GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Logi z Hijackthis

01.03.2011
18:59
smile
[1]

Gam3r [ Pretorianin ]

Logi z Hijackthis

Słyszałem o stronie, do ktorej wkleja sie logi i pokazuje czy wszystko ok. Czy moglibyscie taka podac, lub sprawdzic mi te logi ? Ostatnio skradziono mi konto na Guild Wars. Mam nowy email, w zasadzie wszystko nowe. Planuje zakup nowych CD-key'ow, wiec musze miec 100% pewnosc, ze moj komputer jest czysty.


Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\Domino.EXE
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe
D:\cs\steam.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
E:\Xfire\Xfire.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - ‹00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D› - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL
R3 - URLSearchHook: XfireXO Toolbar - ‹5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3› - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll
R3 - URLSearchHook: Softonic-Polska Toolbar - ‹c86eb8a9-ccc2-4b6c-b75d-73576ed591bf› - C:\Program Files\Softonic-Polska\tbSof2.dll
O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - ‹00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D› - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSSRCAS.DLL
O2 - BHO: mwsBar BHO - ‹07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA› - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - ‹18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3› - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Conduit Engine - ‹30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D› - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll
O2 - BHO: XfireXO Toolbar - ‹5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3› - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll
O2 - BHO: Softonic-Polska Toolbar - ‹c86eb8a9-ccc2-4b6c-b75d-73576ed591bf› - C:\Program Files\Softonic-Polska\tbSof2.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - ‹DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9› - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - ‹E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C› - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: IEPluginBHO - ‹F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D› - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll (file missing)
O3 - Toolbar: My Web Search - ‹07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA› - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL
O3 - Toolbar: XfireXO Toolbar - ‹5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3› - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll
O3 - Toolbar: Softonic-Polska Toolbar - ‹c86eb8a9-ccc2-4b6c-b75d-73576ed591bf› - C:\Program Files\Softonic-Polska\tbSof2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VMSnap3] C:\WINDOWS\VMSnap3.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\MWSBAR.DLL,S
O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PATHPILOT] C:\Program Files\Hanso Recorder\Hanso Recorder.lnk
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\cs\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
O4 - HKCU\..\Run: [FlashGet 3] "D:\FlashGet\FlashGet3.exe" -minimize
O4 - HKCU\..\Run: [King_ar] C:\WINDOWS\system32\arking.exe
O4 - HKCU\..\Run: [PCSpeedUp] "C:\Program Files\Przyspiesz Komputer\PCSpeedUp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - S-1-5-18 Startup: adni18_Weather_II.lnk = ? (User 'SYSTEM')
O4 - S-1-5-18 Startup: Xfire.lnk = E:\Xfire\Xfire.exe (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: adni18_Weather_II.lnk = ? (User 'Default user')
O4 - .DEFAULT Startup: Xfire.lnk = E:\Xfire\Xfire.exe (User 'Default user')
O4 - Startup: adni18_Weather_II.lnk = ?
O4 - Startup: Xfire.lnk = E:\Xfire\Xfire.exe
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: &Search -
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Badanie - ‹92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263› - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - ‹FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683› - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - ‹FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683› - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: ‹140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883› (SysInfo Class) -
O16 - DPF: ‹40F576AD-8680-4F9E-9490-99D069CD665F› (System Requirements Lab Class) -
O16 - DPF: ‹E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D› (SysInfo Class) -
O18 - Protocol: skype4com - ‹FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D› - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: LogonInit - Invalid registry found
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - ‹438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1› - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - ‹8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030› - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Patryk\Ustawienia lokalne\Temp\‹C365E8D1-E8E8-4F56-8C98-90306A3BAB15›\NMSAccessU.exe (file missing)
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

01.03.2011
19:01
[2]

Dennoss [ Child of the Prophecy ]BTW teraz się robi skany OTL, bo HijackThis nie wykrywa dobrze ukrytych wirusów.

01.03.2011
19:28
[3]

mirencjum [ operator kursora ]

Masz sporo czerwonych krzyżyków:

01.03.2011
19:35
[4]

Gam3r [ Pretorianin ]

Jak w hijacku chce je usunac to musze recznie pozaznaczac i "Fix", tak ?

A tutaj jeszcze przeskanowalem OTL. Czy tez jest jakas strona do sprawdzenia tego ?

01.03.2011
19:38
[5]

Dennoss [ Child of the Prophecy ]

Gam3r -------> Najlepiej jak podasz logi OTL na bo tam się ludzie znają na nich i wytłumaczą ci wszystko co i jak.

01.03.2011
19:44
[6]

siwy346 [ addicted to music ]

Zdecydowanie bardziej polecam fixitpc.pl od dobrych programów, tam niekoniecznie odpowiadają ludzie, którzy powinni, może to były pojedyncze przypadki,ale... Z drugiej strony i tak poziom jest tam wyższy niż na searchengines. Na fixitpc zasze dostajesz poradę jaki soft zaktualizować w celu zwiększenia bezpieczeństwa po zakończonej pracy z logami a na innych forach niekoniecznie.

Logi robisz dokładnie według tych zasad:

i dajesz tutaj:


Zawsze możesz zrobić skan na własną rękę używając tego:

Nie używaj Combofixa.

02.03.2011
21:18
[7]

AloneInTheDark [ AITD ]Tutaj siedzą również bardzo obeznani ludzie. Szczególnie ordynat, to naprawdę wymiatacz od logów i usuwania wirusów.

© 2000-2023 GRY-OnLine S.A.