GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej-mam kilka pytań.

09.04.2003
23:15
[1]

weds [ Ocean Soul ]

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej-mam kilka pytań.

Widzę przed sobą podanie do wypełnienia i nie rozumiem(nie wiem)kilku rzeczy.
1. Czy podanie składa się tylko do jednej szkoły z wpisanymi szkołami drugiego wyboru i trzeciego wyboru czy składa się oddzielnie do każdej ze szkół?
2. Jakie oceny biorą się pod uwagę przy naliczaniu puntków,bo najpierw karzą mi wpisać oceny z drugiej klasy i śródroczne z 3 a w tabeli gdzie wpisuje się punkty jest tylko pozycja "suma punktów za oceny ze świadectwa trzeciej klasy"
3. Czy dyplom finalisty wojewódzkiego konkursu jest "Zaświadczeniem wydanym przez komisje konkursowe"?
4. Czy punkty za inne osiągnięcia są tylko za konkursy czy jeszcze za średnie, udzielanie się w sprawasz szkolnych?

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.