GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Forum CM: TURNIEJ WROCŁAWSKI CMBO

14.07.2003
10:50
[1]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Forum CM: TURNIEJ WROCŁAWSKI CMBO

Wątek jest przeznaczony do zamieszczania oficjalnych komunikatów i raportów kanclerskich związanych z Turniejem Wrocławskim CMBO. Własne przemyślenia i komentarze na temat turnieju proszę zamieszczać na osobnych wątkach, bo pieczęcią przyłożę jakem Kanclerz ;)

14.07.2003
11:04
[2]

-=Dexter=- [ Konsul ]

REGULAMIN TURNIEJU WROCŁAWSKIEGO


1. ORGANIZACJA TURNIEJU

1.1. Koordynacją turnieju, sprawami organizacyjnymi oraz kontrolą terminowości rozgrywek zajmuje się Kanclerz.

1.2. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących turnieju Kanclerz powinien zasięgnąć opinii jego uczestników.

1.3. Kanclerz ogłasza termin i formę zgłaszania się do turnieju.

1.4. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Kanclerz publikuje listę chętnych do gry.

1.5. Kanclerz ustala organizację rozgrywek turnieju, ilość tur, podział graczy na grupy, terminy rozgrywek itp. zamieszczając je w regulaminie turnieju, osobnym dla każdej jego edycji.

1.6. Kanclerz zakłada kontrolne konta pocztowe potrzebne do weryfikacji terminowości rozgrywek.

1.7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących niemożność rozegrania turnieju w ramach przewidzianej pierwotnie organizacji rozgrywek, Kanclerz może zmodyfikować organizację rozgrywek po każdej turze.

1.8. W razie wątpliwości, na wniosek uczestnika, Kanclerz dokonuje wykładni przepisów regulaminu.


2. ROZGRYWKA

2.1. Pojedyncza bitwa może być rozgrywana przez pbem lub przez tcpip.

2.2. System kontroli terminowości rozgrywania bitwy oparty jest na hipotetycznym założeniu, że jest ona rozgrywana przez pbem.

2.3. Podstawową jednostką czasu jest Doba Turniejowa (DT), trwa ona od 15.00 w południe do 15.00 w południe dnia następnego (24 godziny)

2.4. Gracz, który otrzyma pbem musi na niego odpowiedzieć w ciągu DT następującej po tej w czasie której otrzymał pbem. Gracz przesyła odpowiedź jednocześnie (jednym e-mail'em) do przeciwnika i na adres kontrolnego konta pocztowego wyznaczonego przez Kanclerza.

2.5. Kanclerz kontroluje przebieg rozgrywki opierając się na datach i czasie odebrania wiadomości na kontrolnym koncie pocztowym.

2.6. Jeśli gracz nie odpowie w terminie na pbem, zostaje ukarany przez Kanclerza jednym punktem karnym, za każdą następną DT opóźnienia gracz otrzymuje kolejny punkt karny.

2.7. Za drugi i każdy następny pbem wysłany w ciągu jednej DT graczowi zostaje mu anulowany jeden punkt karny.

2.8. Gracze mogą rozegrać całą bitwę, lub jej część przez tcpip w takim wypadku na kontrolne konto pocztowe przesyłają plik z zapisanym stanem gry i obydwaj podają podczas której tury zapisali grę.

2.9. W każdą niedzielę Kanclerz informuje wszystkich graczy o ilości punktów karnych które otrzymali oraz o okolicznościach w jakich to nastąpiło w formie raport z aktualnego stanu terminowości rozgrywek.

2.10. W terminie ustalonym w organizacji rozgrywek dla danej tury, przewidzianym jako termin zakończenia rozgrywek w turze, Kanclerz ustala i publikuje wyniki bitwy.

2.11. Jeśli bitwa nie została zakończony w w.w. terminie to Kanclerz ustala zwycięzcę w następujący sposób:

a) jeżeli obaj gracze wyrażą zgodę wygrywa gracz mający więcej % zwycięstwa

b) Jeżeli którykolwiek z graczy nie zgodzi się na punkt a) zwycięzcą zostaje gracz, który ma mniej punktów karnych.


3. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

3.1. Lista uczestników z podziałem na grupy:

Grupa A: Yoko Hino, jp2, Panzer Meyer
Grupa B: Dexter, Shogun, Diabeu

3.2. Turniej zostanie rozegrany w dwóch turach.

3.3. W każdej z tur, wszystkie bitwy rozgrywane są na jednej, przygotowanej wcześniej mapie do której każdy z graczy za pośrednictwem Kupującego dobierze jednostki.

3.4. W pierwszej turze Kupującym dla grupy A jest Dexter, kupującym dla grupy B jest jp2. Kupujący w drugiej turze zostaną wyznaczeni po ogłoszeniu wyników pierwszej tury.

3.5. W pierwszej turze każdy z graczy rozegra z pozostałymi graczami w grupie po dwie bitwy, jedną Niemcami, drugą Aliantami. Wszystkie bitwy w grupie zostaną rozegrane jednocześnie (każdy gra cztery bitwy jednocześnie w turze)

3.6. Zwycięzcy grupy A i B grają w finale o 1 i 2 miejsce, wiceliderzy obu grup o 3 i 4 miejsce a zajmujący trzecie pozycje o 5 i 6 miejsca. Każda para gra dwie bitwy, ze zmianą stron, jednocześnie.

3.7. Kupujący inicjują gry w następujący sposób:

a) Kupujący otrzymają od Kanclerza przygotowaną wcześniej mapę.

b) każdy graczy prześle listę jednostek, które chce zakupić do odpowiedniego Kupującego, dla każdej bitwy oddzielną listę.

c) przy sporządzaniu listy w pierszej turze gracz zastosuje się do następujących zasad:
- limit zakupów wynosi 1500 punktów
- limit dla poszczególnych rodzajów wojsk dla Niemców: piechota 930, wsparcie 372, pojazdy 375, czołgi 300, artyleria 225, fortyfikacje 0
- limit dla poszczególnych rodzajów wojsk dla Aliantów: piechota 840, wsparcie 378, pojazdy 300, czołgi 450, artyleria 281, fortyfikacje 0
- przy zakupach stosujemy zasadę 'Krótka 75-ka' Fionn'a Kelly'ego z dopuszczalnym kalibrem artylerii 120mm
- zabronione jest używanie podczas turnieju następujących typów sprzętu: Sd Kfz 7/1 Flak Vehicle, Sd Kfz 7/2 Flak Vehicle

d) Kupujący otwiera scenariusz w edytorze, zakupuje/dokupuje oddziały zgodnie z listą przesłana przez graczy i zapisuje scenariusz przy użyciu funkcji 'Tournament Save' (uwaga! tak zapisanego pliku nie można już edytować) przy zapisie jako stronę rozpoczynającą zawsze wybiera Niemców.

e) Kupujący wysyła pliki z zakupionymi jednostkami do odpowiednich graczy (inicjacja rozgrywki).

f) gracze po otrzymaniu plików od Kupującego muszą zapisać ja w katalogu 'Combat Mission\Scenarios' i otwierają pliki za pierwszym razem jako scenariusze, wybierają opcję rozgrywki przez pbem i rozstawiają wojska na mapie. Następnie wysyłają do drugiego gracza pierwszy pbem.

g) nazwy plików pbem powinny mieć następującą postać: nick_pierwszego_gracza-nick_drugiego_gracza-numer_trzycyfrowy, np. pierwszy pbem w grze pomiędzy Dexterem i Shogunem wysyłany przez Dextera powinien mieć nazwę: Dexter-Shogun-001

3.8. Termin do wysłania pierwszych pbem'ów oraz terminy zakończenia tur zostaną ogłoszone przez Kanclerza na forum po zainicjowaniu przez Kupujących wszystkich bitew w turze.

3.9. Za wygraną bitwę gracz otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

3.10. Kolejność w grupie oraz wynik spotkań finałowych ustala się wg:

a) ilości punktów

b) w wypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje bilans bezpośrednich gier, następnie poziom zwycięstwa i ewentualnie % wygranej.

3.11. Gracz który odmówi rozegrania lub dokończenia gry otrzymuje 0 punktów a jego przeciwnik 2 punkty.

3.12. Gracz który odmówi rozegrania co najmniej 50% gier w turze nie jest klasyfikowany a punkty zdobyte w grach z nim nie są liczone.


4. PRZEPISY KOŃCOWE

4.1. Zmian w regulaminie turnieju dokonuje Kanclerz.

4.2. Kanclerzem w tej edycji turnieju jest Dexter.

4.3. Kanclerzem mogą wybrać uczestnicy turnieju dowolną osobę, w każdej chwili, przeprowadzając w tej sprawie głosowanie jawne. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

4.4. Zwycięzca turnieju otrzyma tytuł "Mistrz Wrocławia w CM:BO". Tytuł ten ma prawo nosić do zakończenia kolejnej edycji TW.

14.07.2003
11:38
[3]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Adresy kupujących:

Dexter - [email protected]
jp2 - [email protected]

Adres kontrolnego konta pocztowego, używanego przez Kanclerza do weryfikacji terminowości:

[email protected]

Termin do nadsyłania list z zakupami do Kupujących: 2003-07-16 (środa), do 12.00 w południe. List z zakupami nie przesyłamy oczywiście na kontrolne konto pocztowe a tylko i wyłącznie do Kupujących.

Gracze są proszeni o wymyślenie na potrzeby turnieju osobnych haseł do gier, może się to przydać jeśli w razie jakichś wątpliwości co do poprawności gry zajdzie potrzeba zweryfikowania przebiegu bitwy, poza tym może uda się stworzyć jakieś ciekawsze raporty z przebiegu turnieju, jesli po zakończeniu będzie można je dogłębnie i kolektywnie zanalizować.

15.07.2003
09:56
[4]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Zmiana regulaminu w związku z odpadnięciem Yoko, nowa wersja w następnym poście.
Termin wysyłania list z zakupami bez zmian.

15.07.2003
09:57
[5]

-=Dexter=- [ Konsul ]

REGULAMIN TURNIEJU WROCŁAWSKIEGO


1. ORGANIZACJA TURNIEJU

1.1. Koordynacją turnieju, sprawami organizacyjnymi oraz kontrolą terminowości rozgrywek zajmuje się Kanclerz.

1.2. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących turnieju Kanclerz powinien zasięgnąć opinii jego uczestników.

1.3. Kanclerz ogłasza termin i formę zgłaszania się do turnieju.

1.4. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń Kanclerz publikuje listę chętnych do gry.

1.5. Kanclerz ustala organizację rozgrywek turnieju, ilość tur, podział graczy na grupy, terminy rozgrywek itp. zamieszczając je w regulaminie turnieju, osobnym dla każdej jego edycji.

1.6. Kanclerz zakłada kontrolne konta pocztowe potrzebne do weryfikacji terminowości rozgrywek.

1.7. W razie zaistnienia okoliczności powodujących niemożność rozegrania turnieju w ramach przewidzianej pierwotnie organizacji rozgrywek, Kanclerz może zmodyfikować organizację rozgrywek po każdej turze.

1.8. W razie wątpliwości, na wniosek uczestnika, Kanclerz dokonuje wykładni przepisów regulaminu.


2. ROZGRYWKA

2.1. Pojedyncza bitwa może być rozgrywana przez pbem lub przez tcpip.

2.2. System kontroli terminowości rozgrywania bitwy oparty jest na hipotetycznym założeniu, że jest ona rozgrywana przez pbem.

2.3. Podstawową jednostką czasu jest Doba Turniejowa (DT), trwa ona od 15.00 w południe do 15.00 w południe dnia następnego (24 godziny)

2.4. Gracz, który otrzyma pbem musi na niego odpowiedzieć w ciągu DT następującej po tej w czasie której otrzymał pbem. Gracz przesyła odpowiedź jednocześnie (jednym e-mail'em) do przeciwnika i na adres kontrolnego konta pocztowego wyznaczonego przez Kanclerza.

2.5. Kanclerz kontroluje przebieg rozgrywki opierając się na datach i czasie odebrania wiadomości na kontrolnym koncie pocztowym.

2.6. Jeśli gracz nie odpowie w terminie na pbem, zostaje ukarany przez Kanclerza jednym punktem karnym, za każdą następną DT opóźnienia gracz otrzymuje kolejny punkt karny.

2.7. Za drugi i każdy następny pbem wysłany w ciągu jednej DT graczowi zostaje mu anulowany jeden punkt karny.

2.8. Gracze mogą rozegrać całą bitwę, lub jej część przez tcpip w takim wypadku na kontrolne konto pocztowe przesyłają plik z zapisanym stanem gry i obydwaj podają podczas której tury zapisali grę.

2.9. W każdą niedzielę Kanclerz informuje wszystkich graczy o ilości punktów karnych które otrzymali oraz o okolicznościach w jakich to nastąpiło w formie raport z aktualnego stanu terminowości rozgrywek.

2.10. W terminie ustalonym w organizacji rozgrywek dla danej tury, przewidzianym jako termin zakończenia rozgrywek w turze, Kanclerz ustala i publikuje wyniki bitwy.

2.11. Jeśli bitwa nie została zakończony w w.w. terminie to Kanclerz ustala zwycięzcę w następujący sposób:

a) jeżeli obaj gracze wyrażą zgodę wygrywa gracz mający więcej % zwycięstwa

b) Jeżeli którykolwiek z graczy nie zgodzi się na punkt a) zwycięzcą zostaje gracz, który ma mniej punktów karnych.


3. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

3.1. Lista uczestników:

jp2, Panzer Meyer, Dexter, Shogun, Diabeu

3.2. Turniej zostanie rozegrany w jednej turze.

3.3. Wszystkie bitwy rozgrywane są na jednej, przygotowanej wcześniej mapie do której każdy z graczy za pośrednictwem Kupującego dobierze jednostki.

3.4. Gramy każdy z każdym po jednej bitwie. Gracz na niższym miejscu w tabeli ligi CMBO wybiera stronę. Wszystkie bitwy w grupie zostaną rozegrane jednocześnie.

3.5. Lista gier z wybranymi stronami i Kupujący dla poszczególnych gier zapisane w formacie: 'nick(A|N)-nick(A|N) -> nick_kupującego' gdzie 'A' to Alianci a 'N' to Niemcy
a) Dexter(A)-Diabeu(N) -> jp2
b) Dexter(N)-jp2(A) -> Shogun
c) Dexter(A)-Panzer Meyer(N) -> jp2
d) Dexter(A)-Shogun(N) -> jp2
e) Diabeu(N)-jp2(A) -> Dexter
f) Diabeu(N)-Panzer Meyer(A) -> Dexter
g) Diabeu(N)-Shogun(A) -> Dexter
h) jp2(N)-Panzer Meyer(A) -> Dexter
i) jp2(A)-Shogun(N) -> Dexter
j) Panzer Meyer(N)-Shogun(A) -> Dexter

3.6. Inicjacja gier:

a) Kupujący otrzymają od Kanclerza przygotowaną wcześniej mapę.

b) każdy graczy prześle listę jednostek, które chce zakupić do odpowiedniego Kupującego, dla każdej bitwy oddzielną listę.

c) przy sporządzaniu listy w pierszej turze gracz zastosuje się do następujących zasad:
- limit zakupów wynosi 1500 punktów
- limit dla poszczególnych rodzajów wojsk dla Niemców: piechota 930, wsparcie 372, pojazdy 375, czołgi 300, artyleria 225, fortyfikacje 0
- limit dla poszczególnych rodzajów wojsk dla Aliantów: piechota 840, wsparcie 378, pojazdy 300, czołgi 450, artyleria 281, fortyfikacje 0
- przy zakupach stosujemy zasadę 'Krótka 75-ka' Fionn'a Kelly'ego z dopuszczalnym kalibrem artylerii 120mm
- zabronione jest używanie podczas turnieju następujących typów sprzętu: Sd Kfz 7/1 Flak Vehicle, Sd Kfz 7/2 Flak Vehicle

d) Kupujący otwiera scenariusz w edytorze, zakupuje/dokupuje oddziały zgodnie z listą przesłana przez graczy i zapisuje scenariusz przy użyciu funkcji 'Tournament Save' (uwaga! tak zapisanego pliku nie można już edytować) przy zapisie jako stronę rozpoczynającą zawsze wybiera Niemców.

e) Kupujący wysyła pliki z zakupionymi jednostkami do odpowiednich graczy (inicjacja rozgrywki).

f) gracze po otrzymaniu plików od Kupującego muszą zapisać ja w katalogu 'Combat Mission\Scenarios' i otwierają pliki za pierwszym razem jako scenariusze, wybierają opcję rozgrywki przez pbem i rozstawiają wojska na mapie. Następnie wysyłają do drugiego gracza pierwszy pbem.

g) nazwy plików pbem powinny mieć następującą postać: nick_pierwszego_gracza-nick_drugiego_gracza-numer_trzycyfrowy, np. pierwszy pbem w grze pomiędzy Dexterem i Shogunem wysyłany przez Dextera powinien mieć nazwę: Dexter-Shogun-001

3.7. Termin do wysłania pierwszych pbem'ów oraz terminy zakończenia tur zostaną ogłoszone przez Kanclerza na forum po zainicjowaniu przez Kupujących wszystkich bitew w turze.

3.8. Za wygraną bitwę gracz otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

3.9. Wyniki spotkań ustala się wg:

a) ilości punktów

b) w wypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje bilans bezpośrednich gier, następnie poziom zwycięstwa i ewentualnie % wygranej.

3.10. Gracz który odmówi rozegrania lub dokończenia gry otrzymuje 0 punktów a jego przeciwnik 2 punkty.

3.11. Gracz który odmówi rozegrania co najmniej 50% gier w turze nie jest klasyfikowany a punkty zdobyte w grach z nim nie są liczone.


4. PRZEPISY KOŃCOWE

4.1. Zmian w regulaminie turnieju dokonuje Kanclerz.

4.2. Kanclerzem w tej edycji turnieju jest Dexter.

4.3. Kanclerzem mogą wybrać uczestnicy turnieju dowolną osobę, w każdej chwili, przeprowadzając w tej sprawie głosowanie jawne. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

4.4. Zwycięzca turnieju otrzyma tytuł "Mistrz Wrocławia w CM:BO". Tytuł ten ma prawo nosić do zakończenia kolejnej edycji TW.

15.07.2003
10:54
[6]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Dodaję dodatkowe punkty do regulaminu:

W punkcie 3.6. po literze c) dodaje się litery c1), c2), c3) i c4) o treści:
'c1) Kupujący sprawdza poprawność listy zakupów i usuwa z niej jednostki niezgodne z regulaminem.

c2) Jeśli gracz sporządzając listę przekroczy ogólny limit punktowy zakupów Kupujący usuwa ostatnie jednostki z listy do momentu osiągnięcia wartości mieszczącej się w limicie.

c3) Jeśli gracz przekroczy limit przewidziany dla danej kategorii wojsk Kupujący usuwa z listy ostatnie jednostki z tej kategorii do momentu osiągnięcia wartości mieszczącej się w limicie.

c4) Kolejność Jednostek do usunięcia Kupujący ustala analogicznie do stosowanej przy zakupach w CMBO, niezależnie od kolejności zastosowanej przez gracza'

15.07.2003
22:47
smile
[7]

jp2 [ Generał ]

ok,
teraz Kanclerzu
czekam(y) naTwoje wyniki testów wunderwaffe
potocznie zwane "składami" ;)

wtedy też posprawdzam czy wszytkie nadesłane do mnie składy są kompatybilne z "october,combined 1500pkt"

over

16.07.2003
21:57
[8]

jp2 [ Generał ]

wszytkie składy były kompatybilne.
co mogłem to powysyłałem
czyli bitwy są u niemiaszków.

poza tym przygotowałem Wam drobne niespodzianki, zupelnie nie wpływajace na grę
choc na Wasze morale moze już tak :)

spox: mapa, pogoda, flagi i jednostki bez zmian

18.07.2003
13:57
[9]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Wszystkie bitwy zostały zainicjowane.

Początek piewszej Doby Turniejowej wyznaczam na 2003-07-20 (niedzielę) na 15.00 - od tej pory rozpoczynam kontrolowanie terminowości rozgrywek. Oznacza to, że ostateczny termin do wysłania pierwszych pbem'ów to poniedziałek do godziny 15.00. Oczywiście można rozpocząć gry wcześniej, w takim wypadku w czasie pierwszej DT pbem'a musi przesłać gracz po którego stronie będzie pbem o godzinie 15.00 w niedzielę. Jeśli to nikomu nie sprawi kłopotu proszę o podawanie w temacie wiadomości z pbem'ami tylko numeru przesyłanego pbema, np. '001','005' itd.

Ostateczny termin zakończenia rozgrywek wyznaczam na 2003-10-19 (niedziela) na godz. 15.00.

Termin jest odległy ale traktuję go tylko jako termin porządkowy, zakładam że skonczymy dużo, dużo wcześniej.

26.07.2003
14:22
smile
[10]

Panzer Meyer [ Pretorianin ]

Powiadamiam, że pierwsza walka turniejowa pomiędzy Shogunem a mną została zakończona! Po zdaje się 5 turze przesiedliśmy się na tcpip i stąd przyspieszone rozstrzygnięcie. Walka zakończyła się sprawiedliwym i satysfakcjonującym obie strony REMISEM.
Ewentualny autosave z ostatniej tury do nabycia u Shoguna.

31.07.2003
17:21
[11]

-=Dexter=- [ Konsul ]

Uwaga!!!
Spaliła się kancelaria, czyli wcięło dane o przesyłanych na kontrolne konto pocztowe plikach pbem, a dokładnie wszystkie moje pliki programów pocztowych :(
Na szczęście przezorny Kanclerz robił codziennie kopię więc brakuje nam tylko danych od 2003-07-30 po godzinie 15.00 :)

Dlatego uprasza uczestników się o ponowne przesłanie wszystkich posiadanych emalii turniejowych wysyłanych we wspomnianym okresie (może po prostu macie je jeszcze w 'Elementach wysłanych'). Po określeniu strat Kanclerz wyda specjalne oświadczenie.

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.