Angielskie skróty używane w necie

13.11.2003
12:22
[1]
mikhell [ Master of Puppets ]
Angielskie skróty używane w necie

Chodzi mi właściwie tylko o jeden z nich: AFAIK - czy ktoś może go przetłumaczyć na nasze? :)
13.11.2003
12:25
[2]
wysiu [ ]

As Far As I Know
O Ile Wiem
13.11.2003
12:26
[3]
Cainoor [ Mów mi wuju ]

As far as I know ?
13.11.2003
12:26
[4]
Cainoor [ Mów mi wuju ]

wysiu ---> You are so quick ! :)
13.11.2003
12:32
[5]
tygrysek [ behemot ]

AFAIK As Far As I Know z tego co wiem
AFAIR As Far As I Remember z tego co pamiętam
AKA Also Know As znany także jako
ASAP As Soon As Possible jak najszybciej
BTW By The Way a tak swoją drogą
EOT End Of Thread koniec wątku
IMHO In My Humble Opinion moim skromnym zdaniem
IMO In My Opinion moim zdaniem
LOL Laughing Out Loud wyśmiać głośno
MOF Male Or Female mężczyzna czy kobieta?
NFW No Fucking Way nie ma mowy
ROTFL Rolling on the floor laughing tarzam się ze śmiechu
RTFM Read The Fucking Manual przeczytaj cholerny podręcznik
TIA Thanks In Advance dzięki z góry
THX Thanks dzięki
13.11.2003
12:39
[6]
mikhell [ Master of Puppets ]

Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź :)

Wiecie jak to jest... na informatyce siedzę i gościu zadał to frapujące pytanie :PPP

Tygrysek - aleś ty nadgorliwy :D - BIG THX ;)
13.11.2003
14:16
[7]
M'q [ Schattenjager ]

W8 --> wait - czekaj
BRB --> be right back - zaraz wracam
NP --> no problem
13.11.2003
14:31
[8]
xywex [ mlask mlask! ]

AAAAA American Association Against Acronym Abuse Amerykańskie Stowarzyszenie Przeciwko Nadużywaniu Skrótów
AAMOF As A Mater Of Fact W istocie
ABT About Mniej więcej, w przybliżeniu
ADN Any Day Now Na dniach
AFAICR As Far As I Can Recall O ile sobie przypominam
AFAICT As Far As I Can Tell O ile mogę powiedzieć
AFAIK As Far As I Know Z tego co mi wiadomo
AFAIR As Far As I Remember O ile pamiętam
AFAYK As Far As You Know Z tego co Ci wiadomo
AFJ April Fool's Joke Żart Prima Aprilisowy
AFK Away From Keyboard Z dala od klawiatury
AFU All Fucked Up Wszystko się *********
AI As If Jak gdyby, jakby
AISI Ah I See It Aha, rozumiem
AIUI As I Understand It Na ile to rozumiem
AKA Also Known As Znane (-y-a) także jako
ALAP As Late As Possible Tak późno, jak to jest możliwe
AMF Adios, Mother Fucker Żegnaj *********
AML All My Love Wszystkie moje miłości
AOL Army Of Lamers Rzesze lamerów
APO POLSKIE A przy okazji
ASAFP As Soon As Fucking Possible Tak szybko jak tylko to ***** możliwe
ASAP As Soon As Possible Tak szybko jak tylko to możliwe
ASL (ASL) Age, Sex, Location Wiek, płeć, miejscowość
ATB All The Best Wszystko najlepsze Wszystkiego najlepszego
ATM At The Moment W tej chwili
ATSD POLSKIE A tak swoją drogą
ATYS Anything You Say Cokolwiek powiesz
AWGTHTGTTA Are We Going To Have To Go Through This Again? Czy znowu musimy to przechodzić?
AWYR Awaiting Your Reply Oczekując Twojej odpowiedzi
AYOR At Your Own Risk Na Twoje własne ryzyko
B4 Before Wcześniej
B4N Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BAD Broken As Designed Złamany zgodnie z planem
BAK Back At Keyboard Z powrotem przy klawiaturze (komputerze)
BAMF Bad Assed Mother-Fucker ********* *********
BAT Back At Terminal Z powrotem przy terminalu (komputerze)
BB4N Bye Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BBFN Bye Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BBIAB Be Back In A Bit Wracam za moment (za bit)
BBL Be Back Later Wracam później
BBS Be Back Soon Wracam wkrótce
BBSL Be Back Soon Or Later Wrócę za chwilę lub później
BC (BC) Because Ponieważ
BCNU Be Seein' You Do zobaczenia
BD Big Deal Wielka mi rzecz
BEG Big Evil Grin Złośliwy uśmiech
BFD Big Fucked Deal Wielka mi ***** rzecz
BFI Brute Force And Ignorance Brutalna siła i ignorancja
BFN Bye For Now Do zobaczenia, na razie
BG Big Grin Wielki uśmiech
BGFETE Big Grin From Ear To Ear Wielki uśmiech od ucha do ucha
BICBW But I Could Be Wrong Ale mogę (mogłem) się mylić
BIF Basis In Facts Oparte na faktach
BIOYIOP Blow It Out Your IO Port Wyrzuć to z siebie; powiedz wreszcie
BiŚwK POLSKIE Bracia i Siostry w Klawiaturze
BITB Back In The Business Z powrotem w interesie
BKA Better Known As Lepiej znany jako...
BM Bite Me Ugryź mnie!
BOC But Of Course Ależ oczywiście
BOFH Bastard Operator From Hell ********* operator
BOT Back On Topic Wracając do tematu
BRB Be Right Back Zaraz wracam
BRBGTGP Be Right Back, Got To Go Pee Zaraz wracam, muszę iść się wysikać
BRS Big Red Switch "Duży czerwony wyłącznik"
BS Bull Shit ***** prawda
BTA But Then Again Ale przecież....
BTS Better Than Shit Lepsze niż *****
BTU Back To You Wracając do Ciebie
BTW By The Way Swoją drogą, przy okazji, a'propos, a tak w ogóle
BWFH Bastard Webmaster From Hell ********* webmaster
BWK Big Wet Kiss Namiętny pocałunek
C&G Chuckle And Grin Chichocząc i śmiejąc się
C4N Ciao For Now Do zobaczenia, na razie
CAD Ctrl + Alt + Del Ctrl + Alt + Del
CB Citizens Band Pospolite ruszenie
CBL Come Back Later Wrócę później
CFN Ciao For Now Do zobaczenia, na razie
ChGW POLSKIE **** go wie
ChOTP POLSKIE Chcesz o tym porozmawiać? (zwykle złośliwe)
CIS Compuserve (Consumer) Information Service Punkt pomocy dla użytkowników komputerów (konsumentów)
CNP Continued in Next Post Dokończenie w następnej wiadomości
COTP POLSKIE Chcesz o tym porozmawiać? (zwykle złośliwe)
CRAFT Can't Remember A Fucking Thing Nie mogę sobie tego przypomnieć
CSS Can't Stop Smiling Nie mogę przestać się śmiać
CU See You Do zobaczenia
CUL See You Later Do zobaczenia później
CUL8R See You Later Do zobaczenia później
CUNT See You Next Time Do zobaczenia następnym razem
CWYL Chat With You Later Pogadam z Tobą później
CYA See You Do zobaczenia
CYL See You Later Do zobaczenia później
DCW POLSKIE Dla Ciebie wszystko
DGCC POLSKIE De gustibus coś tam, coś tam... (o gustach się nie dyskutuje)
DIIK Damned If I Know Naprawdę nie wiem
DILLIGAD Does It Look Like I Give A Damn? Czy wygląda to tak, jakby mnie to obchodziło?
DILLIGAF Does It Look Like I Give A Fuck? Czy wygląda to tak, jakby mnie to obchodziło?
DIY Do It Yourself Zrób to sam
DL (DL) Download Ściąganie plików
DLN Don't Leave Now Nie odchodź teraz, Nie przestawaj
DPAITNWL Disturbing People And Irritating The Neighbours With Laughter Przeszkadzając ludziom i irytując sąsiadów śmiechem
DSH Desperately Seeking Help Rozpaczliwie poszukuję pomocy
DTRT Do The Right Thing Zrób coś dobrego Zrób to dobrze
DUCT Did You See That? Widziałeś to?, Wiedziałeś o tym?
DWBH Don't Worry Be Happy Nie przejmuj się
DYHABF Do You Have A Boyfriend? Czy masz chłopaka?
DYHAGF Do You Have A Girlfriend? Czy masz dziewczynę?
DYOH Do Your Own Homework Odrób swoją pracę domową
EG Evil Grin Diabelski uśmiech
EMML E-mail Me Later Napisz do mnie później
EMSG E-mail Message Wiadomość pocztowa
EOD End Of Discussion Koniec dyskusji
EOM End Of Message Koniec wiadomości
EOT End Of Transmission (Thread) Koniec dyskusji (wątku)
ES&D Eat Shit And Die Spadaj
ESAD Eat Shit And Die Spadaj
ESADMF Eat Shit And Die Mother Fucker Spadaj; ********* ***********
ETLA Extended Three Letter Acronym Rozszerzony trzyliterowy skrót
EZ Easy Łatwizna
F2F Face To Face Twarzą w twarz; określenie na spotkanie w rzeczywistości
FAQ Frequently Asked Question Często zadawane pytania
FAS For A Second Na sekundę
FAW For A While Na chwilkę
FB Furrowed Brow Zmarszczone brwi
FBOFW For Better Or For Worse Na dobre i na złe
FDROTFL Falling Down, Rolling On The Floor, Laughing Tarzać się ze śmiechu
F&F Fire And Forget Spal i zapomnij
FF Fire And Forget Spal i zapomnij
FIIK Fucked If I Know *****, nie wiem
FISH First In, Still Here Pierwszy wszedł i ciągle jest
FITB Fill In The Blanks Wypełnij puste miejsca
FOAD Fuck Off And Die *********
FOAF Friend Of A Friend Przyjaciel przyjaciela
FOD Finger Of Death Dotyk śmierci
FOTLC Falling Off The Chair Laughing Usiąść sobie ze śmiechu
FPSx POLSKIE Facet podpisujący się "x" (anonim)
FTF Face To Face Twarzą w twarz
FTL Faster Then Light Szybciej niż światło
FTTT From Time To Time Od czasu do czasu
FUBAR FouledFucked Up Beyond All RecognitionRepair Tego już nie da się naprawić
FWIW For What It's Worth Na ile to jest tego warte
FY Fuck You ****** się
FY&TSYRIO Fuck You And The Sysop You Rode In On ******* Ciebie i Sysop'a któremu włazisz w ****
FYA For Your Amusement Aby Cię ucieszyć
FYATHYRIO Fucked You And The Horse You Rode In On ******* Ciebie i konia na którym przyjechałeś
FYBITS Fucking You, Buddy, I'm The Sysop ******* Cię, jestem sysopem (administratorem systemu)
FYDITM Fuck You Directly In The Mouth ******* Cię
FYE For Your Entertainment Aby Cię ucieszyć
FYEO For Your Eyes Only Tylko do twojego wglądu
FYI For Your Information Dla twojej informacji
G Grin Uśmiech
GA Go Ahead No, dalej
GAFIA Get Away From It All Zabieraj się stąd
GAMMD Go Ahead Make My Day No, dalej pokaż co potrafisz
GBH Great Big Hug Mocne uściski
GBH&K Great Big Hug And Kiss Mocne uściski i ucałowania
GD&R Grinning, Ducking And Running Uśmiech, unik i ucieczka
GDM8 Good Day Mate Miłego dnia
GFC Going For Coffee Idę na kawę
GFD Going For Drink Wyskakuję na drinka
GG Gotta Go Muszę spadać
GH Getting Hard Twardnieje
GIGO Garbage In Garbage Out Śmiecie na wejściu, śmiecie na wyjściu
GIWIST Gee, I Wish I'd Said That Ojej, życzyłbym sobie powiedzieć coś takiego
GL Good Luck Powodzenia
GLGH Good Luck And Good Hunting Powodzenia i pomyślnych łowów
GOK God Only Knows Bóg jeden raczy wiedzieć
GMTA Great Minds Think Alike Wielkie umysły myślą podobnie
GR8 Great Świetnie, super
GTG Got To Go Muszę iść
GFSY Glad To See You Cieszę się, że Cię widzę
GW Getting Wet Staje się wilgotna
H Hug Uściski
HAGN Have A Good Night Życzę Ci miłej nocy
H&K Hug And Kiss Uściski i ucałowania
HAK Hug And Kiss Uściski i ucałowania
HAND Have A Nice Day Życzę Ci miłego dnia
HB Hug Back Uściski wzajemnie
HF Have Fun Baw się dobrze
HGW POLSKIE **** go wie
HHIS Hanging Head In Shame Spuścić głowę ze wstydu
HHOJ Ha Ha Only Joking Ha ha to był żart
HHOK Ha Ha Only Kidding Ha ha to był żart
HHOS Ha Ha Only Serious Ha ha to było na poważnie
HHTYAY Happy Holidays To You And Yours Miłych wakacji
HIWTH Hate It When That Happens Nie cierpię jak to się dzieje
HIH Hope It Helps Mam nadzieję, że to pomogło
HMP Help Me Please Proszę o pomoc
HNY Happy New Year Szczęśliwego Nowego Roku
HORU How Old Are You Ile masz lat
HSIK How Should I Know Skąd miałem to wiedzieć?
HTH Hope That Helps Mam nadzieję że to pomoże
HYCFAPMSFTJ Honestly You Couldn't Find A Person More Suited For The Job Naprawdę nie moglibyście znaleźć osoby bardziej nadającej się do tej roboty
IAC In Any Case W każdym razie; w każdym przypadku
IAE In Any Event W każdym razie; w każdym przypadku
IAIYH It's All In Your Head To wszystko masz w głowie
IANAL I Am Not A Lawyer Nie jestem prawnikiem
IC I See Aha
ICBW I Could Be Wrong Mogę się mylić
ICN I See Now Aha, teraz już wiem
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong Mogę się oczywiście mylić
IDA I Dislike Acronyms Nie lubię skrótów
IDK I Don't Know Nie wiem
IDTT I'll Drink To That! Wypiję za to!
II POLSKIE Inteligentny (-tna) Inteligencja inaczej
IIR If I Recall O ile pamiętam
IIRC If I Recall Correctly Jeśli dobrze sobie przypominam
IIRCAID If I Recall Correctly And I Do Jeśli dobrze sobie przypominam, a sądzę, że tak
IIRR If I Recall Rightly Jeśli dobrze sobie przypominam
IITYWIMIWHTKY If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You Jeśli powiem ci, co to znaczy, będę musiał cię zabić
IITYWIMWYBMAD If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink? Jeśli powiem ci, co to znaczy, postawisz mi drinka?
IKWYM I Know What You Mean Wiem co masz na myśli
ILIC I Laughted, I Cried Śmiałem się, płakałem
ILU I Love You Kocham Cię
ILY I Love You Kocham Cię
IMAO In My Arrogant Opinion Moim aroganckim zdaniem
IMCAO In My Completely Arrogant Opinion Moim kompletnie aroganckim zdaniem
IMCO In My Considered Opinion W mojej rozważonej opinii
IME In My Experience W moich doświadczeniach
IMHO In My Humble Opinion Moim skromnym zdaniem
IMNSHO In My Not So Huble Opinion Moim nieskromnym zdaniem
IMO In My Opinion Moim zdaniem
IMOBO In My Own Biased Opinion Moim "zakręconym" zdaniem
IMPE In My PersonalPrevious Experience Według moich osobistychwcześniejszych doświadczeń
IMPOV In My Point Of View Z mojego punktu widzenia
IMS I'm Sorry Przepraszam
IMVHO In My Very Humble Opinion Moim bardzo skromnym zdaniem
INL I'm Not Laughing Nie śmiałem się
INPO In No Particular Order Niekoniecznie w dobrej (tej) kolejności
IOU1 I Owe You One Jestem Ci winien jedną, jedno (kolejkę, piwo itp.)
IOW In Other Words Innymi słowy
IRL In Real Life W rzeczywistym świecie
ISTM I Seems To Me Wydaje mi się
ISTR I Seem To RecallRemember Wydaje mi się, że sobie przypominam (że pamiętam)
ISWYM I See What You Mean Wiem co masz na myśli
ITRW In The Real World W rzeczywistym świecie
ITYM I Think You Mean Myślę, że chodzi ci o....
IWALU I Will Always Love You Zawsze będę Cię kochał
IWBNI It Would Be Nice If Byłoby miło gdyby...
IWBS I Was Being Stupid Byłem głupi
IYD In Your Dreams W Twoich marzeniach
IYHO In Your Humble Opinion Twoim skromnym zdaniem
IYKWIM If You Know What I Mean Jeśli wiesz co mam na myśli
IYKWIMAITYD If You Know What I Mean And I Think You Do Jeśli wiesz co mam na myśli, a wydaje mi się że wiesz
IYSWIM If You See What I Mean Jeśli wiesz co mam na myśli
J4G Just For Grins Po prostu dla śmiechu
JAM Just A Minute Za moment
JAS Just A Second Za sekundę
JASE Just Another System Error Po prostu kolejny błąd systemu
JFG Just For Grins Po prostu dla śmiechu
JFYI Just For Your Information Właśnie dla Twojej wiadomości
JIC Just In Case Na wypadek
JK (JK) Just Kidding To tylko żart
JMO Just My Opinion Po prostu w mojej opinii
JONCL Jumping Onto Neighbour's Car Laughing Skacząc ze śmiechem po samochodzie sąsiada
JSNM Just Stark Naked Magic Pełna całkowita magia
JTLYK Just To Let You Know Powinieneś to wiedzieć
JTYWTK Just Thought You Wanted To Know Pomyśl jeśli chcesz wiedzieć
K Kiss Buziak
KB Kiss Back Buziak wzajemnie
KHYF Know How You Feel Wiem co czujesz, wiem jak się czujesz
KISS Keep It Simple, Stupid Niech to będzie proste
KMYF Kiss Me You Fool Całuj mnie głupcze
KN>K POLSKIE Kawa przez nos na klawiaturę (oznacza przeczytanie bardzo zabawnego tekstu)
KOC Kiss On Cheek Buziak w policzek
KOL Kiss On Lips Całus w usta
KOTC Kiss On The Cheek Buziak w policzek
KWIM Know What I Mean Wiesz co myślę?
L Laugh Śmiech
L8R Later Do zobaczenia później
L8R G8R Later 'Gater Na razie, trzymaj się
LAB&TYD Life Is A Bitch & Then You Die Życie jest brutalne i pełne zasadzek ("Lajf is brutal and full of zasadzkas")
LABTYD Life Is A Bitch, Then You Die Życie jest brutalne i pełne zasadzek ("Lajf is brutal and full of zasadzkas")
LAFS Love At First Sight (Site) Miłość od pierwszego wejrzenia
LAGNAF Let's All Get Nacked And Fuck Rozbierzmy się wszyscy i ******** się
LAY Looking At You Patrząc na Ciebie
LDR Long Distance Relationship Znajomość (miłość) na odległość
LHM Lord Help Me Panie (Boże) pomóż mi
LHU Lord Help Us Panie (Boże) pomóż nam
LIS Lost In Space Zagubiony w przestrzeni
LJBF Let's Just Be Friends Bądźmy przyjaciółmi
LLAL Laughing Like A Lunatic Śmiać się jak obłąkany
LLTA Lots And Lots Of Thunderous Applause Gorący aplauz
LMAO Laughing My Ass Off Śmiejąc się do rozpuku
LO Lust (Love) Object Obiekt pożądania (miłości)
LOIS Laughing On The Inside Śmiać się w duchu
LOL Laugh Out Loud Śmiech na sali
LOL Lots Of Love Gorące pozdrowienia
LOLA Laugh Out Loud Again Ponownie śmiech na sali
LOLAK Lots Of Love And Kisses Gorące pozdrowienia i ucałowania
LOOL Laughing Out Outrageously Loud Szalony śmiech na sali
LOMS Looking Over My Shoulder Patrząc przez ramię
LTIP Laughing Till I Puke Śmiech aż do rozpuku (w oryginale: do porzygania się)
LTNC Long Time, No See Wiele czasu się nie widzieliśmy
LTNS Long Time, No See Wiele czasu się nie widzieliśmy
LTNT Long Time, No Type Wiele czasu nie pialiśmy do siebie
LTS Laughing To Self Śmiać się do siebie
LTR Long Term Relationship Znajomość na dłuższą metę
LU4E&A Love You For Ever And Always Kocham Cię na wieki
LUWAMH Love You With All My Heart Kocham Cię całym sercem
LWR Launch When Ready Włącz gdy będziesz gotowy
LY Love You Kocham Cię
LYL Love You Lots Kocham Cię mocno
LYLAB Love You Like A Brother Kocham Cię jak brata
LYLAS Love You Like A Sister Kocham Cię jak siostrę
M8 Mate Przyjaciel (potocznie: żona, mąż)
MBSZ POLSKIE Moim bardzo skromnym zdaniem
MCIBTYC My Computer Is Better Than Your Computer Mój komputer jest lepszy od Twojego
MEG Mega Evil Grin Bardzo złośliwy uśmiech
MEGO My Eyes Glaze Over Wzruszyłem się
MHBFY My Heart Bleeds For You Moje serce krwawi przez Ciebie
MMF Make Money Fast Szybki zarobek
MNTZBSZ POLSKIE Moim nie tak znowu bardzo skromnym zdaniem
MOF Male Or Female Facet czy kobieta?
MOFO My Own Fucking Organization Moja własna ********* organizacja
MORF Male Or Female Facet czy kobieta?
MOTAS Member Of The Appropriate Sex Przedstawiciel (-ka) właściwej płci
MOTOS Member Of The Opposite Sex Przedstawiciel (-ka) przeciwnej płci
MOTSS Member Of The Same Sex Przedstawiciel (-ka) tej samej płci
MPTY More Power To You Więcej władzy dla Ciebie
MSG Message Wiadomość
MSPANC POLSKIE Mogłem się powstrzymać ale nie chciałem
MSZ POLSKIE Moim skromnym zdaniem
MTFBWY May The Force Be With You! Niech moc będzie z Tobą!
MYK Minimize Your Keystrokes Przestań o tym pisać (gadać)
MYOB Mind Your Own Business Pilnuj swoich spraw
N2S Needless To Say Nie ma potrzeby mówić
NA (NA) Not AcceptableAvailable Nie dozwolone Nie osiągalne
NALOPKT Not A Lot Of People Know That Mało ludzi wie o tym
NB POLSKIE Nota bene (warto zaznaczyć, zauważyć)
NB Nota Bene Nota bene (warto zaznaczyć, zauważyć)
NBD No Big Deal Bez rewelacji
NBIF No Basis In Facts Bezpodstawnie
NC No Comments Bez komentarza
NFI No Friggin' Idea Nie dopracowany pomysł
NFW No Fucking Way Nie ma mowy!
NFWM No Fucking Way Man Nie ma mowy!
NG Nice GuyGal Fajny chłopak (dziewczyna)
NHOH Never Heard Of HimHer Nigdy nie słyszałem o nimniej
NIMBY Not In My Backyard Nie w mojej Organizacji (ekipie, paczce,...)
N-Joy Enjoy Ciesz się
NK New Kid Nowy (kolejny) dzieciak
NM Never Mind Nic ważnego, Nie ma sprawy
NMTBS Nothing More To Be Said Nic więcej do dodania
NONYB Non Ya Business Nie Twój interes
NOYB None Of Your Business Nie Twój interes
NP (NP) No problem Nie ma sprawy
NPNG No Pain No Gain Nie ma bólu, nie ma zysku
NRN No Replay Neccessery Odpowiedź nie jest konieczna
NSS No Shit, Sherlock Poważnie?, Co Ty nie powiesz?
NTDBWY Nice To Do Business With You Miło robić z Tobą interesy
NTG POLSKIE Nie ta grupa
NTG Not This Group Nie ta grupa
NTK Need To Know Potrzebuję wiedzieć
NTK Nice To Know Dobrze by było wiedzieć
NTYMI Now That You Mention It Skoro już o tym wspominasz
OAO Over And Out Bez odbioru
OATUS On A Totally Unrelated Subject Kompletnie nie w temacie
OAUS On An Unrelated Subject Nie w temacie
OB Obligatory Obowiązkowo
OBJ Obligatory Joke Nie na poważnie (koniecznie żartuj)
OBTW Oh, By The Way Och, a tak przy okazji...
OIC Oh I See Och rozumiem, Aha
OIW POLSKIE O ile wiem
OH Off Hand Precz z łapami
OK All Correct Wszystko w porządku
OL Old Lady Starsza pani
OM Old Man Starszy pan
OMG Oh My God O, Boże!
ONNA Oh No, Not Again! Och nie, tylko nie znowu!
ONNTA Oh No, Not This Again! Och nie, tylko nie znowu to samo!
OO Over And Out Bez odbioru
OOI Out Of Interest Poza zainteresowaniem
OOO Out Of Order Zepsute
OOTC Obligatory On Topic Comment Obowiązkowy komentarz do tematu
OOTQ Out Of The Qestion Nie ma mowy
ORN Oh Really Now Teraz poważnie
OT Off-Topic Nie na temat
OTF On The Floor Na podłodze
OTL Out To Lunch Wyszedłem na obiad
OTOH On The Other Hand Z drugiej strony...
OTOOH On The Other Other Hand Z drugiej, drugiej strony...
OTT Over The Top Ponad wszystko
OTTH On The Third Hand A jeszcze z innej strony...
OUSU Oh, You Shut Up! Zamknij się!
P? Beg Your Pardon? Słucham?
PB Potty Break Pora do kibelka
PCYLIHOONL Please Cross Your Legs, I Have Only One Nail Left Proszę, skrzyżuj nogi, został mi tylko jeden gwóźdź
PDA Public Display of Affection Publiczne obnażanie się ze swoich uczuć
PDS Please Don't Shoot Proszę nie strzelać
PFM Pure Fucking Magic Czysta ********* magia
PG Pretty Good Nieźle
PITA Pain In The Ass Uciążliwe (jak czyrak na *****)
PLMK Please Let Me Know Proszę poinformujcie mnie
PLS Please Proszę
PM Preventive Maintenance Profilaktyczna konserwacja (ochrona)
PMBI Pardon My Butting In Przepraszam za wtrącanie się
PMFBI Pardon Me For Butting In Przepraszam za wtrącanie się
PMFJI Pardon Me For Jumping In Przepraszam za wtrącanie się
PMJI Pardon My Jumping In Przepraszam za wtrącanie się
PMP Peeing My Pants Oszczałem swoje spodnie
PNMSP POLSKIE Przepraszam nie mogłem się powstrzymać
POETS Piss Of Early Tomorrows Saturday Odczep się , jutro sobota
POM Phase Of The Moon Faza księżyca
POS Piece Of Data Fragment danych
POSSLQ Person Of Opposite Sex Sharing Living Quarters Współlokator przeciwnej płci
POV Point Of View Punkt widzenia
PPL People Ludzie
PPNMSP POLSKIE Po prostu nie mogłem się powstrzymać
PPNMZS POLSKIE Po prostu nie mogę ze śmiechu
PSSSLQ Person Of Same Sex Sharing Living Quarters Współlokator tej samej płci
PTB Powers That Be Siła (władza) to jest to
PTL Praise The Lord Chwała Bogu
Q&A Questions & Answers Pytania i odpowiedzi
QL Cool Ekstra
QT Cutie Kochanie
RAD Raw, Unadulterated Dumbness Prawdziwy, niedojrzały głupek
RAEBNC Read And Enjoyed, But No Comment Czytaj i się ciesz, ale nie komentuj
RAW Rules As Written Zasady jak napisano
RE Regarding W odpowiedzi na... W odniesieniu do...
RE Hi Again Witam znowu
REHI Hi Again Witam znowu
RE'S Hi Again Witam znowu
RFC Request For Comment Prośba o komentarz
RFD Request For Discussion Dyskusja pożądana
RFI Request For Information Prośba o informacje
RGDS Regards Pozdrowienia
RL Real Life Rzeczywiste (prawdziwe) życie
ROC POLSKIE Ręce opadają człowiekowi
ROFL Roll On Floor Laughing Tarzając się po podłodze ze śmiechu
ROTFL Roll On The Floor Laughing Tarzając się po podłodze ze śmiechu
ROTFLAHMS Roll On The Floor Laughing And Holding My Side Tarzając się po podłodze ze śmiechu i trzymając za boki
ROTFLBTC Roll On The Floor Laughing Biting The Carpet Tarzając się po podłodze ze śmiechu i gryząc dywan
ROTFLBTCUTS Roll On The Floor Laughing Biting The Carpet Unable To Stop Tarzając się po podłodze ze śmiechu i gryząc dywan i nie mogąc przerwać
ROTFLGO Roll On The Floor Laughing Guts Out Tarzając się po podłodze ze śmiechu i wypluwając wnętrzności
ROTFLMAO Roll On The Floor Laughing My Ass Off Tarzając się po podłodze ze śmiechu do rozpuku
ROTFLMAOAPMP Roll On The Floor Laughing My Ass Off And Peeing My Pants Tarzając się po podłodze ze śmiechu do rozpuku i lejąc w spodnie
ROTFLSTC Roll On The Floor Laughing Scaring The Cat Tarzając się po podłodze ze śmiechu i strasząc kota
ROTM Right On The Money Tylko dla pieniędzy
RSN Real Soon Now Teraz; już
RTD Read The Documentation Przeczytaj dokumentację
RTFAQ Read The FAQ Przeczytaj FAQ
RTFF Read The Fucking FAQ Przeczytaj ********* FAQ
RTFFAQ Read The Fucking FAQ Przeczytaj ********* FAQ
RTFM Read This Fucked ManualMessage Przeczytaj ten ********* podręcznikkomunikat
RTM Read This ManualMessage Przeczytaj ten podręcznikkomunikat
RTSM Read The Stupid ManualMessage Przeczytaj ten głupi podręcznikkomunikat
RUOK Are You OK? Wszystko w porządku?
RU MF Are You MaleFemale Jesteś mężczyzną czy kobietą?
RUMOF Are You Male Or Female Jesteś mężczyzną czy kobietą?
RTW Repeat Whole Thing Powtórz całość
RYFM Read Your Fucking Manual Przeczytaj swój ********* podręcznik
S Sigh Westchnienie
S Smile Uśmiech
S&N Smile And Nod Uśmiech i przytaknięcie
SASB Sobbind And Sniffing Bitterly Płacząc i żałośnie pociągając nosem
SB Smile Back Uśmiech nawzajem
SCNR Sorry, Could Not Resist Przepraszam, nie mogłem się oprzeć
SED Said Enough Darling Powiedziałeś (-aś) dość kochanie
SETE Smiling Ear To Ear Śmiejąc się od ucha do ucha
SFLA Stupid Four Letter Acronym Głupi czteroliterowy skrót
SHIT Sure Happy It's Thursday Na szczęście to tylko czwartek
SHTSI Somebody Had To Say It Ktoś już to powiedział
SIG Special Interest Group Szczególnie interesująca grupa
SIL Sister In Law Szwagierka, bratowa
SIP Self-inflicxted Problem Samowywołujący się problem
SITD Still In The Dark Ciągle błądzisz w ciemnościach
SLV C'est la vie Takie jest życie
SMO Serious Mode On Na poważnie
SMOff Serious Mode Off Niepoważnie
SNAFU Situation Normal, All Fucked Up Sytuacja jest normalna, wszystko jest do niczego
SO Significant Other Połowica
SOB Son Of The Bitch ********
SOHF Sense Of Humor Failure Popsuło się poczucie humoru
SOL Sooner Or Later Prędzej czy później
SOOL Still Out Of Luck Ciągle masz pecha
SOS Someone Special Ktoś specjalny
SOS Same Old Sucker To samo co zawsze
SOSDD Same Old Sucker Different Day To samo co zawsze tylko inny dzień
SOVS Someone Very Special Ktoś bardzo specjalny
SPAM Stupid Persons' Advertisement Głupie ogłoszenie
SS So Sleepy Jestem śpiący
SSEWBA Someday Soon, Everything Will Be Acronym Pewnego dnia wkrótce do wszystkiego będą skróty
ST-TNG Star Trek - The Next Generation Star Trek - Następne pokolenie
ST-TOS Star Trek - The Original Series Star Trek (oryginalna seria)
SUP what'S UP Jak leci?
SWAK Sealed With A Kiss Przypieczętowane pocałunkiem
SWALK Sealed With A Loving Kiss Przypieczętowane miłosnym pocałunkiem
SWEIN So What Else Is New? I co poza tym nowego
SWMBO She Who Must Be Obeyed Ta, której trzeba słuchać
SYL See You Later Do zobaczenia później
SYS See You Soon Do zobaczenia wkrótce
SYSOP SYStem OPeratpr Operator systemu, "szef" kanału na IRC-u
SYT See You Tonight Do zobaczenia wieczorem
TA Thanks Again Ponownie dzięki
TAFN That's All For Now Na razie to wszystko; to by było na tyle
TANJ There Ain't No Justice Nie ma sprawiedliwości
TANSTAAFL There Ain't No Such Thing As A Free Lunch Nie ma czegoś takiego, jak darmowy lunch
TARFU Things Are Really Fucked Up Wszystko jest naprawdę ***********
TBA To Be Announced Ogłasza się (skrót poprzedzający jakieś ogłoszenie)
TBDL To Be Discussed Later Dyskusja odbędzie się później
TBDML To Be Discussed Much Later Dyskusja odbędzie się znacznie później
TBH To Be Honest Szczerze mówiąc
TCB Trouble Come Back Problemy powróciły
TDK The Dog's Knob Bardzo dobrze; bardzo dobry
TFTT Thanks For The Tip Dzięki za poradę
TGIF Thanks God It's Friday Dzięki Bogu mamy piątek
THX Thanks Dzięki
TIA Thanks In Advance Dziękuje z góry
TIATLG Truly, I Am A Living God Naprawdę, jestem żyjącym bogiem
TIC Tongue In Cheek Sarkastycznie
TINWIS That Is Not What I Said To nie jest to co powiedziałem
TL&EH True Love And Eternal Happiness Prawdziwa miłość i niegasnące szczęście
TLA Three Letter Acronym Trzyliterowy skrót
TLG The Living God Żyjący (Prawdziwy) bóg
TMTOWTDT There's More Than One Way To Do This Jest więcej niż jeden sposób aby zrobić to
TNT Till Next Time Do następnego razu
TNX Thanks Dzięki
TNX1.0E6 Thanks A Million Wielkie dzięki
TOY Thinking Of You Myśląc o Tobie
TPTB The Powers That Be Potęga życia
TSPPZS POLSKIE Tarzając się po podłodze ze śmiechu
TT Take That Weź to
TTBOMK To The Best Of My Knowledge O ile wiem
TTFN Ta Ta For Now Do zobaczenia
TTUL TalkType To You Later Porozmawiam z Tobą Napiszę do Ciebie później
TTYL Talk To You Later Porozmawiamy później
TTYS Talk To You Soon Porozmawiamy wkrótce
TTYT Talk To You Tomorrow Porozmawiamy jutro
TVM Thanks Very Much Wielkie dzięki
TWIT That's What I Think To wszystko co o tym myślę
TX Thanks Dzięki
TY Thank You Dziękuję Ci
TYCLO Turn Your CAPS LOCK Off! Wyłącz CAPS LOCK'a!
TYVM Thank You Very Much Dziękuję Ci bardzo
U You Ty
U2 You Too Ty również
UCCOM You Can Count On Me Możesz na mnie liczyć
UL (UL) Upload Wysyłanie plików
UOK Are You OK? Wszystko w porządku?
UOM$ You Owe Me Money Jesteś winien mi forsę
UOMM You Owe Me Money Jesteś winien mi forsę
UR You Are Jesteś
UTBA Use The Bloody Altavista Użyj ********** Altavisty (wyszukiwarki)
VBG Very Big Grin Bardzo duży uśmiech
VEG Very Evin Grin Bardzo złośliwy uśmieszek
VES Very Evin Smile Bardzo złośliwy uśmieszek
VFM Value For Money Wartość pieniędzy
VR Virtual Reality Rzeczywistość wirtualna
VWG Very Wicked Grin Bardzo nikczemny uśmiech
VWS Very Wicked Smile Bardzo nikczemny uśmiech
W Wink Mrugnięcie okiem
W8 Wait Poczekaj
WAD Without A Doubt Bez wątpliwości
WAUF Where Are You From? Skąd jesteś?
WAW Why Ask Why Dlaczego pytasz dlaczego?
WB Welcome Back Write Back Witamy znowu Odpiszę
WBASAP Write Back As Soon As Possible Odpiszę tak szybko jak będzie to możliwe
WBMBF Wanna Be May Boy Friend? Chcesz być moim chłopakiem?
WBMGF Wanna Be May Girl Friend? Chcesz być moją dziewczyną?
WBS Write Back Soon Odpiszę wkrótce
WDOI Wouldn't Dream Of It Możesz o tym nawet nie marzyć
WDYMBT What Do You Mean By That? Co o tym myślisz?
WFM Works For Me U mnie działa Pracuj dla mnie
WG Wicked Grin Podły uśmiech
WGO What's Going On? Co się dzieje?
WH What's Happening? Co się stało?
WIBNI Would It Be Nice If Byłoby miło gdyby...
WISP Winning Is So Pleasurable Zwyciężanie jest tak przyjemne
WIYR Where Is Your Replay Gdzie jest twoja odpowiedź?
WOFTAM Waste Of Flaming Time And Money Strata czasu i pieniędzy
WOL Win Or Lose Zwyciężyć lub przegrać
WRT With Regard To Z pozdrowieniem dla
WRU Who Are You? Kim jesteś?
WT Without Thinking Bezmyślnie Nie myśląc
WTH What The Hell? Co się dzieje?
WTF What The Fuck? Co do cholery?
WTFRU Who The Fuck Are You? Kim ty do cholery jesteś?
WTHDTM What The Hell Does That Mean? Co to ma znaczyć?
WTTC Welcome To The Club Witamy w klubie (grupie, towarzystwie,...)
WTTM Without Thinking To Much Nie myśląc zbyt wiele
WTY Waving To You Macham do Ciebie
WU What's Up? Jak leci?
WYGIWYAF What You Get Is What You Asked For Dostajesz to o co prosiłeś
WYGIWYG What You Get Is What You Get Dostajesz to co dostajesz
WYGIWYPF What You Get Is What You Pay For Dostajesz to za co zapłaciłeś
WYSINNWYG What You See Is Not Necessarily What You Get To co widzisz - niekoniecznie dostaniesz
WYSIWYG What You See Is What You Get To co widzisz - dostaniesz
XYL Ex Young Lady Już nie młoda kobieta
YA Yet Another Jeszcze jeden
YABA Yet Another Bloody Acronym Jeszcze jeden cholerny skrót
YABSA Yet Another Bloody Stupid Acronym Jeszcze jeden cholerny głupi skrót
YAFIYGI You Asked For It You Got It Prosiłeś się, to masz
YATOM Yet Another Off-Topic Message Jeszcze jedna wiadomość nie na temat
YBS You'll Be Sorry Pożałujesz
YD You're Dead Już jesteś martwy
YGLT You're Gonna Love This To ci się spodoba
YGWYPF You Get What You Pay For Dostałeś to za co zapłaciłeś
YHBT You Have Been Trolled Dałeś się nabrać
YHBM You Have Bin Mail Dostałeś niepotrzebny e-mail
YHM You Have Mail Dostałeś e-mail
YIU Yes, I Understand Tak, rozumiem
YL Young Lady Młoda kobieta
YM Young Man Młody mężczyzna
YMBJ You Must Be Joking Chyba żartujesz
YMMV Your Mileage May Very Różnica doświadczenia
YMMVG Your Mileage May Very Greatly Wielka różnica doświadczenia
YNF You're Not Funny Nie jesteś zabawny
YW You're Welcome Witam Cię
YWIA You're Welcome In Advance Ależ proszę
ZTCP POLSKIE Z tego co pamiętam
ZTCW POLSKIE Z tego co wiem
|LY|&+LY Absolutely And Positively Absolutnie i bez wątpienia
13.11.2003
15:18
[9]
zarith [ ]

AAAAA zabija :)
13.11.2003
15:30
[10]
Kompoholik [ Designed by AI ]

|LY|&+LY jest spoko. :)
13.11.2003
16:22
[11]
Raynor [ Big Man ]

Xyvex ===> Kozak jesteś :-)
13.11.2003
16:26
[12]
Bajt [ ]

Szkoda tylko, ze jakichs 90% z tych skrotow sie nie uzywa... :)
13.11.2003
17:05
[13]
Z Liściem Na Głowie [ Człowiek ]

raynor: kazdy glupi moze to z neta sciagnac.
13.11.2003
17:13
[14]
xywex [ mlask mlask! ]

Z Liściem Na Głowie --> Owszem, ale nie każdy głupi może to znaleść :D
13.11.2003
17:25
[15]
Z Liściem Na Głowie [ Człowiek ]

xywex: |LY|&+LY!
13.11.2003
17:43
[16]
U_N [ -KOCHAM ANIE- ]

lol
13.11.2003
18:57
[17]
Milka^_^ [ Potępieniec ]

Ja znam jeden please = plz
13.11.2003
19:07
[18]
Kloshart [ Pretorianin ]

Chyba to sobie wydrukuję. Niewiadomo kiedy się przyda.
wątek: Angielskie skróty używane w necie
© 2000-2018 GRY-OnLine S.A. game guide