GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Prosze, pomozcie mi,blagam !!!!!!!!!- konwersja filmow...

09.09.2003
16:28
[1]

Numitor [ Konsul ]

Prosze, pomozcie mi,blagam !!!!!!!!!- konwersja filmow...

Mam do Was kilka pytaj dotyczacych konwersji filmow. Jakbyscie mogli mi cos powiuedziec o kazdym z tych procederow, ile trwa, podac jakies linki- bylbym bardzo wdzieczny. WIem, ze byl juz jeden taki watek (mojego autorstwa),ale zle tam zdalem te pytania:
1. Konwersja filmu DVD na VCD- jak to zrobic ?
2. Konwersja .avi na VCD ?
3. DOdanie do fiomu .avi napisow, aby nastrepnie moc je odtwarzac na odtwarzaczu VCD

Z gory dziekuje bardzo za pomoc, ja jestem zupelnie zieolny w tym temacie.

09.09.2003
17:59
smile
[2]

Atreus [ Senator ]

Poniżej albo w www.divx.pl

09.09.2003
18:52
[3]

Numitor [ Konsul ]

Dzieki Atreus
Ma moze ktos inne linki ?

09.09.2003
22:26
smile
[4]

traton [ Centurion ]

Witam to o co się pytasz nie jest takie proste potrzebne sš programy i opisy jak to zrobić. A więc:
KOMPRESJA DO VIDEO CD: Potrzebne programy:
DVD2AVI 1.74
www.zgrywanie.republika.pl/dvd2avi.zip

TMPEGEncode 12e
www.zgrywanie.republika.pl/tmp.zip

.Na poczštek -instalacja enkodera

Otrzymane w wyniku działania SmartRippe-ra pliki VOB musimy przed nagraniem na płytę przetworzyć na zbiory w odpowiednim formacie. Wygenerowanie materiału na płytę VCD jest nieco łatwiejsze aniżeli w przypad­ku SVCD. Dla nas różnica polega jednak głównie na użyciu nieco innego programu.

Pierwszš czynnoœciš jest instalacja aplika­cji DVD2AVI. Można jš znaleŸć na dołšczo­nej do numeru płycie CD. Wersja instalacyj­na aplikacji to plik ZIP, który należy rozpa­kować do dowolnego katalogu i uruchomić zawarty w nim zbiór EXE.

2.Konwersja plików VOB na VCD

Jeœli Ÿródłem naszych plików wideo była karta TV, możemy pominšć ten krok. W przeciwnym razie (film zripowany z płyty DVD) przed właœciwš konwersjš musimy zapisać film w postaci rozpoznawalnej przez program TMPGEnc.

Wybieramy z menu programu opcję File | Open. Przechodzimy do folderu zawierajšce­go pierwszy plik VOB, zaznaczamy zbiór i klikamy W kolejnym oknie dialogo­wym zobaczymy wszystkie pozostałe pliki -o ile takowe powstały - znajdujšce się we wskazanym katalogu. Posługujšc się przyci­skami Add i Del, możemy usunšć niektóre po­zycje lub dodać nowe zbiory - np. te, które zostały skopiowane przez SmartRippera do innego folderu niż wskazany. Po kliknięciu przycisku OK program otworzy pliki wideo.

Gdy naciœniemy klawisz [F5], powinni­œmy zobaczyć podglšd ich zawartoœci. Pro­gram wyœwietli w prawej częœci okna takie dane, jak częstotliwoœć próbkowania czy rozdzielczoœć filmu. Zatrzymujemy odtwa­rzanie klawiszem [Esc]. W menu Audio włš­czamy następujšce ustawienia:

• w podmenu Track zaznaczamy po­zycję Track 1. W przypadku filmu z polskš œcieżkš dŸwiękowš będzie to właœnie ta œcież­ka. Jeœli mamy do czynienia z filmem angloję­zycznym - zaznaczymy w ten sposób orygi­nalny podkład dŸwiękowy
• w podmenu Dolby Digital klikamy Decode;

• w menu Channel Format powinniœmy włš­czyć opcję Auto Select;

• z menu MPEG Audio wybieramy Demux;

• w menu 48 ->44.1 KHz zaznaczamy duallty;

• włšczamy normalizację dŸwięku (Norrnali-zation [ Dynamie).

Rozpoczynamy teraz pierwszy etap kon­wersji. Używamy opcji File | Save Project, wybieramy folder docelowy i nadajemy pliko­wi nazwę. Po kliknięciu przycisku Zapisz program rozpocznie operację zapisu zbioru. Po jej zakończeniu powtarzamy proces dla pozostałych częœci filmu. Wynikiem - dla każdego fragmentu filmu - powinny być dwa pliki: jeden z rozszerzeniem WAV (dŸwięk) i jeden DV2 (plik projektu, zawierajšcy głównie informacje o zbiorach VOB).

3.Droga do VCD - TMPGEnc dobry na wszystko

Fragmenty naszego filmu mamy teraz nadysku w formacie AVI (zapis z magnetowi­du bšdŸ tunera TV) lub DV2 + WAVE (film z płyty DVD). Powinniœmy z nich utworzyć odpowiednie zbiory MPEG. Kopiujemy z płyty CHIP-CD lub pobieramy z Internetu program TMPGEncoder (patrz: ramka „Co będzie potrzebne?") i rozpakowujemy plik ZIP do osobnego katalogu.

Uruchamiamy aplikację, klika] šc dwukrot­nie plik tmpgenc.exe. W polu Video wpisujemy nazwę pierwszego pliku DV2 lub AVI. Jeœli mamy osobny zbiór WAV (tzn., gdy kopiowaliœmy płytę DVD), podajemy je­go pełnš nazwę w polu Audio source. W po­lu Output file wpisujemy œcieżkę i nazwę pli­ku wynikowego MPEG.

W oknie programu klikamy przycisk Load. W otwartym oknie dialogowym wybieramy plik YideoCD (PAL).mcf i naciskamy Otwórz. W ten sposób lšdujemy parametry kodowania charakterystyczne dla płyty VCD.

Klikamy teraz przycisk Configure i zazna­czamy kartę Adwanced. Dokonujemy na niej następujšcych ustawień:

• z listy Video source type wybieramy opcję Non Interlaced;

• na liœcie Source aspect ratlo klikamy pozy­cję 4:3 625 linę (PAL) lub 16:9 635 linę (PAL) -w zależnoœci od formatu oryginalnego
• w polu Image positloning method zazna­czamy Fit to frame (preseree aspect ratio 2).

Jeœli Ÿródłem naszego filmu jest kaseta VHS, możemy dodatkowo poprawić jakoœć obrazu, włšczajšc opcję Noise reduction. W niektórych przypadkach pozytywne rezul­taty przynosi również zaznaczenie pozycji Edge enhancement. Warto wypróbować jej działanie na testowym pliku wideo. Na za­kończenie klikamy przycisk OK.

4.Przygotowujemy materiał na płytę Video-CDGdy ustawimy już wszystkie wymagane opcje, zapisujemy projekt poleceniem File Save project. W zasadzie moglibyœmy już rozpoczšć konwersję, jednak taka metoda byłaby bardzo męczšca. Dla każdego kolej­nego pliku wejœciowego musielibyœmy bo­wiem ustawiać parametry kompresji i jš uru­chamiać. Lepiej użyć do tego celu wbudowa­nego w program mechanizmu automatyzacji konwersji.

W tym celu usuwamy nazwy plików Ÿród­łowych z pól Video source i Audio source. Korzystamy teraz z opcji menu o nazwie Options | Mškę the current project the default. Dzięki temu dokonane przez nas ustawienia zostanš automatycznie przypisane każdemu nowemu projektowi, jaki utworzymy polece­niem File | New project.

Uwaga: TMPGEncoder ma drobny błšd -program ignoruje czasem zapisane w szablo­nie ustawienia, dotyczšce rozdzielczoœci fil­mu. W zwišzku z tym warto za każdym ra­zem sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować odpowiednie ustawienie.

Zapisujemy teraz kolejne projekty dla po­szczególnych częœci naszego filmu. Gdy to zrobimy, używamy polecenia Fiie | Batch en-coding, W wyœwietlonym oknie klikamy przycisk Add job i wybieramy zapisane wczeœniej pliki projektów. Naciœnięcie przy­cisku Start rozpoczyna kompresję filmów.

KOMPRESJA VIDEO CD Z NAPISAMI: POTRZEBNE
AviCHOP
www.zgrywanie.republika.pl/avichop.zip
(9kb)

CDEX
www.zgrywanie.republika.pl/cdex.zip
(1,2MB)

Converter z SRT do SSA
www.zgrywanie.republika.pl/srtssa.zip
(300KB)

SUBEDIT
www.cxt.pl/~pitus/subedit.zip
(456KB)

Subltitle Coversion
www.cxt.pl/~pitus/subtitlecon.zip
(289kb)

Flask MPEG
www.zgrywanie.republika.pl/flask.zip
(1,4MB)

Virtual DUB14.c
www.zgrywanie.republika.pl/vdub.zip
(600KB)
Jezeli chcesz kompresowac film ktory zajmuje wiecej niz 70min i jest zapisany w jednym pliku moszusz go podzielic na dwie czesci nalepiej programem Avichop jak to zrobic ? proste wczytaj plik do dzielenie w SPLIT AT MB wpisz polowe zajmowanego miejsca przez film czyli : jezeli film zajmuje 650mv wpisz 325mb potem nalezy podzielic napisy ale najlepiej sciagnac z netu . Natomiast jesli film jest zapisany w formacie MPG i trwa niz wiecej niz 70min nalezy go takze podzielic jak to zrobic patrz w dziale dzielenie 2cd . Dobra mamy podzielony film ale co z napisami naljlepiej je sciaganc z net a stronie PATO.pasimito.com znajdziesz napisy do kazdego filmu pamietaj aby napisy byly w formacie MicroDVD i byly podzielone na 2cd

Wyzej wymieniona instrukcja jest opisem dla osob ktore maja film ktory trwa wiecej niz 70min

Jezeli masz film ktory trwa krocej lub jest juz podzielony na 2cd przejdz do nizej wymienionych instrukcji

jezeli napisy beda sie spozniac lub za szybko pokazywac uruchom program subedit wczytujemy plik nastepnie przesun czas napisow wybieramy 25 lub 23 i w polu sekund wpisujemy ile maja napisy sie spoznac lub szybciej wyswietlac warotsc - lub + (dla - to spozniac dla + przesunac czas do przodu)

PAMIĘTAJ

Wszystkie pliki czyli napisy,film itp. muszš być zapisane w jednym folderze wszystko co bedzie robil z tym opisem musisz zapisywac do jednego katalogu

VIDEO

W folderze Vcd z napisami masz wszystkie potrzebne ci programy do zrobienia filmu z wklejonymi napisami . Potem mozesz sobie go skompresować do Divx lub nagrac na CD i oglšdać na DVD z NAPISAMI

Oki do dzieła!! Instalujemy sobie programiki . Plugin „subtitle_filter” po rozpakowaniu przekopiujemy do virtualduba pod katalog plugin. Konfigi do TMPEnc’odera kopiujemy pod katalog temp tam gdzie zainstalowany jest enkoder (także trzeba rozpakować).

1.W katalogu virtualduba jest pliczek „auxsetup.exe”, który należy uruchomić
2.Klikamy na Install handler.

3.Klikamy na „OK.” i mamy zainstalowany frame serwer potrzebny do nakładania napisów do filmu. Teraz musimy przerobić tekst do takiego formatu aby subtitle_filter mógł go zrozumieć. Do tego celu służš programiio nazwie Ultimate Sublititle Conversoin znajdziesz go na cd . Uruchamiamy subconv.exe

4.Wgrywamy tekst do filmu:

5,Ustawiamy framerate, w tym przypadku na 25fps

6,I Konwertujemy do formatu *.srt

7,Zapisujemy i mamy plik z rozszerzeniem srt potrzebny do konwersji na ssa.

UWAGA!!!:

Jeœli chcesz wgrac napisy do filmu :

Napisy muszš byc w formacie microDVD nie moga byc w TMPayerze . Jeżeli masz napisy w formacie TMPlayer to musisz sciagnac z net napisu w formacie microdVD poniewaz jedynie ten format mozna skompresowac do formatu srt polecam strone https://pato.pasimito.com - tam znajdziesz napisy do kazdego filmu i do kazdego formatu

P.S

Jezeli program nie wczyta napisow oznacza to ze napisy sa w innym formacie niz MicroDVD ,a jesli wczyta oznacza ze jest to format microDVD

8,Uruchamiamy program Conversos jest w folderze SRTtoSSA

9,i naciskamy convert

10,Następnie otwieramy pliczek *.ssa jakimkolwiek edytorem tekstu:

11,Linie zaczynajšcš się na „Style: Default...” zamieniamy na: Style: Default,Arial CE,22,16777215,16777215,16777215,0,0,0,2,3,2,15,15,15 Zapisujemy plik :-))

12,Teraz otwieramy virtualduba I wgrywamy film:

13,Zmniejszamy pierwsze okienko do 1/4 czyli klikasz prawym kursorem myszy pojawi sie rozmar okna do wybory wybierasz 1/4

14,Otwieramy opcje „Filters”: (Video-Filters)

15,UWAGA!!! Musi być zaznaczona opcja „Full processing mode” inaczej nie będš dostępne filtry. Klikamy na „Add” i zaznaczamy odpowiedni filtr (w naszym przypadku subtitle)”

16,Naciskamy „OK.” i wybieramy interesujšcy nas plik *.ssa

17,Otwieramy... Potwierdzamy „OK.” aż dojdziemy do okna głownego virtualduba. Możemy teraz sprawdzić jak się dodały napisy. Naciskamy „play"

18,Polskie znaki sš więc wszystko jest OK. Teraz uruchamiamy „frame server” (File-Frame Server)

19,naciskamy „OK.”

20,i zapisujemy plik *.vdr. UWAGA!!! Nazwa musi być taka sama jak przy starcie frame serwera. PAMIETAJ jak wpisujesz nazwe pliku muszisz wpisac nazwapliku.vdr pamietaj o koncowce .vdr musi byc wpisana

21,Nie wolno klikać na „Stop serving” podczas kompresji filmu do mpega.

UWAGA nie wolno zamykac tego okienka musi byc ciagle wlaczone gdy wylaczysz TMPEnc nie wczyta filmu

22. Uruchamiamy program TMPEnc

23,Wczytujemy plik *.vdr czyli Browse zanzaczamy all files i wczytujemy plik *.vdr

24,Klikamy na „otwórz”, może to potrwać kilka minut w zależnoœci od procka w kompie

25,zaznaczamy System Video only

26,ENCODE

AUDIO

1,Otwieramy virtualduba, wgrywamy materiał wideo *.avi, zaznaczamy w plik „save wave”. Zapisujemy z rozszerzeniem *.mp3 (Uwaga Jak pojawi sie okno nie ma do wyboru formatu MP3 jest tylko WAV co robic wpisz nazwe pliku audio i .mp3 wyglada to tak : " nazwafilmu.mp3" poczekaj 2min bedziesz mial plik zapisany w mp3

2.Teraz trzeba go rozkompresować. Do tego celu potrzeba odpowiedniego programiku, na cd jest CDEX (zainstaluj go)

3.Wybieramy ikonke MP3-WAV

W polu Directory wybieramy sciazke z plikiem mp3

4,Zaznaczamy plik i wciskamy Covert

5, Utworzony plik bedzie pewnie w folderze x:\Moje dokumenty\mp3\

6.Znowu uruchamiam TMPEnc’odera:

7,Wgrywamy plik i zaznaczamy że robimy tylko audio... W ustawieniach ustawiamy jak chcemy kompresować czyli setting i wStream trip MPEG-1 Layer II i Bit rate 128 i to wszystko

8,Uruchamiamy kodowanie. Tutaj będzie o wiele szybciej niż z obrazem. Po zakodowaniu dŸwięku mamy plik *.mp2. Teraz będziemy musieli go zmultipleksować – czyli w TMPEnc’oderze otwieramy „File” póŸniej „Mpeg Tools”

9, Type wybieramy : MPEG1 - VideoCD to wazne!!!

10.W Video input lokalizujemy plik video wszędzie bedzie wybrany ten plik trzeba to zmienic czyli w Audio input lokalizujemy plik audio co kompresowalismy go przedchwila programem TMPENC w OUTPUT kliknij Browse i wpisz nazwe filmu inna niz video czy audio i zapisz i START jezeli bedzie klepsydra zamiast zwyklego kursora myszy oznacza to iz komputere kompresuje gdy skończy będzie zwykly kursor

TO TYLE MAMY JUZ FILM W FORMACIE VIDEO CD Z NAPISAMI!!TERAZ MOZESZ GO NAGRAC NA CD I OGLADAC NA DVD JAK SIE NAGRYWA PLYTE W FORMACIE VIDEOCD ZNAJDZIESZ W DZIALE nagrywani cd Do nagrania filmu w formacie VideoCD polecam program WinOnCD jest latwy w obsludze

JEZELI FILM ZAJMUJE OK 1GB NIE ZMIESCI SIE NACD WIEC TRZEBA GO PODZIELIC NA DWIE CZESCI OPIS JAK TO ZROBIC JEST W DZIALE "Dzielenie 2cd" jak podzielisz film bedzie on zapisany w formacie AVI wiec musisz go ponownie skompresowac do video cd programem TMPGENC


© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.