamber [ Czamberka ]


Viadermaster -----> Jakbyœ miał jeszcze kłopoty z odnalezieniem zamku to tutaj jest screen z zaznaczonym miejscem,

gdzie ten zamek powinien być, najlepiej do niego "dojœć" po wodzie, a potem zalewitować; wiem, że jest na pewno

przewożnik, który zabierze nas z powrotem na wybrzeże spod schodów, ale czy jest jakiœ, który nas zabiera do

zamku, to nie wiem...

21.09.2003
12:26
smile
[109]

Viadermaster [ Choršży ]

Czamber ----> OGROMNE DZIĘKI , teraz musze trafić. Wampiry strzeżcie się!!!!! Powinienem sobie poradzić - 97 lvl, potężna dwuręczna kosa, i lewitacja z bucików Apostoła ( flaszek nie trzeba).Jak dojde do tych dzwi i uda mi się tam dostać dam Ci znać.

21.09.2003
12:29
[110]

Sudzione [ The Legacy ]

Czamber -> poszedłem w twoje œlady i zagrywam się w Castelvanie : ) ,
jeœli chodzi o dotaqrcie do fortecy , to prawie przy samym Hla Oad jest zjawa z łudkš i nie trzeba bawić się w łażenie po wodzie > a i jeszcze pytanie , jak otworzyć drzwi do drakuli :P ... jest tam taka skrzynka ofiarna więc co do niej włożyć

21.09.2003
12:29
[111]

Viadermaster [ Choršży ]

Czamber ----> a co to za wysepki po obu stronach mapy ( tej na płd. nie licze bo to chyba Isengard) ??Chodzi o tš przy samym końcu mapy po prawej stronie oraz o tš na płn. od Castlevanii. Czy to coœ z Tribunala lub Bloodmoona?

21.09.2003
13:20
smile
[112]

Czamber [ Czamberka ]

Viadermaster ------------> Radziłabym ci jednak wzišœć ze sobš butelki lewitacji , bo czasem ciężko jest odpoczšć, gdy

nie będziesz miał już many... ; ) [inne buteleczki też się przydadzš]

Te wysepki, o które pytasz to wszystko z pluginów; Bloodmoon dodaje o wiele większš wyspę bardziej na północy zaœ

w Tribunalu nie dodaje Ci żadnej lokacji widocznej na mapce morro, ponieważ wtedy teleportujesz się z Ebonheart do

osobnego miasta.


Sudzione -----------------------> No właœnie mam ten sam problem, nie wiem jak się otwierajš tamte drzwi, próbowałam

wkładać do tej skrzyni serca ludzkie, co tam sš na stole i inne rzeczy (nawet jedno serce zjadłam, ale nic się nie staŁO

a tak poza tym to gadałeœ już z tym goœciem - wampirem (na screenie obok) i dostałeœ od niego to coœ umożliwiajšce

zabicie Drakuli (tylko tego drugieo, bo ten na screenie to też niby Dracula)??

21.09.2003
13:33
smile
[113]

Czamber [ Czamberka ]


Viadermaster ------> sorry, ale zapomniałam odpowiedzieć dokładniej na Twoje pytanie; Ta większa wyspa na skraju mapy po prawej stronie to wysepka z wielkš œwištyniš (jest to także zwišzane z latajšcš fortecš dwemerów), naprawdę skšplikowany quest, miałam trochę kłopotów przy końcu, wydaje mi się, że trudniejsze niż Castelvania; ja, choć mam poziom 150 to czasem z trudem uchodziłam z życiem (ale wkońcu się udało). Plugina œcišgnęłam chyba z tej samej stronki co Ci kiedyœ podałam.[ Dołšczam screen przedstawiajšcy prawie koniec mojej tamtejszej udręki.]
Co się tyczy tej drugiej wyspy to jest ona chyba (ale nie jestem pewna) z plugina "The prison ship...", który dotyczy naszego towarzysza, z którym przybyliœmy na łodzi do Morrowind.

21.09.2003
13:46
smile
[114]

Czamber [ Czamberka ]Viadermaster ------> kurczę, muszę jeszcze raz, bo okazało się, że się pomyliłam. ta wysepka powyżej Castelvanii to

jakaœ wioska nie zwišzana jednak z tym więzieniem...(daję screena; choć jest on dużo wczeœniej robiony i właœnie go

znalazłam) Jest ta wioska także z questem, nawet fajnym, ale nie rozwišzałam go do końca...

21.09.2003
14:17
smile
[115]

SEW [ Generał ]

Mam kolejny problem dotyczacy Bloodmoon'a.
Musze wybic spriggany. Cholera wybile juz ich chyba 20 i nic. zadnego wpisu zadnej reakcji. Co mam robic? W ktorym one sa lesie?

21.09.2003
14:29
[116]

Gordek [ Generał ]

Fajnie macie. Już w e wszystkie pluginy gracie, a ja jeszcze nei skończyłem wszystkich zadań z głównego morro i na razie w ogóle nie mam jak pograć :( ale już niedługo będę miał Radka 9100, więc w końcu sobie pogram i zobaczę jak ładnie woda wyglšda :) Co do Draculi, to ktoœ kiedyœ się chwalił, że chodzi w jego zbroi i na 100 levelu na -100 poziomie umiejętnoœci ledwo go pokonał.

21.09.2003
14:30
[117]

Gordek [ Generał ]

Fajnie macie. Już w e wszystkie pluginy gracie, a ja jeszcze nei skończyłem wszystkich zadań z głównego morro i na razie w ogóle nie mam jak pograć :( ale już niedługo będę miał Radka 9100, więc w końcu sobie pogram i zobaczę jak ładnie woda wyglšda :) Co do Draculi, to ktoœ kiedyœ się chwalił, że chodzi w jego zbroi i na 100 levelu na -100 poziomie umiejętnoœci ledwo go pokonał.

21.09.2003
14:33
[118]

Gordek [ Generał ]

Sorry za dubla.

21.09.2003
14:43
smile
[119]

Sudzione [ The Legacy ]

Czamber -> też próbowałem wkładać tam kawałki ludzkiego mięska , krew i ofcorse serca nawet w różnej kolejnoœci i w różnych iloœciach no i lipa :) musi być gdzieœ do tego instrukcja > jak bede maił troche wolnego czasu to pokatuje >
Btw. widze że jesteœ expertkš od pluginów , więc mam kolejne pytanie ... odnoœnie pluginu z latajšcš fortecš dwemerów , zaczynam przy grobie urvihta (czy jak to tam się to pisze :P ) gadam sobie z tš miła pania , biore ksišżke i koniec , lipa ? co dalej ?? z góry dzięki >

SEW -> te "drzewka" :) chodzi o drzewka , które sš w okolicy nie skończonych budnychów kruczej skały najbardziej na wschód > "wybile juz ich chyba 20" ja wybiłemj z 50 zanim uzyskałem wpis w dzienniku :) , gdzieœ w którymœ faqu do bloodmoona widziaem komende do konsoli na przywoływanie tych drzewek ... jak znajed to podam na forum >

21.09.2003
15:24
[120]

land6r [ Pretorianin ]

SEW hehee ja to samo mialem latalem po calej wyspie i mordowalem wszystkia , a one sa we wschodniej czesci osady miedzy budynkami, ja mialem 4 szt ale mozesz miec mniej w kazdym razie zrobi ci sie wpis do dziennika

21.09.2003
15:24
smile
[121]

Bajt [ ]

Witam
Mam problem z zadaniem od Athyna Sarethi z Domu Redoran. Chodzi o oszczerstwa Ondresa Nerano. Pytam Athyna o obowiazki, on mi mowi o tym zadaniu, ale nie mam wpisu w dzienniku. Trudno, poszedlem do Ondresa i nie mam zadnej mozliwosci pogadac z nim o oszczerstwach. Z poradnika wyczytalem, ze mam go wyzwac na pojedynek, ale nie mam takiej opcji... Co robic?

Pomozcie...

21.09.2003
15:59
smile
[122]

Sudzione [ The Legacy ]

Bajt -> pogadaj z Sarethim o pojedynku , wtedy przekaze ci szczegół i pojawi się wpis do dziennika : )

land6r -> muszš być 4ry konkretne aby zaliczyć zadanie ...

21.09.2003
16:02
smile
[123]

Sudzione [ The Legacy ]

a żeby nie pozostawać gołosłownym o komendy na :drzewka" :

placeatpc "BM_spriggan_co1" 1,1,1
placeatpc "BM_spriggan_co2" 1,1,1
placeatpc "BM_spriggan_co3" 1,1,1
placeatpc "BM_spriggan_co4" 1,1,1

21.09.2003
16:11
[124]

Gordek [ Generał ]

Bajt --> a to nie jest przypadkiem błšd w polskiej wersji, że właœnie nie masz opcji oszczerstwa u Ondreasa Nerano. Jeœli tak, to œcišgnij sobie plugin Dialogi 1.7 tam to poprawili.

4all --> Ostatnio nie mam jak zagrać w Morro, ale przypomniałem sobie o kilku problemach. Otóż mam parę zadań w dzienniku, które pomimo wykonania nadal sš obecne. Niektórych w ogóle pewnie nie skończę np. dla Redoranu (ja jestem w Hlallu). Nie wiem np. jak zrobić, żeby te questy zniknęły. Przytocze parę przykładów. Quest z Umbrš mam wpis, że pomogę mu zginšć i pomogłem :P zabrałem zbroję i nic. Nawet próbowałem pogadać na ten teamt z babkš z Suranu, która o nim wspominała, ale nie ma tam żadnej opcji dilaogowej o Umbrze. Kolejny Quest to eskorta do Molag Mar. Odeskortowałem gostka do tego miasta, mam wpis, że bezpiecznei dotarł, ale mówi, że musimy znaleŸć jego wspólniczkę. OK znalazłem jš. Ona mi dziękuje i niby daje mi jakiœ prezent chociaż ja nic nie dostaje. Jednak jak idę do tego ogstka, to on nadal chce żebym jš znalazł. Nawet ich zataakowałem i uspokoiłem i gostek przyczepił się do babki i zaczła za niš chodzić, ale nadal mówił, że musi jš znaleŸć :P Co on jest œlepy? i wpis w dzienniku nadal jest. Podobnie sprawa ma się z Nordem w okolicach Caldery, któremu wiedŸma zakosiła topór i ubranko. Znalazłem wiedŸmę i po rozmowie z niš i Nordem pomogłem babce i quest mam nadal nie zaliczony. Ostatni na razie problem z Questami to Specjalny przyjaciel Anhasii. Zrobiłem wszystko o co mnie prosiła, gadam z niš na wszystkie tematy i nie ma żadnych nowych kwestii, a zadanie nadal jest jako niezaliczone w dzienniku. Prosze o pomoc, jeœli ktoœ wie, jak sobie z tym poradzić. Z góry Wielkie Dzięki.

21.09.2003
16:32
[125]

Czamber [ Czamberka ]Sudzione ---> Wiesz co, ja znalazłam tš latajšcš fortecę innym sposobem; mianowice najpierw trafiłam do tej fajnej œwštyni, o której wczeœniej wspominałam (jest na screenie wyżej, œwištynia jest na wschód od Isengardu.). Tam dotarłam wreszcie (po zabiciu wielu dremor, o wiele mocniejszych niz zwykle) do uwięzionego Margoratha, z którym pogadałam i on poprosił mnie abym odnalazła jego Heartstone, aby mógł sie uwolnić; no i dał mi takš jakby rurkę dwemerowskš i kazał jej użyć na zewnštrz jego komnaty. Gdy tak zrobiłam to mnie przeniosło do tej fortecy gdyż tam miałam szukać tego Heartstone (ale to już inna bajka).
Ale na pewno można się "normalnie" dostać do tej latajšcej fortecy, tylko trzeba cierpliwie iœć do góry aż się jš zobaczy (screen obok).
Ja na przykład jak byłam w tej lokacji (nie ma tam jeszcze żadnej twierdzy, choć nie wiem czemu, bo ja swojš już mam - redoran) to widać było jakby na lokalnej mapce zarys tej twierdzy latajšcej (chyba wiesz o co mi chodzi).

Nie wiem o jakš miłš paniš Ci chodzi, bo ja z nikim takim nie gadałam...

A może sš dwa inne pluginy dotyczšce tej latajšcej fortecy?
Bo ja jak œcišgałam ten plugin to dotyczył on tej œwištyni z deadrami(chyba się nazywała "Płonšce oko").

Zresztš jak się po teleportacji dostałam do tej fortecy to najpierw byliœmy nad Balmorš jak wyszłam...
Nie wiem jak to jest; sprawdŸ jak już ci się uda wejœć do tej fortecy czy zaraz na poczštku masz pamiętnik Ulviritha opisujšcy œwištynię deadr na południu, powinien Ci się nawet ukazać wpis do dziennika.

21.09.2003
16:38
smile
[126]

Solymr [ Komandor ]

gdzie i w jakich miastach sš siedziby gildii złodzieji???
kurde spuznilem sie na kolacje :-))))))))))))))))))))

21.09.2003
16:40
[127]

Bajt [ ]

Juz nieaktualne, poradzilem sobie :)

Gordek --> Tak, to bylo to, mimo wszystko dzieki :)

21.09.2003
16:44
[128]

Czamber [ Czamberka ]

Solymr ---> siedziby gildii złodziei:
Balmora - South Wall Cornerclub
Ald-ruhn: The Rat In The Pot
Sadrith Mora: Dirty Muriel's Cornerclub
Vivec Foreign Quarter Canalworks: Simine Fralinie Bookseller

21.09.2003
16:46
[129]

land6r [ Pretorianin ]

Sudzione ja wiem ze musza byc konkretne ale jest podana zala lokalizacja ze w lezie na wschod od koloni , one sa na terenie koloni

21.09.2003
16:57
smile
[130]

Solymr [ Komandor ]

czamber(ka)------------------------->>>dzieki za pomoc

21.09.2003
17:07
smile
[131]

Czamber [ Czamberka ]


Solymr --> Proszę.


A tak wogóle, to ktoœ może wie, o co tu chodzi????? -------------->

21.09.2003
18:53
smile
[132]

Hakim [ Konsul ]

Czamber ---> mam pytanko - skšd masz tyle many (250)?
A co do skrinu to ja niestety nie wiem.

21.09.2003
19:42
[133]

Viadermaster [ Choršży ]

Kurde, ale mi muli ta stronę. Może ktoœ założy 14 częœć??

Isengard padł, Castlevania dopiero zaczyna. Czamber -----> fajne te pluginy.Jak będziesz znała coœ równie dobrego to rzuć link. Dzięki.

21.09.2003
19:47
smile
[134]

Czamber [ Czamberka ]


Hakim -----> nie wiem dokładnie, ale chyba znak, jaki wybrałam mam na to wpływ, bo specjalnie na poczštku

sprawdzałam ponieważ chciałam mieć dużo many; niestety więcej sie nie da... Najpierw iloœć many rosła aż do 100

poziomu, ale więcej się już niestety u mnie nie da mieć... a chciałabym więcej. A ty ile masz many?

21.09.2003
20:35
smile
[135]

Hakim [ Konsul ]

Czamber ---> ja mam dokładnie 150
Ja wybierałem na poczštku wszystko co zwiazane z magiš (zawsze gram magikami) - stšd rasa Breton, która ma bonus do many 0,5xInteligencja. Mam int. na 100+50 z bonusu dla rasy co daje w sumie 150. Wydawało mi się, że to jest maksymalna iloœć many jakš można osišgnšć przy inteligencji 100 (bez napojów premii i zaklętych przedmiotów). A Ty masz o setkę więcej. Dlatego mnie to bardzo ciekawi.
Jestem prawie pewny, że mana zależy tylko od inteligencji. Znak zodiaku wydaje mi się nie ma wpływu.

21.09.2003
20:43
smile
[136]

SEW [ Generał ]

Hakim --> i tu sie mylisz. Jest taki znak zodiaku ktory daje wiecej many +1.5x many(jezeli nieprzesadzilem). tylko cholera zapomnialem nazwy. No to byl ten....ten... w ktorym jak odpozywasz to Ci mana sie nieodradza....cholera zapomnialem nazwy :(

21.09.2003
20:54
smile
[137]

Hakim [ Konsul ]

SEW, Czamber ---> macie rację co do znaku zodiaku - sprawdziłem:
- Atronach - 2xInt (brak przywracania many podczas odpoczynku - to o ten znak Ci chodziło SEW)
- Czeladnik - 1,5xInt
- Mag - 0,5xInt
Tylko dlaczego ja żadnego z nich nie wybrałem na poczštku?

A co do Twojego znaku zodiaku Czamber to pewnie jesteœ spod Czeladnika.

21.09.2003
21:00
smile
[138]

Czamber [ Czamberka ]


Hakim ------------> Pewnie tak, Atronach odpada bo mnie się odnawia mana podczas odpoczynku.

21.09.2003
21:12
[139]

Czamber [ Czamberka ]


Hmm, ale jak mam czeladnika i many 250 to się coœ nie zgadza; chyba to, że gram Altmerem też ma wpływ na iloœć

many...

21.09.2003
21:14
smile
[140]

SEW [ Generał ]

Hakim -->Atronach dokladnie oto mi chodzilo. Szczeze to chcialem go napisac ale pomyslelem ze mi sie chyba nazwa porabala bo jest przeciez Atronach Ognia i inne potworki z nazwa Atronach :P a niechcialem z siebie idioty zrobic :)

21.09.2003
21:27
smile
[141]

mjs27 [ Pretorianin ]

Witajcie !

Kupiłem dodatego do Morra - Przepowiednie PL, zainstalowalem, wrzuciłem save i nic... Save został zrobiony od razu po pokonaniu Dagoth Ura (czy jak on sie tam zwal..). Jak "dostać" się do tego Bloodmoona ? Czy trzeba mieć Tribunala, aby móc grać w Bloodmoona ? Cholera wszystko juz zapomnialem, tak dawno nie grałem ;)

To log z programu podczas uruchamiania sava:
Required file 'Morrowind.esm' has been altered since this file was saved.Could not locate dialogue 'Obc€'.Could not locate Info '18674239372517031452' for Dialogue 'Obcy'.Unable to locate Dialogue 'Głosy Rodu Telvanni' in PC mob load.Unable to locate Dialogue 'Obc€' in PC mob load.Unable to locate Dialogue 'Wid' in PC mob load.Podczas odczytu pliku 'KoniecMo0000.ess' wystšpiły błędy.

21.09.2003
22:00
[142]

Czamber [ Czamberka ]


okazuje się że nie jestem spod znaku ani czeladnika, ani atronacha ani maga ------------->

ale wydaje mi się, że rasa Altmer ma jakieœ dodatki do many, bo to urodzeni magowie.

21.09.2003
22:19
smile
[143]

Hakim [ Konsul ]

Czamber ---> zgadza się. Altmerowie majš 1,5xInt many bonusu na starcie. Tylko strasznie nie odpowiadały mi te wszystkie podatnoœci na choroby, trucizny ogień mróz... które ma ta rasa. Stšd go nie wybrałem.
Co ciekawe, przed chwilš stworzyłem z ciekawoœci postać: Altmera spod znaku atronacha - efekt 240 many na dzień dobry! a ja mam 150 na "do widzenia"!

msj27 ---> nie mam Bloodmoona Pl ani Trójcy, ale z wypowiedzi innych wynika, że nie powinno być żadnych problemów z Przepowiedniš. Jej działanie uzależnione jest tylko od podsatawowego Morrowinda (Trójca nie jest potrzebna). Z takim błędem jak Twój chyba się nie spotkałem. Może używałeœ jakichœ plaginów jak grałeœ w Morrowinda, których teraz nie załšczyłeœ?
A możesz kontynuować rozgrywkę czy nie? sejw nie chce się wczytać?

22.09.2003
06:39
smile
[144]

mjs27 [ Pretorianin ]

Dobra, Ÿle mnie zrozumieliœcie ;)
Chodziło mi o to jak zaczšć grać w Bloodmoona ! Teraz już wiem - trzeba było dostac się do Khulum i tam koles zabiera nas do zimowego fortu :) Ale jakby nie net to bym nigdy na to nie wpadł...

22.09.2003
09:46
[145]

Gordek [ Generał ]

Czy ktoœ w ogóle zauważył moje pytanie z [21.09.2003] o 16:11? bo bardzo zależy mi na odpowiedzi.

22.09.2003
11:24
[146]

land6r [ Pretorianin ]

mjs27 , mozna zaczac inaczej , w ald ruhn kolo gildii magow stoi facio ktory ci daje 2 zadania i on cie informuje o tym ze mozesz sie dostac na soltheim laozia z khuul

22.09.2003
12:10
smile
[147]

MiniWm [ Yoshinkan ]

siemka napoczatku jeste pewna lokacja gdzie jest dwemerowa swiatynia gdzie jest ajkis posag a ta m pewien wojownik w enbonowiej zbroji i z dwemerowym toporem troche trudu i ma sie super sprzet na poczatk ugry (mam 4 lvl) czy to nie jakies lipa


ps sorki za bledy

22.09.2003
12:38
smile
[148]

Czamber [ Czamberka ]


Hakim ---> Znowu się spóŸniasz na kolejnš imprezę, a my już wszyscy czekamy na ciebie!!! -->

22.09.2003
14:01
smile
[149]

MiniWm [ Yoshinkan ]

A teraz sprostowanie do poprzedniej wersji posta :) troche lipa moim zdaniem pelna enbonowa zbroja ! i deadryczny topur bojowy na poczatku gry 4 lvl :/ jak myslicie zepsuje sobie reszte gry ?

22.09.2003
14:53
smile
[150]

Czamber [ Czamberka ]Czy ktoœ wie jak otworzyć te drzwi w Castelvanii????? -------------------->

22.09.2003
15:36
smile
[151]

Czamber [ Czamberka ]

Mam jeszcze jeden problem; mam problemy z pluginem Sword of the Perithia (na dole podaje link do tego plugina )
Dodaje on doœć duża wyspę na południowy - zachód od Vivek. Lecz gdy mam jeszcze inne pluginy to mi wypisuje jakiœ błšd, ale to dlatego, że dodawały one miejsce (najczęœciej wyspę) w tym samym miejscu co ten plugin( tak np z Castelwania było). No więc "odhaczyłam" te pluginy, które się "kłóciły" ze "Sword of the Perithia". Ale nadal mi wyskakujš błędy, że coœ jest nie tak. Będę jeszcze kombinować.
Ale jeœli ktoœ już ma zainstalowany "Sword of the Perithia" i nie miał z tym żadnych problemów (albo miał i je rozwišzał to niech sie odezwie!

22.09.2003
16:05
smile
[152]

Solymr [ Komandor ]

czamber----------------->>>chyba wystarczy uzyc łamacza zamkuw ekasha???
chyba ze to jakies szczegolne drzwi

22.09.2003
16:14
[153]

Czamber [ Czamberka ]


Solymr ----------> No właœnie nie; to sš jakieœ dziwne drzwi, nie sš nawet "opisane" i nie da się na nie "kliknšć", wiesz o co chodzi... Ale obok jest taka skrzynka opisana jako skrzynka na dary czy jakoœ tak i chyba do niej coœ muszę włożyć, ale nie wiem co. Obok na stołach były ludzkie serca, krew i inne rzezy wiec to próbowałam wkładać ale bez skutku. Nie wiem co robić, szukam jakiœ wskazówek w ksišżkach (których jest w Castelkvani mnóstwo) ale jeszcze nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie...

22.09.2003
16:29
smile
[154]

MiniWm [ Yoshinkan ]

Ej zaluzcie nastempna czesc bo dlugo sie laduje ;p

22.09.2003
16:43
[155]

land6r [ Pretorianin ]

Czmber poczytaj plik readme z Sword of the Perithia tam pisze:
Do not use other plugins with this one. There are only a select few that will
be successfully compatibile with SOP. (A short list of compatibile plugins:
All SOP Patches, Waikem's Game Improvements, Rhed's heads.)

22.09.2003
17:07
[156]

Czamber [ Czamberka ]

land6r ----> czyli nie będzie działał z żadnym pluginem, którego nie ma na liœcie?
a masz to zainstalowane?
chcę się dowiedzieć czy warto rezygnować dla "Sword of the Perithia" z innych pluginów...

22.09.2003
17:17
[157]

land6r [ Pretorianin ]

Czmber to cytat z pliku readme i z tego co wiem to nie dziala z prawie zadnym z pluginow

22.09.2003
17:24
smile
[158]

Czamber [ Czamberka ]

jest już nowa częœć, podaję link:

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.