GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

potrzebuje pomocy związanej z literaturą, i troche z językiem polskim....

24.02.2003
21:43
[1]

Vein [ Sannin ]

potrzebuje pomocy związanej z literaturą, i troche z językiem polskim....

gdyby ktoś mógły odpowiedzieć mi na te pytanka t obyłbym wniebowzięty, dzisiaj nie mam nijak czasu wertowaćcałej książki...


1. wyjasnij oboczności: pienić się : piana
woły:wół
2. Podaj 3-4 symbole ujawniające, ze Roland był
rycerzem i wasalem króla Kazimierza Wielkiego
3. Podaj 5-6 cech króła idealnego
4. Wyjasnij znaczenie : Uniwersalizm
5. -----------//-----------: Hierarchia
6. Podaj 3 utwory literackie XII- XIIIw
7. Styl romański (architektura i malarstwo)
8. Opisz śmierć z wiersza " Rozmowy mistrza
Polikarpa ze śmiercią"
9. Skąd pochodzi i co oznacza motyw św. Gralla
10. Co to hagiografia podaj przykłady.

24.02.2003
21:46
[2]

Soulcatcher [ Prefekt ]

10.

Żywoty świętych, hagiografia, piśmiennictwo cieszące się wielką popularnością w Europie od przełomu IV i V w., mniej eksponowane w okresie odrodzenia, przeżywające renesans w okresie kontrreformacji, po soborze trydenckim (XVI w.).

Średniowieczne żywoty świętych składały się zazwyczaj z trzech części: życiorysu (vita), męczeństw (passio) oraz czynionych przez osobę uważaną za świętą cudów (miracula). Żywoty świętych w warstwie realistycznej są cennym źródłem historycznym, szczególnie w dziedzinie obyczajowości. Posługiwały się zwykle obiegowymi wątkami i sytuacjami, dostosowując je do lokalnych tradycji i wyobrażeń ludowych (legendy).

Żywoty świętych były pisane wierszem lub prozą. Wierszowane służyły nierzadko celom liturgicznym (oficjum rymowane). Pojawiały się też cykle żywotów świętych, np. głośna Złota legenda J. de Voragine'a (XIII w.).

Polskie żywoty świętych zaliczają się do najstarszych zabytków piśmiennictwa, np. żywot Św. Wojciecha (początek XI w.). Ich rozwój datuje się od XIII w., kiedy powstały m.in.: żywot Św. Stanisława (kanonizowanego 1253), tzw. Vita minor i Vita major (powstały po 1260, wydany 1884), Żywot Św. Jacka S. Polaka (2. połowa XIV w.) - o charakterze legendy hagiograficznej.

J. Długosz jest autorem żywotów: Św. Stanisława (Vita S. Stanislai, powstały 1460-1465, wydany 1511) i Św. Kunegundy (Vita S. Cunegundis, powstały 1471-1474, wydanie w przekładzie polskim 1617). Wierszowana Legenda o Św. Aleksym (kopia rękopiśmienna 1454, wydanie 1876), Historia o Św. Annie (1520) Jana z Koszyczek, głośne Żywoty świętych P. Skargi (1579).

24.02.2003
21:47
[3]

Vein [ Sannin ]

dziękuje bardzo soul !!!

24.02.2003
21:51
[4]

Paszczak [ Oaza Spokoju ]

Graal (starofrancuski), nazwa tajemniczego naczynia (kielicha), poszukiwanego przez rycerzy Okrągłego Stołu króla Artura (Lancelot, Perceval, Gallahad).

Najstarsza wersja legendy o Graalu Perceval ou le conte du Graal Chrètiena de Troyes (ok. 1182) oraz Le roman de l'estoire dou Graal Roberta de Borron (koniec XII lub początek XIII w.). Kielich miał być naczyniem, z którego pił Chrystus (Jezus) w czasie Ostatniej Wieczerzy, przewieziony do Brytanii przez Józefa z Arymatei. Wielu badaczy uważało Graala za symbol komunii, inni widzą w nim symbol obfitości z mitów celtyckich.


Poszukaj na wiem.onet.pl, a na kilka innych pytań również znajdziesz odpowiedzi!

24.02.2003
22:25
[5]

Vein [ Sannin ]

up !

24.02.2003
23:36
smile
[6]

Boginka [ Sybarytka ]

Niech Ci będzie:
Hierearchia (od greckiego hierarchia, czyli urząd naczelnego kapłana) ustopniowanie stanowisk władzy, człownków danej społeczności itp. ze względu na stopnień, majętność, wykształcenie etc. od najwyższych do najniższych. Np: hierarchia w feudalnym społeczeństwie euporejskim : król, duchowieństwo, wasale, rzemieślnicy, chłopi. Może też oznaczać kolejność rzeczy lub zagadnień pod względem ich ważności np. hierarchia wartości.
To tak w skrócie.

24.02.2003
23:43
[7]

Gasto [ Pretorianin ]

Ja nie bede orginalny i zacytuje :
"(...)ideał władcy - tu za przykład może nam posłużyć portret Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego, jaki odrysowuje Gall Anonim w Kronice polskiej. Gall Anonim prezentuje wzór władcy chrześcijańskiego na przykładzie czynów i osoby króla Bolesława Krzywoustego. Warto zauważyć, że takim ideałem jest również opisywany przodek Krzywoustego - Bolesław Chrobry. Obaj królowie mają podobne cechy: idealny władca to człowiek sprawiedliwy i rycerski. Jest to wielki i sławny mąż, który walczy z pogaństwem w imię wiary chrześcijańskiej. Cechami jego są: męstwo, moc, pobożność, mądrość. Król powinien być srogi, lecz sprawiedliwy, przebiegły i mądry w walce. Za jego panowania w kraju panuje dobrobyt, spokój, i radość. Opisując dzieje Bolesława Chrobrego, moc jego ukazuje np. w ilości wojsk, jakie posiada Bolesław (tysiące pancernych z różnych miast itd.). Cnotę i szlachetność tego króla oraz jego pobożność obrazuje stosunkiem króla do duchownych; mówi: "a sprawiedliwy był zarówno dla ubogich wieśniaków jak i dla magnatów i rycerzy". Gall Anonim ukazuje szczodrobliwość króla , opisując jego stół i bogactwo domu, jego dobroć w darowywaniu win. Bolesława Krzywoustego nazywa "Bolesławem, który nie śpi", przedstawia go jako postrach wrogów - Pomorzan i Niemców, a przede wszystkim podkreśla talenty Krzywoustego jako wielkiego wodza.Trzeci ideał, to ideał świętego (ascety), a przykładem takiego wzoru osobowego może być św. Aleksy z Legendy o św. Aleksym. Aleksy pochodził z książęcego rzymskiego rodu. Rodzice jego byli bardzo pobożnymi ludźmi, a on jeszcze przewyższał ich pobożność. Mając 24 lata, zgodnie z wola ojca, żeni się z księżniczką, ale w noc poślubną składa ślub czystości i wyrusza w świat, by służyć Bogu. Zabrał złota, srebra, tyle ile mógł unieść, rozdał wszystko biednym, a sam siedział pod kościołem, modlił się, żebrał, żył w skrajnym ubóstwie. Pierwszym znakiem od Boga jest zejście z ołtarza Matki Boskiej, która nakazuje klucznikowi wpuszczenie Aleksego do kościoła, by nie marzł na mrozie. Gdy otoczona go czcią i zyskał spory rozgłos, postanawia opuścić to miejsce, sława bowiem nie wydaje mu się godna prawdziwego ascety. Sporo wędruje, a gdy kolejny cud sprawia, że przybywa do Rzymu, żyje nie rozpoznawczy przez 16 lat pod schodami domu swojego ojca. Poniżany, "każdy nań pomyje lał", żebrze i modli się. Gdy czuje, że umiera, pisze list, w którym spisuje swoje dzieje. W momencie jego śmierci rozdzwoniły się dzwony w całym Rzymie. Drogę do zmarłego wskazuje ludziom niewinne dziecko. List z pięści świętego mogła wyjąć tylko jego żona, bowiem ona także jest czysta i niewinna. Asceza jest to wyrzeczenie się dóbr materialnych, ziemskich, postawa preferująca dobra duchowe, umartwianie ciała, by doskonalić się w cnocie. Celem postawy ascetycznej było osiągnięcie świętości. Ascetę cechowało postawienie wszystkiego na jedną kartkę, maksymalizm postawy, tzn. całkowite poświęcenie się wybranemu celowi.Oprócz tych "podstawowych" propozycji średniowiecznej literatury, warto wspomnieć także postawę św. Franciszka z Asyżu. Św. Franciszek z Asyżu stworzył system zwany franciszkanizmem, stanowiący niezwykłą, radosną filozofię wiary. Św. Franciszek głosił wszechogarniającą miłość do świata, braterstwo wszelkich żyjących istot, uwielbienie świata i jego piękna. radosną wiarę w Boga oraz ideał ubóstwa. Występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, zabijaniu i chciwości. Stworzył zakon wędrujący, a legendy dotyczące jego życia zawierają Kwiatki św. Franciszka z Asyżu."

link na dole i milego szukania

© 2000-2021 GRY-OnLine S.A.