GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Webmaster Centre: Jak wstawić banner we flashu?

05.04.2003
14:05
[1]

Przewodnik Syriusza [ Magazyn Grafik ]

Webmaster Centre: Jak wstawić banner we flashu?

Jak by co banner sie nazywa banner.swf a chce go wstawic na www.
Jak to zrobic?

05.04.2003
14:12
[2]

Danio99 [ Dedektyw Inwektyw ]

wstawić nie jest trudno ale gorzej jest aby z tego powstało hiperłącze.

Wpisujemy np.
<CENTER><A HREF="https://www.double-productions.prv.pl"><object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="https://active.macromedia.com/flash4/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
id="Movie1" width="450" height="62">
<param name="movie" value="banner.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<embed name="Movie1" src="movie1.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF"
width="400" height="55"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="https://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed>
</object></CENTER>

Banner ładnie się wyświetla ale nie jest linkiem. Jak to zrobić?

05.04.2003
14:20
[3]

Immothep [ Errare humanum est. ]

Zeby Baner we flashy był także hiperłaczem trzeba dodać odpowiednią akcje w kodzie flasha, w 5 było to dziecinnie proste w 6 nie próbowałem jeszcze

© 2000-2022 GRY-OnLine S.A.