Ciekawa wypowiedz o UE - znalezione w sieci

05.06.2003
02:06
[1]
Aristos [ Pretorianin ]
Ciekawa wypowiedz o UE - znalezione w sieci

Przed chwilą znalazłem wypowiedź kogoś o ksywce: 'Jełek', myśle że warto się nią podzielić z wami; cytuję w całości:
"Warto przeczytać. Może trochę przydługie, ale warto. 7 i 8 czerwca 2003 roku odbędzie się referendum w sprawie przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. O dziwo, przez kraj nie przetoczyła się dyskusja o naszych nadziejach i obawach. Opłacana przez rząd, prezydenta oraz samą Unię kampania, to populistyczna agitacja. Media pełne są demagogicznych apeli zwolenników integracji. Kto uważa, że istnieją lepsze rozwiązania, niż wstąpienie do Unii, ma jednak niewielkie szanse na publiczną prezentację swoich racji. Trudno konkurować z tymi, którzy na kampanię wydają miliony. Mimo to pragnę przedstawić to, co wiadome mi jest o szansach, zagrożeniach oraz mitach związanych z ewentualnym przyłączeniem Polski do UE. Gdy wstąpimy do UE: Szanse: Za kilka lat Polacy powinni móc legalnie pracować w krajach UE. Jednak w Unii jest wysokie bezrobocie, więc o pracę nie będzie łatwo. Aby ją zdobyć trzeba będzie "podkupić" zajętą już przez kogoś posadę lub zatrudnić się przy czymś, czego nie chcą robić mieszkańcy Unii. Otrzymamy część funduszy unijnych. Nie ma jednak gwarancji, iż więcej dostaniemy niż wpłacimy do unijnej kasy. Warunki jakimi to jest obwarowane i doświadczenia innych krajów pokazują, że do integracji możemy nawet dopłacić. Pojawi się konkurencja dla krajowych monopolistów m.in. w telekomunikacji, poczcie, energetyce. Obniży się cena na produkty szczególnie wysoko obciążone opłatami w Polsce (np. mocne i drogie, importowane alkohole). Spadną ceny, które są w Unii niższe (sprzęt elektroniczny, telekomunikacja). Zagrożenia: Utracimy istotną część suwerenności państwowej - prawa i instytucje unijne będą ważniejsze od polskich. Wielu polityków stara się zmienić Unię w jednolite państwo - wtedy wszystkie państwa członkowskie stracą niepodległość na rzecz tych, którzy naprawdę decydują o polityce w Unii. Aktualnie dominuje koalicja Niemców z Francuzami. Nie ma skutecznej metody wystąpienia z Unii. Jeśli Unia zawiedzie oczekiwania jakiejś społeczności, to będzie ona zapewne podejmować działania narodowo-wyzwoleńc ze. Mogą na nowo rozpalić się, wygasłe od lat, historyczne waśnie. Rządzący Unią próbują decydować, kto w krajach członkowskich może brać udział w rządzie. Austrię próbowano kilka lat temu złamać utrzymując przeciw niej, przez ponad pół roku, sankcje. Domagano się usunięcia z rządu antyunijnej Partii Wolności. Policja Unii (Europol) będzie miała prawo ścigać przestępców na terenie Unii, również za to, co w poszczególnych krajach Unii nie podlega karze. Do nowych, unijnych przestępstw zaliczono np. ksenofobię (niechęć do cudzoziemców). Rodzą się obawy, że może to zostać wykorzystane do uciszania krytyków, broniących zagrożonego interesu własnego narodu. Władze niemieckie nie zrezygnowały z poparcia roszczeń majątkowych Niemców wysiedlonych po II wojnie światowej. Jeśli Unia uzna te roszczenia, to Niemcy uzyskają znaczną własność na "ziemiach odzyskanych". Polacy na tych terenach nie zostali uwłaszczeni, są dzierżawcami. Unia lansuje współpracę regionalną niezależną od aktualnych granic państwowych. Razem może to doprowadzić do zawłaszczenia terenów północnej i zachodniej Polski. Polska nie ma podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami. Liderzy Unii coraz bardziej wrogo odnoszą do USA. Unia rozpoczęła budowę własnych struktur wojskowych. Jeśli konflikt będzie narastał znajdziemy się w obozie słabszym gospodarczo i militarnie. Politycy unijni wierzą, że im więcej uchwalą praw regulujących życie, tym będzie ono lepsze. Unia wspiera administrację, rozwija biurokrację (na niespotykaną nigdy dotąd skalę), ogranicza wolność gospodarczą. Unia opłaca tych, którzy ją reklamują i realizują jej cele. Obowiązkowe obciążenia ekologiczne (Polska ok. 120 mld zł w najbliższych latach) i socjalne są tak duże, że nowym członkom Unii trudno będzie konkurować ze starymi, bogatymi - nawet dzięki wytężonej pracy i oszczędzaniu. Wymuszona przez Unię podwyżka VAT spowoduje że zdrożeją art. dziecięce, zabawki, art. medyczne, art. rolne, mięso, nawozy, art. budowlane, domy, mieszkania. W późniejszych latach zdrożeje z tego powodu m.in.: gastronomia, książki, czasopisma, a nawet pogrzeby. Zdrożeją produkty, które w Unii są obciążone szczególnie wysokimi podatkami (paliwa, papierosy), oraz wzrosną ceny artykułów i usług, które są w Unii droższe (żywność, energia, transport, usługi budowlane). Mity: Korupcja. Jest mało prawdopodobne, aby wejście do Unii spowodowało spadek korupcji w Polsce. To urzędnicy będą udzielać zezwoleń, oceniać czy ludzie stosują się do masy unijnych regulacji i rozdzielać fundusze. Jest to klasyczna sytuacja, w której rodzi się korupcja. W krajach Unii afery korupcyjne są nie mniej głośne od naszych. W 1999 r. Komisja Europejska ("rząd Unii") podała się do dymisji właśnie z powodu korupcji w swoich szeregach. Płace. Wysokość płac nie ma bezpośredniego związku z przystąpieniem Polski do UE. Płace rosną na skutek wzrostu dobrobytu. Dobrobyt nie zależy zaś od tego gdzie się należy, tylko jak efektywnie się pracuje. Jeślibyśmy musieli dopłacać do członkostwa w Unii, to dodatkowe podatki na ten cel, mogą nawet spowodować obniżkę płac. Ewangelizacja. Środowiska katolickie pragną chrześcijańskiego odrodzenia krajów Unii. Jednak fakt wstąpienia Polski do Unii niczego w tym zakresie nie zmienia. Polacy mogą podróżować po Unii, a Kościół prowadzić swoje działania misyjne, niezależnie czy jesteśmy członkiem UE, czy nie. Chyba nikt nie liczy na masowe osiedlanie się Polaków, przede wszystkim gorliwych katolików, w krajach Unii? Musiałaby to być emigracja za chlebem. A to by znaczyło że gospodarka Polska po wstąpieniu do UE załamała się. Jeśli nie wstąpimy do UE: Szanse: Jeśli nie wstąpimy do Unii Europejskiej, a przystąpimy np. do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), skorzystamy na tym o wiele bardziej. W EEA zapewniony jest swobodny, bezcłowy przepływ towarów (oprócz rolnych), usług, siły roboczej, kapitału i osób - uznawane są dyplomy, nie ma wiz, można mieszkać, pracować i inwestować w jego krajach. W EEA nie obowiązują, takie jak w Unii, hamujące rozwój, biurokratyczne regulacje oraz unijna polityka rolna, nie jest zagrożona niepodległość. EEA funkcjonuje od 1994 r. jest większym rynkiem, bo poza krajami UE należą do niego jeszcze 4 inne państwa. Taką drogę obrała np. Norwegia. Możemy wybrać rozwiązania bardziej sprzyjające bogaceniu się społeczeństwa - redukcja administracji i zbędnych regulacji, wolny rynek, obniżka podatków. W Unii zostałyby one zablokowane ze względu na niewypełnienie standardów unijnych, stosowanie dumpingu socjalnego, czy zbyt małych wydatków na ekologię. My jednak powinniśmy naśladować kraje Europy z okresu, gdy się bogaciły. Biedny nie polepszy swojego losu naśladując leniwego bogacza przejadającego zapasy odziedziczone po ojcu. Musi naśladować pracowitego ojca. Tylko głupiec posłucha nawoływań: Jestem bogaty, leżę i trwonię pieniądze. Chcesz być bogaty? Też kładź się obok i trwoń. Od czasu rozpoczęcia dostosowywania polskiej gospodarki do integracji z Unią wysoki wzrost gospodarczy zaczął się stopniowo załamywać (przyrost PKB spadł od 7% w 95 r. do 1% w ostatnich 2 latach). Możemy zacieśnić współpracę z USA. Zwiększy to bardziej nasze bezpieczeństwo zewnętrzne bez konieczności zrzekania się suwerenności. Stany Zjednoczone nie mają roszczeń terytorialnych w stosunku do Polski. Szczególnie ostatnio wyraźnie widać, że USA są zainteresowane poszerzaniem współpracy z Polską. Możemy przystąpić do NAFTA i innych organizacji gospodarczych, które rozwijają współpracę, a nie ograniczają biurokratycznie. Dzięki temu ich kraje członkowskie rozwijają się szybciej niż kraje Unii. Argument, że Polska leży za daleko od krajów NAFTA (Kanada, USA, Meksyk) nie przekonuje. Chile chce przystąpić do NAFTA chociaż jest bardziej oddalone od Kanady niż Polska. Jeśli nie wstąpimy do Unii dziś, może w przyszłości uzyskamy korzystniejsze warunki. UE nie jest dla Polski wyborem najgorszym z możliwych - ale jej wybór dziś, to wybór gorszej drogi w sytuacji, gdy możemy pójść lepszą. Zagrożenia: Jeśli wykorzystamy ww. szanse nie pojawiają się większe zagrożenia. Nasze kłopoty będą podobne do kłopotów innych bogatych i silnych, państw europejskich. Problemy będą narastać jeśli nie wyłonimy odpowiedzialnych przywódców. Polska to obecnie słabe, źle zarządzane państwo, które wymaga odważnych i radykalnych zmian. Wyobraźmy sobie najgorszy scenariusz. Skorumpowane elity nie są w stanie kierować krajem - następuje poważny kryzys. Do władzy nie dochodzą jednak politycy gotowi do radykalnej odnowy. Ogłupione społeczeństwo ulega chciwym populistom. Po pewnym czasie kryzys i bieda doprowadzają do zamieszek. Nie ma już siły wewnętrznej zdolnej do zaprowadzenia ładu. Jeśli w takich okolicznościach bylibyśmy w Unii, to przy pomocy wojska, przejęłaby ona całkowitą władzę w naszym kraju. A co, jeśli w podobnej sytuacji nie bylibyśmy członkiem Unii? Wtedy, jak pamiętamy z historii Polski, silni sąsiedzi podzieliliby się naszym terytorium. Naszym głównym sąsiadem jest Unia, a jedynym który naprawdę liczyłby się w tej rozgrywce są Niemcy. Byłby to więc inny sposób przyłączenia Polski do Unii. Mity: Czy jeśli dotychczasowe rządy III RP opowiadały się za przyłączeniem do Unii to znaczy, że jest to najlepsze rozwiązanie dla naszego kraju? Niekoniecznie, choć zapewne wielu polityków w to wierzy. Jednak nie powinniśmy zapominać, że na naszych polityków i urzędników czeka, w centralnych instytucjach unijnych, 1600-2500 stanowisk - płatnych od 15 do 50 tys. zł miesięcznie. Inne struktury gospodarcze (NAFTA, EEA) nie oferują im takich luksusów. Pamiętajmy, że wielu z tych, którzy uprawiają unijną agitację, jeszcze niedawno czerpało w Polsce korzyści, ze stania na straży interesów ZSRR. Dlaczego większość gazet, rozgłośni radiowych i stacji telewizjnych zaangażowało się na rzecz przystąpienia do UE? Powodów może być wiele. Media publiczne są zależne od rządu. Prywatne rozgłośnie i telewizje muszą troszczyć się o przedłużenie koncesji. Większość gazet ma zagranicznych właścicieli. Wielu dziennikarzy oczywiście szczerze wierzy, że warto wstąpić do Unii. Ale nie zawsze to co masowo głoszą media jest prawdą. Wszyscy pamiętamy, jak te same media, które dziś wychwalają Unię, przepowiadały załamanie się światowego systemu komputerowego przy zmianie daty z 1999 na 2000. Pamiętamy też, że nic takiego nie nastąpiło. Dziennikarze nie pierwszy i nie ostatni raz ulegli owczemu pędowi. Białoruś. Nie wstępując do Unii możemy, oczywiście jeśli zechcemy, pójść drogą Białorusi. Możemy też pójść drogą Norwegii, Szwajcarii lub Islandii, które leżą w Europie, ale do UE nie należą. Możemy pójść nawet drogą Tajwanu, Singapuru czy USA, które nie będąc w Europie rozwijały się o wiele szybciej niż kraje UE. Izolacja. Nikt nie może nas skazać na izolację jeśli nie wstąpimy do UE (nikogo do tej pory to nie spotkało). Nasza współpraca z Unią będzie i powinna być możliwie jak największa. Jest to w interesie naszym i Unii. Gdyby Unia nie chciała z nami współpracować, to by znaczyło, że rzeczywistym celem naszego przystąpienia do Unii nie miała być współpraca, lecz wchłonięcie Polski. Byłyby to jednoznacznie wrogie zamiary, więc Ci którzy są zwolennikami Unii nie powinni używać takich argumentów. Europa. Unia Europejska to oczywiście tylko część Europy, podobnie jak Polska. Polska nie musi "iść do Europy", bo w niej jest - tysiąc lat dłużej niż Unia. Trzeba wiedzieć, że bez polityków, którzy chcą i potrafią zadbać o podstawowe interesy kraju, skazani jesteśmy na obcą dominację - niezależnie, czy wstąpimy do Unii Europejskiej, czy nie. W referendum zdecydujesz o przyszłości swojej i swoich najbliższych. Jak zagłosować? Decyzja należy do Ciebie. Jeśli Twój rozum i serce mówią co innego, niż słyszysz wokół siebie, zwłaszcza w największych mediach - nie bój się iść pod prąd!" - Jełek
Ps. Eurosceptyków uczulam raz jeszcze na taktytę głosowania: głosujmy w drugi dzień - jeśli z podanej w sobotę frekwencji wyniknie, że może w sumie przekroczyć wymagane 50%! Na swój użytkek przyjąłem próg 20% w Sobotę. Czemu nie 25%? Zwyczajowo część z nas idzie głosować 'po kościele', pozatym część Euroentuzjastów też przyjęła taktykę wyczekującą - ruszą do urn przy niskiej frekwencji pierwszego dnia.
Miłego, słonecznego weekendu życzę ;)
05.06.2003
02:45
[2]
Soulcatcher [ Prefekt ]

05.06.2003
03:22
[3]
Goozys[DEA] [ Virus ]

Soul --> Jeśli z tego co widzę, a według ciebie tak ma wyglądać UE, to jestem jak najbardzie na TAK ;)
05.06.2003
06:32
[4]
L@WYER [ Valaraukar ]

Dla ZSRE dzisiaj powiem NIE !
05.06.2003
07:09
[5]
wodnik_szuwarek [ Son of UDT ]

mam nadzieje ze to co jest tam napisane to nieprawda bo wlasnie wyczuwam u siebie ziarno zwatpienia...oj ciezko bedzie dobrze wybrac....
05.06.2003
07:12
[6]
Paul12 [ Buja ]

Soul - Od kiedo można obrazki wklejać bezpośrednio do posta???
05.06.2003
07:13
[7]
rothon [ Malleus Maleficarum ]

Komu wolno, temu wolno!
05.06.2003
07:37
[8]
Musk2 [ Konsul ]

Zaczyna sie "szansa dla Polski" ...

biznes.interiaplmaininfol?nid=393454
05.06.2003
07:45
[9]
minius [ Generał ]

Cóż można powiedzieć o tym cytacie w pierwszym poście?!
Że już w 6 zdaniu pada kłamstwo: "Gdy wstąpimy do UE: Szanse: Za kilka lat Polacy powinni móc legalnie pracować w krajach UE."
W wielu krajach jak Hiszpania, Dania, Portugalia i kilku pomniejszych, będzie można legalnie pracować już zaraz po przystąpieniu. Ale tego biedny Jełek już nie sprawdził zanim tak się namęczył by to wszystko napisać.

Dalej nawet nie chciało mi się czytać, no bo niby taki specjalista, a juz na początku takie głupoty wypisuje.
05.06.2003
07:49
[10]
Zyga [ Urpianin ]

wodnik_szuwarek --> Zwróć uwagę na obiektywizm tego zapisu. Kiedy mowa jest o zaletach i szansach wejścia do Unii przy każdym zapisie jest od razu dodane jakieś "ale".
Natomiast kiedy pisze o zaletach niewchodzenia, to już wszystko jest pięknie bez żadnego "ale".
Zastanów się dlaczego tak wszystkie kraje pchają się do tej Unii skoro jest tam rzekomo tak żle.
05.06.2003
07:49
[11]
Eliash [ Generał ]

Hej Soul
Czy można ten obrazek wykorzystać do nadruku
na T-shircie ?
:)
05.06.2003
07:55
[12]
Musk2 [ Konsul ]

minius --> Mam prosbe. Wejdz na rzadowa strone:

wwwukie.govpl

sciagnij sobie Traktat Akcesyjny i sprawdz w jakich zawodach bedziesz mogl pracowac w UE.
Wiem ze to trudne przekopac sie przez te dziesiec ryz tekstu, tym bardziej ze wymienione zawody mieszcza sie 2-3 linijkach i latwo je przeoczyc ale mysle ze Ci sie ta wiedza przyda (bedzies wiedzial jakie musisz miec kwalifikacje).
05.06.2003
08:22
[13]
Marek z Lechem [ Konsul ]

No to jeszcze coś ze strony UPR:Wbrew opinii polityków pozbawionych alternatywy i perspektyw, największą szansą dla szybkiej poprawy sytuacji Polski jest jej pozostanie poza strukturami unijnymi.

Niektóre ugrupowania starają się wyperswadować ludziom, iż 40-milionowy Naród Polski nie ma alternatywy. Jest zdany na wyznaczony przez nich jedynie słuszny kierunek i nie może tego zmienić.

Błędem jest już samo postawienie pytania? "Jeśli nie Unia to co?". Co bardziej dowcipni rozszerzają to mówiąc: "Jeśli nie Unia to co, Białoruś?", sugerując, że uniosceptycy dążą do izolacji Polski. Tym czasem jest zupełnie odwrotnie. Tylko zachowując kontrolę nad polityką zagraniczną i handlową Polska będzie w stanie zyskać więcej nowych rynków zbytu, uzyskać preferencyjne warunki dla wymiany handlowej i stać się silnym podmiotem sceny międzynarodowej.

Alternatywą dla Polski jest wzmocnienie suwerenności w bliskiej współpracy ze wszystkimi atrakcyjnymi partnerami. Wejście do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz podpisanie umów i obniżenie barier handlowych z innymi organizacjami i państwami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i ich partnerami z NAFTA (z czego drwią osoby nie zorientowane w dynamice międzynarodowej współpracy gospodarczej - informacje o NAFTA znajdziesz tutaj), z dynamicznymi rynkami Azji Wschodniej. Taka polityka ułatwi nam zresztą dostęp do rynku unijnego. W sensie politycznym alternatywą jest wzmocnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i przeniesienie do Polski amerykańskich baz wojskowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa.

Wiemy już w skrócie jaka jest alternatywa. Teraz przejdźmy od ogółu do szczegółu.(...)


Jezżeli was to zainteresowało to podaje link:
05.06.2003
08:41
[14]
TzymischePL [ Senator ]

Mam pytanie.

Dlaczego Norwegowie chca do UE?
05.06.2003
08:48
[15]
Musk2 [ Konsul ]

TzymischePL --> "Dlaczego Norwegowie chca do UE? "
?????????????????????
A skad ten pomysl? Znasz jakiegos Norwega? Tam bylo juz referendum i ludzie zdecydowali aby pozostac poza strukturami UE.
Podaj prosze zrodlo tej informacji.... tylko plisss nie mow mi ze to wyczytales na ukie lub czyms podobnym.
05.06.2003
08:54
[16]
r_ADM [ Konsul ]

Musk2---> jakis czas temu byl sondarz w norwegii i wyszlo ze wiekszosc chce do unii :PPP
05.06.2003
09:01
[17]
Marek z Lechem [ Konsul ]

Soul ---> I takie teraz argumenty pozostały, aby Poska wniebowstąpiła do UE. GOLA BABA i do przodu ):>.

05.06.2003
09:06
[18]
Swidrygajłow [ ]

mnie w tym wszystkim najbardziej intryguje, jak Souk wstawił obrazek do postu
05.06.2003
09:12
[19]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Marek z Lechem --> cieszę się że podobają ci się moje argumenty
ps. nie przejmujcie się obrazek ładuje się tylko raz, nie spowolni ładowania się włątku
05.06.2003
09:19
[20]
Marek z Lechem [ Konsul ]

Soul oczywiście że podobaja mi się Twoje argumenty, gdyż świadczą przede wszystkim o tym że nie masz ŻADNYCH argumentow.OWCZY PĘD RULZZZZ
05.06.2003
09:19
[21]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Eliash --> oczywiście :) ale wiedz ze nie posiadam praw autorskich ani do zdjęcia tej pani, ani do ilustracji w tle
05.06.2003
09:21
[22]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Marek z Lechem --> mam, mam, ale nie widzę potrzeby rozmawiać na ten temat. Conajmniej od 10 lat pzekonuję ludzi do UE a teraz to juz tylko pozostaje mi się cieszyć, bo referendum jest wygrane :)

SŁONKO :)
05.06.2003
09:22
[23]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Marek z Lechem --> z drugiej strony taka ilość tekstu jak w pierwszym poście może spowodować uraz mózgu, więc wole przekazywać informacje graficzne :)
05.06.2003
09:23
[24]
Alerik [ Diabolo Pomidoro ]

Niemcy prawdopodobnie zabiorą nam ziemię? Ostatnio widziałem taką "antyreklamę" wejścia do uni i była tam wypowiedź na ten temat. Obiecywał on, że odbiorą polakom swoją (niemiecką) część.Może się mylę, ale nie mają prawa! W średnioieczu ten teren był nasz, nie? Później przyszli, zabrali. Po latach odzyskaliśmy te ziemie, a teraz im się nie podoba. Jako że jestem Wrocławiakiem, mam poważne obawy. Jeśli im się uda, to mnie też dosięgną?

Sorki, jeśli się w czymś pomyliłem, ale nie do końca się na tym znam...
05.06.2003
09:24
[25]
Alerik [ Diabolo Pomidoro ]

"Obiecywał on", tzn. kanclerz niemiec. :)
05.06.2003
09:25
[26]
TzymischePL [ Senator ]

Musk2 ===> No dokladnie. Rzad Norweski zastanawia sie nad ponownym referendum. Badania pokazuja ze wiekszosc Norwegow jest za. Nie nie UKIE tylko wypowiedzi norwegow. Poszukaj w necie.
05.06.2003
09:26
[27]
Swidrygajłow [ ]

Soul --> nei wiem, czy głosawać za czy przeciw
poproszę o więcej takich argumentów, to moze się przekonam
05.06.2003
09:30
[28]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Alerik --> stuknij się w głowę :) to są totalne bzdury, przesunięcie granicy Polsko Niemieckiej o 10 cm wywołało by taką awanturę że wojna w iraku okazała by się lokalną potyczką.

Nie będę się rozpisywał ale gwarantuje ci że w tydzień po przesunięciu granicy Rosjanie byli by z powrotem pod Berlinem o ile Amerykanie nie zrobili by to szybciej.

Ten temat został już ostatecznie rozwiązany wiele lat temu. Nikt rozsądny z Niemiec nie zgłasza pretensji do granic, to jest wszystko kłamliwa dezinformacja eurosceptyków. Wycinają jakieś pojedyncze zdania z setek stron wypowiedzi niemieckich polityków i interpretują to na własna kożyść, pomijając te setki razy gdy Niemyc mówili że to jets nie do pomyślenia.
05.06.2003
09:30
[29]
Thomolus [ Generał ]

Soul coraz bardziej się stara i daje coraz lepsze argumenty. Te zdjęcie jest lepsze od tego poprzedniego z panią w niebieskim kostiumie.
05.06.2003
09:31
[30]
Alerik [ Diabolo Pomidoro ]

Dzięki, Soul. I uważaj bo dostaniesz bana za obrazki :).
05.06.2003
09:33
[31]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Swidrygajłow --> Wiesz 50 lat temu też mieliśmy referendum, i okazało się że wybraliśmy źle (inna sprawa że Sowieci zafałszowali wyniki) wynik był taki że mamy takie dno jak obecnie, teraz mamy szansę aby wrócić do Europy tak jak to było w okresie naszej największej świetności w latach 20 - 30. Pomyśl o tym.
05.06.2003
09:34
[32]
Marek z Lechem [ Konsul ]

Soul przez 10 lat przekonywałeś ludzi do UE i teraz nie mozesz się pogodzić z tym że UE jest gospodarczym zombie z rosnącym bezrobociem, tyśącami urzędasów i brakiem szans na wyjście na prostą, w takiej postaci Unia nie ma szans, rozejrzy się, człowieku, POMYŚL troche, NIE MA JUŻ ŻADNYCH ARGUMENTÓW ZA UE.
Z czasem jak przyjmowaliśmy unijne normy rozwój naszego państwa spadał, a teraz został Ci już tylko ślepy entuzjazm! Radość z tego że teraz wstępujemy do UE.
05.06.2003
09:37
[33]
TzymischePL [ Senator ]

Mam takie pytanie.
Zalozmy ze wejdziemy do UE i badzmy optymistami. Zalozmy ze za 10 lat bedzie znacznie lepiej.
Chcialbym wiedziec co wowoczas powiecie....???
05.06.2003
09:37
[34]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Marek z Lechem --> ha ha ha ha ha ... widzę że przeszdłeś pranie mózgu, to była Samoobrona czy LPR, a może Radio Maryja. Wstydź się chłopie że by takie idiotyzmy wygadywać.
I dziwisz się że nie chcę z toba rozmawiać, takimi bzdurami to mozesz sobie karmić jakich chłopów na ukrainie, wystarczy popatrzeć sobie na takie kraje jak Hiszpania i Irlandia aby wiedzieć jak pozytywny wpływ ma EU na gospodarkę, administrację i całe państwo
05.06.2003
09:39
[35]
Swidrygajłow [ ]

Soul -->chodziło mi raczej o więcej takich fajnych obrazków.
05.06.2003
09:39
[36]
Soulcatcher [ Prefekt ]

TzymischePL --> nic nie powiedzą wtedy będa protestowali i marudzili na inny temat, to jets taki typ psychiczny, boją się tego że wreszcie będą musieli zabrać się za robotę na poważnie, a moze będą stali w muzeum z komunistami.
05.06.2003
09:52
[37]
Musk2 [ Konsul ]

Soulcatcher -->
"ha ha ha ha ha ... widzę że przeszdłeś pranie mózgu, to była Samoobrona czy LPR, a może Radio Maryja."

Wprawdzie nie do mnie ale... jesli chodzi o pranie mozgu to chyba Pan pieje nie pod ten adres

Teraz zostane poraz kolejny przyrownany do sympatyka tych oszolomow, ale co mi tam... zaczynam sie przyzwyczajac.

"nic nie powiedzą wtedy będa protestowali i marudzili na inny temat, to jets taki typ psychiczny, boją się tego że wreszcie będą musieli zabrać się za robotę na poważnie, a moze będą stali w muzeum z komunistami"

...wtedy przyznam sie do bledu, i tak naprawde CHCE SIE MYLIC,

taki juz jestem "typ psychiczny"

05.06.2003
09:55
[38]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Musk2 --> niestety nie będziesz w stanie sprawdzić co by się stało z Polska za 10 lat gdybyśmy NIE byli w UE i szkoda bo to była by wspaniała lekcja. Jedną taką już przerobiliśmy, komuniści też mieli lekarstwo na wszystko i lepszy system niż reszta Europy, a teraz jedzą suchy chleb bo tylko na to ich stać.
05.06.2003
09:58
[39]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Musk2 --> OK, nie jesteś sympatykiem ani Samoobrony ani LPR i bardzo dobrze, natomiast zwróć uwagę że tak naprawdę to tylko te dwa ugrupowania nie chcą do UE, a wiesz dlaczego, bo boją się zę ich ugrupowania znikną po przystąpieniu do UE.
Nie dziw się więc że zostałwś nieświadomie zaliczony do oszołomów gdyż piszesz to samo co oni.
Jeli chodzi o ugrupowania polityczne robiące coś więcej niż blokady na drogach i protesty na ulicach to wszystkie w Polsce chcą do UE od prawicy po lewicę
05.06.2003
10:06
[40]
Eliash [ Generał ]

Eurosceptycy myślą chyba że jeśli Polska powie Nie to wszystko zostanie po staremu.
Ale w takim przypadku Polska będzie musiała oddać mnóstwo unijnych pieniędzy,
inwestorzy uzależniają swoje działania na terenie Polski od wyniku referendum,
a zepewne część po odmowie z Polski się po prostu zwinie na przykład do Czech.
Za kilka lat do Unii zechce wstąpić Białoruś i Ukraina i będziemy siedzieć w
biedzie otoczeni granicami z cłami zaprowymi. Powiedzmy NIE a będziemy
mogli obserwować rozwój naszych sąsiadów a gdy już połapiemy się
że popełniliśmy straszny błąd będziemy 6 lat wobec nie do tyłu

Ktoś kiedyś powiedział mądre słowa:
Głodnemu nie dawaj ryby, kup mu wędkę i naucz łowić.

Unia nie jest organizacją charytatywną, możę wspomóc inwestycje odpowiednimi
sumami, ale nie będzie żywić całej Polski. Cieszmy się że w ogóle jakieś pieniądze
dostaniemy (Ciekawe czy NAFTA by chociaż grosik dała ?)

05.06.2003
10:07
[41]
Bro-war [ Centurion ]

Zobaczmy...

zatrudnić się przy czymś, czego nie chcą robić mieszkańcy Unii
To jest właśnie szansa dla wielu osób, które edukację zakończyły stosunkowo wcześnie. Właśnie w tym gronie jest największe bezrobocie, a nawet w Polsce nikt po zawodówce czy podstawówce nie otrzyma posady managera. A ludzie wykształceni, znający języki i swój fach poradzą sobie.

Utracimy istotną część suwerenności państwowej - prawa i instytucje unijne będą ważniejsze od polskich
W takim razie już od dawna utraciliśmy tą suwerenność (przykład pierwszy z brzegu - sąd w Strassburgu).

Wielu polityków stara się zmienić Unię w jednolite państwo - wtedy wszystkie państwa członkowskie stracą niepodległość na rzecz tych, którzy naprawdę decydują o polityce w Unii
Tak samo, jak pewni politycy z pewnej partii związanej Radiem Rydzyka starają się wrócić do średniowiecza połączonego ze sporą dawką faszyzmu i ksenofobii. Nie zapomnij, że jest coś takiego jak Parlament Europejski, nie ma żadnego prezydenta UE. A żeby parlament mógł przegłosować taką ustawę, musiałoby się połączyć kilka państw, które zrzekną się suwerenności na rzecz innej potęgi, czyli stało by się jego wasalami. A po doświadczeniach z II WŚ nie jest to możliwe.

Mogą na nowo rozpalić się, wygasłe od lat, historyczne waśnie

Halo, pobudka. Spieszę z informacją, że dinozaury już wyginęły. Piszesz wcześniej o koalicji Francji z Niemcami a zapominasz o historii tych dwóch państw, które jakże często ze sobą wojowały.

miała prawo ścigać przestępców na terenie Unii, również za to, co w poszczególnych krajach Unii nie podlega karze. Do nowych, unijnych przestępstw zaliczono np. ksenofobię

O, wszystko jasne. Oto dowiedzieliśmy się z kima mamy do czynienia. Ścigania z tego paragrafu boisz sie najbardziej, co? Ja jestam jak najbardziej za. Może w końcu nasze skorumpowane służby mające strzec bezpieczeństwa zostaną wyręczone przy zwijaniu mafii, czy ściganiu grup nazistowskich (swoją drogą ich kompoletnie nie rozumiem... nie nawidzą obcokrajowców, a tłuką wszystkich na około).

Rodzą się obawy, że może to zostać wykorzystane do uciszania krytyków, broniących zagrożonego interesu własnego narodu

Fakty, człowieku, fakty. Nie znam cię, więc twoje przypuszczenia do mnie nie trafiają. Skad mam wiedzieć, że nie jesteś paranoikiem?

Unia rozpoczęła budowę własnych struktur wojskowych

Ten argument mnie powalił :) Sugerujesz, że państwa członkowskie UE nie mogą mieć własnego wojska?

Jeśli konflikt będzie narastał znajdziemy się w obozie słabszym gospodarczo i militarnie

Ten tekst jest po brzegi wypchany kultem wojny. Ale załóżmy, że taka wojna by wybuchła. Dostaniemy w dupę tak czy siak. Albo od sąsiadów z zachodu (tak dla jaj, bo tu niec ciekawego nie ma), albo od USA (bo trzeba pilnować Rosji, a terytorium Polski do tego nadaje się najlepiej), albo (co najbardziej prawdopodobne) Rosja wykorzysta sytuację, bo ma najbliżej. Ale szansa na taki konflikt jest mniejsza, niż tarfienie 10 razy pod rząd 6 w totku.

Unia opłaca tych, którzy ją reklamują i realizują jej cele

Soulcatcher - napisz ile wpływa kasy z Brukseli na twoje konto. Bo chcę mieć skalę porównawczą. Jak na razie robia mnie w jajo i nic nie płącą za poparcie dla UE ;)

Chyba nikt nie liczy na masowe osiedlanie się Polaków, przede wszystkim gorliwych katolików, w krajach Unii

A kto chciałby fanatyków w swoim kraju? Byłem niedawno w okolicach Le Mans. Zdziwiłbyś się, ile naszych rodaków "okupuje" tamte rejony.

Musiałaby to być emigracja za chlebem. A to by znaczyło że gospodarka Polska po wstąpieniu do UE załamała się

Gdzieś tu miałem namiary na dobrego okulistę... Polska gospodarka już się załamała, teraz już może byc tylko lepiej. Chyba że nie skorzystamy z okazji, olejemy UE. Wtedy będziemy jak samochód, który na letnich oponach próbuje ruszyć z miejsca. Owszem, kiedyś ruszy, ale reszta krajów (Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia itd.) będą już daleko przed nami.

Możemy wybrać rozwiązania bardziej sprzyjające bogaceniu się społeczeństwa - redukcja administracji i zbędnych regulacji, wolny rynek, obniżka podatków

Czemu wszyscy przeciwnicy wstąpienia do UE zapominają w swoich wizjach "lepszego jutra" dopisać likwidację KRUS? To byłby potężny zastrzyk dla budżetu, dużo większy niż ten, który wraca w postaci akcyzy na alkohol.

Tylko głupiec posłucha nawoływań: Jestem bogaty, leżę i trwonię pieniądze. Chcesz być bogaty? Też kładź się obok i trwoń

Tylko głupiec uważa, że jesteśmy w stanie dzwignąć gospodarkę będąc samotną wyspą na europejskim oceanie, obwarowani cłami, wizami itp.

Od czasu rozpoczęcia dostosowywania polskiej gospodarki do integracji z Unią wysoki wzrost gospodarczy zaczął się stopniowo załamywać (przyrost PKB spadł od 7% w 95 r. do 1% w ostatnich 2 latach).

Niezależnie od tego, czy zmiany by nastąpiły, czy nie kryzys i tak by nas dorwał. Zapominasz, że kryzys w ostatnich dwóch latach objął prawie cały świat, a nie tylko Polskę.

Szczególnie ostatnio wyraźnie widać, że USA są zainteresowane poszerzaniem współpracy z Polską

Jeśli tylko otworzą granice, to podpisuję się wszystkimi kończynami pod wstąpieniem do NAFTA. Jest yylko jeden problem... oni nas tam nie chcą.

UE nie jest dla Polski wyborem najgorszym z możliwych - ale jej wybór dziś, to wybór gorszej drogi w sytuacji, gdy możemy pójść lepszą

Konkrety, tylko to mnie interesuje. Bo pieprzycie o "trzeciej drodze", a do tej pory nikt nie ma zielonego pojęcia czym ona jest. Nabraliśmy się na czarną teczkę Tymińskiego i na tym koniec.

Problemy będą narastać jeśli nie wyłonimy odpowiedzialnych przywódców

A można poznać twoje typy?

Skorumpowane elity nie są w stanie kierować krajem - następuje poważny kryzys. Do władzy nie dochodzą jednak politycy gotowi do radykalnej odnowy. Ogłupione społeczeństwo ulega chciwym populistom

Nie dochodzą, bo społeczeństwo wie czym by się to skończyło. Zamaisat policji po ulicach latały by bojówki skinowskie... ops, przepraszam... służby porządkowe młodzieżówki LPR. A populistom część już uległa. Bo czym można wytłumaczyć wejście Samoobrony i LPR do Sejmu?

Pamiętajmy, że wielu z tych, którzy uprawiają unijną agitację, jeszcze niedawno czerpało w Polsce korzyści, ze stania na straży interesów ZSRR

Wałęsa by się załamał, gdyby sie dowiedział, że stał na straży interesów ZSRR.

Możemy też pójść drogą Norwegii, Szwajcarii lub Islandii

Więc tak: Norwegia ma potęzne łowiska i ropę. Szwajcaria jest szalenie bogata. Islandia jest zadupiem Europy. Więc możemy co najwyżej pójść drogą tego ostatniego.

Możemy pójść nawet drogą Tajwanu, Singapuru czy USA

To znaczy bardzo tanią siłą roboczą, która żyje na skraju nędzy, lub jak USA ściągając fachowców z całego świata. Tylko gryzie się to z hasłem "Polska dla Polaków". No i kasy trochę mało. USA najdynamiczniej rozwijały się dzięki wojnom na starym kontynencie, bo genialne umysły tamtych czasów wiały za ocean. Widzisz gdzieś jakąś wojnę z państwem, które wydało na świat doskonałych naukowców?

Nasza współpraca z Unią będzie i powinna być możliwie jak największa. Jest to w interesie naszym i Unii. Gdyby Unia nie chciała z nami współpracować, to by znaczyło, że rzeczywistym celem naszego przystąpienia do Unii nie miała być współpraca, lecz wchłonięcie Polski

Wspólpracują. Ale niby dlaczego mieli by z nami współpracować na pełnych prawach? UE jest przedewszystkim organizacją gospodarczą, więc mają prawo a nawet obowiązek dbać o dobrobyt państw członkowskich. Dlatego oni mogą między sobą wymieniać dobra bez ceł i innych obciążeń.

Eurosceptyków uczulam raz jeszcze na taktytę głosowania: głosujmy w drugi dzień - jeśli z podanej w sobotę frekwencji wyniknie, że może w sumie przekroczyć wymagane 50%! Na swój użytkek przyjąłem próg 20% w Sobotę. Czemu nie 25%? Zwyczajowo część z nas idzie głosować 'po kościele', pozatym część Euroentuzjastów też przyjęła taktykę wyczekującą - ruszą do urn przy niskiej frekwencji pierwszego dnia

??? Nic z tego nie czaję. Ale chyba z ambony padną odpowiednie dyrektywy i wyjaśnienie tej zawiłej taktyki. Ale dowiedziałem się, że 80% ludzi chodzi do kościoła... ciekawe...
05.06.2003
10:17
[42]
Eliash [ Generał ]

Bro-war ->
Respect!
05.06.2003
10:21
[43]
Kanon [ Mag Dyżurny ]

Soul ----> obawiam sie sie ze faktu znikniecia z areny politycznej LPR i Samoobrona boja sie najmniej. Uwzam , ze cala ich obecna dzialalnosc to chlodno skalkulowana propaganda , majaca im po naszym wejsciu do UE , przygotowac baze do atakow na zastana rzeczywistosc. Jestem za wstapieniem Polski do Unii i wiem ze w poczatkowym okresie naszego w niej czlonkostwa, moze nie byc rozowo. Jednak nasze czlonkostwo nalezy rozpatrywac przez pryzmat tego co bedzie za z gora kilka lat a nie przez to co sie stanie w momencie samego wstapienia. Jestem pewien ze zarowno LPR i Samoobrona znajda na tm gruncie wspaniala pozywke dla swych populistycznych odwolan i jestem pewien ze znajda szerokie grono sluchczy wsrod i tak juz niezadowolonego spoleczenstwa. Widze w tym ogromne zagrozenie i szczerze powiedziawszy jestem przerazony faktem, ze nawet najgorszy scenariusz (Lepper premierem) nie jest zagadnieniem z materii Science-fiction . Eurosceptycy po wstapieniu do UE nie odejda w niepamiec, oni umocnia swoje barykady jako Ci ktorzy ostrzegali przed wstapieniem. To moze i powinno niepokoic.
05.06.2003
10:24
[44]
massca [ ]

...
05.06.2003
10:26
[45]
Eliash [ Generał ]

massca ->
Jeszcze Korwina brakuje.
To zdięcie pochodzi chyba z plakatu PO, dobrze że chłopaki
kontratakują.
05.06.2003
10:26
[46]
Piotrasq [ Seledynowy Słonik ]

Bro-war ---> zaslugujesz, zeby postawic Ci browara :)))
05.06.2003
10:27
[47]
radykal [ Konsul ]

Do Soulcatcher

Ad ) Ziem zachodnich
Nikt ( zwłaszaca politycy niemieccy ) nie chcą przesuwac granicy
Zrozum trzeba odzielic roszczenia terytorialne państawa od roszczeń dotyczacych pojedynczych obywateli Niemieckich pragnacych odzyskać swoje 5 ha + dom połozony w innym kraju należacym do UE
ONi chcą zadosćuczynienia za majątek pozostawiony na ziemiach należacych do Polski i nie oczekują ze rejony te beda niemieckie ( choć konkretny kawałek ziemi bedzie jego własnością )
Rozumiesz róznice

05.06.2003
10:29
[48]
massca [ ]

soul, dasz moj obrazek duzy i tak centralnie jak ta panne ? :)
05.06.2003
10:30
[49]
Swidrygajłow [ ]

skądś znam tego Bro-Wara
05.06.2003
10:35
[50]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Kanon --> dont worry :) będzie dobrze, tak jak PZPR się zmieniła w partię prawie centro prawicową, tak jak Moczulski i KPN (mój ulubiony) tak jak Korwin Mikke (UPR) odeszli w niepamięc po tym jak nie mieli z czym walczyć, tak jak przeminęła Solidarność tak przeminą LPR i Samoobrona.

Oczywiście NIE PORÓWNUJE takich organizacji jak KPN, Solidarność czy UPR do tych oszołomów z Samoobrony i LPR bo tamci byli 1 000 000 razy lepsi, mądrzejsi i inteligentniejsi, pokazuję tylko pewien proces historyczny.

Nie będą mieli już o co walczyć, ludzie zajmą się swoimi problemami, to nie są partie polityczne które zaistnieją w czasach dobrobytu który może i za 10 lat ale przyjdzie od nas, nie będzie to dobrobyt na miarę Ameryki ale będzie i tak o wiele lepiej niż jest teraz.

Trzeba zrozumieć że EU jest zyskiem dla ludzi młodych, dla nas tu na tym forum, otwiera nam nowe perspektywy, sorry nie wszystkim będzie dobrze w UE (teraz jest dobrze mało komu) ale młodym i ambitnym będzie 100 razy lepiej niż teraz, czego nam wszystkim życzę bo rzygam już tym moim ukochanym krajem gdzie studenci po dyplomie idą pracować w sklepie albo ładują na bezrobociu. Będzie zdecydowanie lepiej, zobaczysz, jak będziesz miał 40 lat to będziesz się śmiał na wspomnienie tych czasów.
05.06.2003
10:44
[51]
zbm [ Flash Gordon ]

nosz kurcze, widzę, że mądrych Polaków to też da się znaleźć :)
bro jesteś jednym z niewielu dobrze poinformowanych i potrafiących przedstawić doskonałe argumenty ludzi jakich miałęm okazję uslyszeć

nawet te ci*** polityczne pokroju Andrew czy tego mamuta Giertycha nie mogą się pochwalić takimi argumentami "przeciw", tylko "wykupią naszą ziemię, Polaka wezmą w kaganiec i takie tam...ble ble ble"

albo Andrew z tym swoim (a moim ulubinym tekstem :) ) "no a gdzie są pieniądze?, pieniądze są w bankach , więc idźmy i weźmy je :PP " tym mnie ostro rozwalił
jestem i będę ZA
05.06.2003
10:50
[52]
Soulcatcher [ Prefekt ]

radykal --> rozumiem o co ci chodzi, moja matka od 20 lat pracuje w urzędzie wojewódzkim i zajmuje się rozszczeniami żydów i kościoła co do majątku zabranego przez państwo Polskie.

Zapewniam cię że nie istnieje na ziemi taki przepis, nie ma takiej fizycznej możiwości aby niemcy dostali cokolwiek za darmo w PL, jak zapłącą za to cenę runkową nie ma sprawy, ale nie ma zadnej możłiwości abyśmy im cokolwiek zwracali, ten temat został rozwiazany wiele lat temu.
05.06.2003
10:53
[53]
baziiii [ '87 ]

ehehehee ja jestem ZA ale niezłe texty walą LPR na swoich ulotkach..... :D

''Głosujesz na TAK dla UE to głosujesz na TAK dla Millera"

i takie tam podobne ;)
05.06.2003
10:55
[54]
Entreri [ Pretorianin ]

bro-----> Fajnie to przedstawiłeś. Bravo.
05.06.2003
10:58
[55]
Eliash [ Generał ]

Będąc zupełnym smarkaczem mieszkałem w małym miasteczku w którym w parku stał
zabytkowy pałacyk, został on odrestaurowany, pięknie wykończony przez państwo.
Wtedy zgłosili się po niego jacyś ludzie zza oceanu, że to ich dziedzictwo zagarnięte
przez władze ludowe. Jeśli myśleli że dostaną pałacyk za friko to się mocno na tym
przejechali, przywalono im taką cenę za odrestaurowanie obiektu że dali sobie spokój.
05.06.2003
10:58
[56]
Mark24 [ >>>Martinez751<<< ]

Soul jesteś głupi - przeczytaj swoją wypowiedź. Teraz jest znacznie lepiej niż było 10 lat temu. Za 10 lat będzie jeszcze lepiej. Stopa życiowa cały czas się poprawia. Kiedyś mało kogo było stać na samochód - spójrz teraz na korki gdzie byle siedemnastolatek który przepracuje wakacje (w Polsce) kupi sobie swoje pierwsze autko.

Myślisz, że Unia nam to dała? Z Unią będzie lepiej w przyszłości a bez Unii gorzej? Mówisz jak pokręcony przedszkolak z niebieskim balonikiem w ręku. Wiesz gdzie jest Twoje miejsce - na polu truksawkowym u bauera - ciepło wspominasz te czasy to jedź z powrotem i zaiwaniaj jak Ci tak dobrze było.

Sorry Soul ale z miesiąca na miesiąc tak tracisz w moich oczach (i nie tylko myślę), że aż mi Ciebie żal..... :

Wszystko ma swoje za i przeciw, plusy i minusy, Ty jesteś tak tępy, że nie zauważasz ani jednego minusa?!??!!!? Słońce Ci mózg na tych truskawkach wypaliło? Możesz powiedzieć że jesteś za Unią bo (i tu wyliczasz), ale obawiasz się bo (i tu chociaż jeden punkt). A to co Ty wypisujesz to jest czysta REKLAMA - nic innego!!!!

Ile za to bierzesz? Jakąś premię za to masz, czy naprawdę jesteś idiotą po prostu?

<bana poproszę na nicka i na IP, ale ostrzegam, że w pracy mam do dyspozycji kilkadziesiąt IP +wiem co to jest proxy - znajdzie się kolejnych kilkadziesiąt, +maskowanie IP
05.06.2003
11:07
[57]
Eliash [ Generał ]

Mark24 -> A potrafisz przedstawić jakieś argumenty oprócz bluzgów ?
A może ustosunkujesz się do argumentów za których widzę w tym
wątku całkiem sporo?
05.06.2003
11:13
[58]
Bro-war [ Centurion ]

Alerik ==> spójrz na wyniki sondarzy. Największymi przeciwnikami wejścia do UE są mieszkańcy tzw. wschodniej ściany. A oni raczej nie muszą obawiać się zagarnięcia ich ziem :) Sam mieszkam we Wrocławiu i nie boję się przesunięcia Polskiej granicy na wschód. A w średiowieczu ten obszar (Dolny Śląsk) był przez większość czasu czeski, a potem niemiecki.

Marek z Lechem ==> przedstaw swoje zanim zaczniesz oskarżać innych o ich brak.

Eliash ==> Pod postem z 10:06 podpisuję się obiema rękoma :) Dzięki :)

Piotrasq ==> wystarczy Neo + ;)

Soulcatcher ==> Najpierw była panienka w pięknym wdzianku, teraz już bez wdzianka, ale przykryta... Ciekawe co będzie w piątek przed referendum :)

Swidrygajłow ==> możliwe... ksywy tej używam od 9 lat, również w wersji skróconej :)

zbm ==> dzięki :) Tego textu A.L. nie słyszałem, ale jak najbardziej pasuje do profilu tego ugrupowania :)
05.06.2003
11:13
[59]
radykal [ Konsul ]

Do Soulcatcher
Otóz wg moich informaji ten problem nie jest definitywnie rozwiązany ( sprawa ta była odwlekana na przyszłosc ) i dlatego mam obawy co do zwrotu majątków "wysiedlonym" na ziemiach zachodnich ( nie za darmo ) na drodze prawnej
Moze ktos z nas jest niedoinormowany ... ???
wolałby byc to Ja
Lepiej abym w przyszłosci uznał ze mailem nie uzasadnione odawy ( fobie anty UE - jak niektórzy powiedzą ) niz czesc obywateli RP naa ziemiach zachodnich miałaby stracic swój dorobek
Pozdrawiam
05.06.2003
11:16
[60]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Mark24 --> a kogo ty słonko obchodzisz żeby cię banować :) ??? kto ty wogóle jesteś ???
Masz jakieś komplesy związane z moją osobą ? To jest rozmowa o UE a z takimi problemami to do pychologa.
05.06.2003
11:16
[61]
Khe [ terrorysta lodówkowy ]

heh a Moze Mark24 jest spokrewnionym z panem A.L ;) bez obrazy Mark, ale zamiast pisac "wsyscy jestescie glupi bo macie inne zdanie nis ja" to napisalbys jakies argumenty jak to zrobil Browarek :) ( no i nie w stylu ulotek Samochwalow i LigiPajacowRabnietych :) )
05.06.2003
11:19
[62]
Caine [ Konsul ]

Aha. oprócz całego mrowia lokalnych autorytetów na temat Unii wypowiadali sie ludzie naprawdę coś znaczący w szerokim świecie
np. za Unią
Karol Wojtyła
Jan Nowak - Jeziorański
Marek Edelman
Leszek Balcerowicz
Lech Wałęsa
Aleksander Kwaśniewski
no, a przeciw:

Tadeusz Rydzyk
Roman Giertych
Biedermann (czy jak mu tam, ten eks- urzędnik UE, którego apel węruje po Sieci)
Andrzej Lepper
Janusz Korwin - Mikke

A Ty? Po której stronie barykady się stawiasz?
05.06.2003
11:23
[63]
Eliash [ Generał ]

Caine ->
Ja mam jeszcze apel Dr. Nauk Eknomicznych pana Borowego
o nieprzystępowanie do Unii. Takiej polewki dawno nie miałem :)

05.06.2003
11:31
[64]
massca [ ]

o przepraszam.
za wejsciem do unii nie jest Papież tylko Stolica Apostolska.
tak przynajmniej twierdzi od kilku dni kolega Giertych...
05.06.2003
13:29
[65]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

massca ---> Jeżeli papież jest za to dlaczego Watykan nie wstąpił do ZSRE? Przecież to jedyna słuszna droga.
05.06.2003
13:40
[66]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

3 x TAK
05.06.2003
13:40
[67]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

----------->
05.06.2003
13:49
[68]
rothon [ Malleus Maleficarum ]

Hahahahahaha
05.06.2003
13:53
[69]
Soulcatcher [ Prefekt ]

05.06.2003
13:56
[70]
massca [ ]

prałat jankowski
andrew lepper
klan narodowców giertychów
gabriel "psycho" janowski
ojciec dyrektor rydzyk
janusz korwin "kosa" mikke

oni przeciez wszyscy chca dobrze dla was, droga mlodziezy...
hehehehehehe ! powiedz NIE UE ! powiedz TAK ciemnogrodowi i średniowieczu :)))
05.06.2003
14:02
[71]
_Luke_ [ Death Incarnate ]

Soulcatcher --> przekonales mnie ta pania :>

joke ^^
05.06.2003
14:04
[72]
Ptosio [ Legionista ]

Of topic ale ni do końca:

Zrób tak żebyśmy też mogli odblokuj:
https:wwwgry-onlineplgrafikiforum
Mówiłeś że jesteś ZA ;)
05.06.2003
14:19
[73]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

massca --->

Andrew "UB" Olech
Aaron "Olo" Stolzman
Lesiu Miller
Danka Hubner
Lesiu Balcerek
Bronek G
Grzesiu Kołodka
Jarek "polskiemu rolnikowi wystarczy 1 krowa" Kalinowski

...oraz nasz narodowy autorytet moralny
Aaron "Adaś" Sze sze szechter

i wielu innych
05.06.2003
14:23
[74]
massca [ ]

Caleb - Jan Pawła II nie dodasz ?

a Balcerowicz jest dla mnie zaaaajebistym autorytetem i mysle ze dlugo jeszcze będzie.
05.06.2003
14:27
[75]
Eliash [ Generał ]

Caleb -> Wskaż proszę mi prostemu chłopu źródło wiadomości że jakoby
Kwaśniewski nazywał się Stoltzman? Bo z tego co widzę to wszyscy politycy
oprócz Giertycha i ojca dyrektora mają żydowskie korzenie. I tylko głupi
Geremek się do nich przyznał, podczas gdy reszta z nich konsekwentnie realizuje
PLAN przejęcia Polski przez Izrael.
Sami Żydzi w tej Polsce, i jeszcze chcą do UE ( to świnie )
Dobrze chociaż że w RM pracują PRAWDZIWI POLACY którzy otwierają
niczemu nieświadomym ludziom oczy na świat.
Tak się zastanawiam, gdybym to ja (tfy tfu na psa urok) zabrał się
do polityki jak szybko znaleziono by mi odpowiednie nazwisko.

05.06.2003
14:30
[76]
wysiu [ ]

massca --> Jesli dysponujesz cytatem, gdzie Papiez jednoznacznie poparl nasze wejscie do UE, to prosze, podaj. Prosilem juz jakis czas temu Soula, ale sie nie doczekalem.
05.06.2003
14:36
[77]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Antysemityzm, zacofanie i ciemnota - oto właśnie idzie Polska Caleba :)
05.06.2003
14:41
[78]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

Soulcatcher ---> LOL
05.06.2003
14:42
[79]
wysiu [ ]

Czysta propaganda i demagogia - oto idzie Unia Soulcatchera - z tego, co tu widze.
05.06.2003
14:45
[80]
Soulcatcher [ Prefekt ]

wysiu --> och wysiu bardzo bym chciał móc dołączyć samodzielnie Polskę do UE, ale wiesz to trochę trudniejsze niż przypuszczasz ... a i ta burza wczoraj to też nie moja wina :))
05.06.2003
14:58
[81]
massca [ ]

wysiu - czekasz az papiez ci powie : idz na referendum, wez ze soba dowod osobisty, na karcie do glosowania zaznacz TAK ?? nie zartuj. kosciol zawsze wypowiadal sie po jakiejs stronie, ale nigdy nie mowil wprost. taka maja polityke.

tu masz fajny felieton na ten temat :

Gdy z ust papieża padły wyraźne i jednoznaczne słowa o jego poparciu dla Polski w strukturach zjednoczonej Europy Liga Polskich Rodzin znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jednakże jej czołowi działacze wcale nie tracą rezonu. Papież mówiący o Unii Europejskiej nie jest już Ojcem Świętym, ale Stolicą Apostolską. Okazuje się, że to Jan Paweł II stoi w sprzeczności z „nauczaniem" Ligi. A nie odwrotnie?

Gdy z ust papieża padły wyraźne i jednoznaczne słowa o jego poparciu dla Polski w strukturach zjednoczonej Europy Liga Polskich Rodzin znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Autorytet moralny milionów Polaków, na którzy tak często się powołują, wyraził pogląd z goła odmienny od prezentowanego przez Rydzyka, Giertycha, Janowskiego i Łopuszańskiego.

Jednakże czołowi działacze Ligi wcale nie tracą rezonu. Papież mówiący o Unii Europejskiej nie jest już Ojcem Świętym, ale Stolicą Apostolską, która co prawda od początku popiera dążenia Polski do zjednoczonej Europy, ale jak powiedział Giertych na pewno nie na tych warunkach. No to pytam się: skąd pan, panie pośle Giertych i panu podobni działacze Ligi Polskich Rodzin, lepiej wiecie co miał myśli papież, skoro powiedział to co powiedział? Miliony Polaków słyszało to i wasze z UB rodem metody manipulowania przy jego wypowiedziach emitowanych w Radio Maryja na niewiele wam się przydadzą.

A może po prostu orzekniecie, że papież się myli, że nie ma racji? Może leki tak źle na niego działają, że nie wie co mówi? No jak daleko się posuniecie w swojej ślepej pogoni po władzę, w swojej cynicznej grze na najprostszych emocjach u ludzi, którzy sami już nie rozumieją o co w tym wszystkim chodzi? Bo, że wy pogubiliście się o to was nie podejrzewam.

W sumie wcale nie przesadziłem zadając powyższe pytanie, na które i tak nie usłyszę odpowiedzi. Przecież w reakcji na wystąpienie papieża poseł Roman Giertych już „wymówił mu posłuszeństwo” – przed kamerami ogłosił, że winien jest posłuszeństwo jedynie w sprawach wiary i moralności, a sprawa Unii nie ma z tym nic wspólnego. Ciekawe podejście, szczególnie wobec ciągłego powoływania się Ligi na Społeczną Naukę Kościoła.

Gdy okazuje się, że stanowcze słowa Jana Pawła II stoją w sprzeczności z „nauczaniem” Ligi Polskich Rodzin to nie Liga i Radio Maryja są w błędzie, lecz Karol Wojtyła wyraża swoją prywatną, skądinąd nie najsłuszniejszą opinię. Skóra cierpnie i to wcale nie z tych powodów co niedawno posłance Beger. Można powiedzieć tylko jedno: Giertych, ale ty masz tupet!

Maciej Szmigiero
mediapo@platforma.org
05.06.2003
15:04
[82]
wysiu [ ]

massca -->
1. Cytat poprosze.
2. Ciekawe podejście, szczególnie wobec ciągłego odmawiania prawa Kosciolowi do wypowiadania sie w kwestiach polityki. Wszyscy tu znaja Twoj stosunek do Kosciola i ksiezy, ojcze Jankowski;). Jak nie pasuje - to wara; jak pasuje - to juz maja prawo, tak?
05.06.2003
15:07
[83]
massca [ ]

wysiu - nie ma sensu zebym szukal cytatu. ja zacytuje, a ty - tak jak towarzysz Giertych - bedziesz szedl w zaparte, ze papiezowi nie chodzilo o unie i referendum, tylko ze on tak sobie akurat na tapete europe wzial przypadkiem.

moj stosunek jest taki jaki jest, wiesz dobrze. to ze papiez namawia do decyzji z ktora sie zgadzam to szczesliwy zbieg okolicznosci. jesli to ma pomoc w oswieceniu ciemniejszych stron naszego kraju to prosze bardzo. u mnie zarobil plusa w koncu.
05.06.2003
15:11
[84]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

ja tylko dodam, że Jan Łopuszański już dawno nie należy do LPR.
05.06.2003
15:12
[85]
massca [ ]

dobra, znalazlem obszernego niusa na onecie. prosze:

Kraj
PAP, mat 2003-05-30 09:26:00

Papież: Polska zawsze stanowiła ważną część EuropyPolska zawsze stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączyć się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji - uważa Jan Paweł II.

Opinię taką wyraził papież w przemówieniu, skierowanym 19 maja do Polaków na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas spotkania z rodakami z okazji kanonizacji biskupa Sebastiana Pelczara i Matki Urszuli Ledóchowskiej oraz 25-lecia pontyfikatu.

Przemówienie to ma być odczytane we wszystkich kościołach w kraju w najbliższą niedzielę, 1 czerwca. Ma ono być dopełnieniem listu biskupów polskich w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej, który również zostanie odczytany w świątyniach tego samego dnia.

"Wiem, że wielu jest przeciwników tej integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości naszego narodu. Podzielam też ich niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska - po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu - jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak podkreślić, raz jeszcze, że Polska stanowiła ważną część Europy i dziś nie może wyłączyć się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę, opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji" - powiedział papież do rodaków.

Podkreślił, że wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich "wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy".

"Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy" - apelował do rodaków Ojciec Święty.

Zdaniem papieża, jest to wyzwanie, które współczesność stawia przed nami, przed wszystkimi krajami, które na fali przemian politycznych w regionie tzw. Europy Środkowowschodniej wyszły z kręgu wpływów ateistycznego komunizmu. "To wyzwanie stawia jednak przed wierzącymi zadanie - zadanie aktywnego budowania wspólnoty ducha w oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji" - powiedział Ojciec Święty 19 maja.

Warto przypomnieć także wcześniejsze wystąpienia papieża Jana Pawła II skierowane do Polaków podczas pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny, a nawiązujące do kwestii jednoczenia Europy.

Pierwszym z nich jest homilia, którą papież wygłosił w 1977 roku w Gnieźnie w obecności prezydentów siedmiu ościennych państw z okazji Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

"Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie" - powiedział wtedy papież.

W ocenie Jana Pawła II, Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. "U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc św. Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu" - podkreślił papież. Dodał, że św. Wojciech tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność.

Na potrzebę działań służących integracji Europy zwrócił uwagę Ojciec Święty w przemówieniu wygłoszonym w polskim parlamencie w 1999 roku. Podkreślił wówczas, że wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę ku jedności.

"Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę o +dwóch płucach+, którymi winna oddychać Europa, zespalając w sobie tradycje Wschodu i Zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha, dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, ludzi nauki i kultury i dla wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy" - powiedział papież.

Zaznaczył też, że pielgrzymując po ścieżkach czasu, Kościół właśnie z naszym kontynentem związał swą misję tak ściśle, jak z żadnym innym. "Duchowe oblicze Europy kształtowało się dzięki wysiłkowi wielkich misjonarzy i dzięki świadectwu męczenników. Kształtowano je w świątyniach wznoszonych z wielkim poświęceniem i w ośrodkach życia kontemplacyjnego. Kształtowano je oczywiście w humanistycznym przesłaniu uniwersytetów - podkreślił Ojciec Święty.

Zaznaczył, że Kościół, powołany do troski o duchowy wzrost człowieka jako istoty społecznej, wnosił w europejską kulturę jednolity zbiór wartości. "Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych oraz przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia" - powiedział Jan Paweł II do polskich parlamentarzystów.

Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, "winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha" - powiedział.

Przemawiając w polskim parlamencie, Ojciec Święty ponowił swój apel, skierowany do Starego Kontynentu: "Europo, otwórz drzwi Chrystusowi". I dodał: "Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy".

Papież zapewnił jednocześnie polskich parlamentarzystów o tym, ze integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. "Doświadczenie dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie" - powiedział Ojciec Święty.

05.06.2003
15:20
[86]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

massca ---> Podkreślił, że wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich "wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy".

--> a widzisz, czyli jednak nie tak do końca papież jest za (przynajmniej w tej chwili, ale raczej nie ma szans, żeby coś sie polepszyło)
05.06.2003
15:22
[87]
Cubituss [ Komputer ŚWIAT GRY ]

Caleb --> a powiedział, że aktualnie prawa te są nierówne? Nie, prawda? Ale cóż za problem giertychowyznawcom dorobić dodatkowy sens do prostej wypowiedzi...
05.06.2003
15:24
[88]
massca [ ]

dokladnie. gdybym byl wierzacy to bym sie wstydzil takiej krzywej interpretacji slow samego papieża... ale dla chcacego nic trudnego.
05.06.2003
15:29
[89]
_Luke_ [ Death Incarnate ]

Caleb --> ciekawy masz ten link przy nick'u, tylko czy nie jest aby sprzeczny z FAQ?
05.06.2003
15:32
[90]
Piotrasq [ Seledynowy Słonik ]

wysiu ---> halo ! Gdzie jestes ? Daj swoja interpretacje slow Papieza.
Tylko nie wyrywaj poszczegolnych slow z kontekstu, bo ja tez potrafie poskladac to w zupelnie inna tresc...
05.06.2003
15:48
[91]
Misiak [ Pluszak ]

rmf.fmakcjel?akcja=referendum

I tam wybieramy tak lub nie w zaleznosci od naszych pogladow. Potem i tak jest to samo.
Po kliknieciu pojawia nam sie lista za i przeciw a takrze artykoly na temat konkrestnych zagadnien

Moim zdaniem jest to calkowiecie obiektywne

A jesli ktos by sie pytal za czym ja jestem to niech rysunek naszego "kochanego" Soulcatchera wam odpowie

Trzymjacie sie :)

Links:
05.06.2003
15:52
[92]
wysiu [ ]

Piotrasq --> Jak masz cos ciekawego do dodania w dyskusji, to smialo. Bo na razie nic konstruktywnego nie napisales.


massca --> Szczerze mowiac nie znalem tej wypowiedzi, i przyznaje racje - Papiez dosc jednoznacznie poparl wejscie.
Aczkolwiek racje maja 'giertychowcy', ze wiazace i niepodwazalne sa tylko oficjalne dekrety papieskie, dotyczace kwestii wiary i religii. Jednak dla nich powinien byc to znak do przynajmniej przemyslenia podstaw ideologicznych swojego sprzeciwu.
Ale coz - ja tej kwestii w ogole nie rozpatruje z pozycji ideologii, a jedynie czystej ekonomii, rachunku zyskow i strat. I z mojego rozeznania wynika, ze sie to po prostu dla zwyklych mieszkancow naszego kraju nie oplaca.. Zadne obrazki z rozneglizowanymi paniami, ani rozpaczliwa propaganda serwowana w kampanii 'informacyjnej' tego zdania nie zmienia - bo nawet nie probuja. Prosciej sie skupic na skandowaniu haselek typu 'Jak nie Unia to Bialorus', i podawaniu przykladu Irlandii jako wielkiego sukcesu gospodarki unijnej.
I powolywac sie na slowa Papieza jako autorytetu moralnego, ktorego z innych okazji ci sami ludzie potrafia nazwac 'starym schorowanym czlowiekiem, ktory juz dawno powinien podac sie do dymisji'. No ale skoro wreszcie powiedzial cos pasujacego, to czemu sie nie podczepic pod jego popularnosc..?
05.06.2003
15:55
[93]
wysiu [ ]

Misiak -->
"Źródło: "Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej", opracowanego przez grupę niezależnych ośrodków badawczych na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej."

To tyle na temat obiektywnosci.
05.06.2003
15:59
[94]
Misiak [ Pluszak ]

Wysiu-->
opracowanego przez grupę niezależnych ośrodków badawczych
????
05.06.2003
16:02
[95]
wysiu [ ]

Misiak --> Ktorych to osrodkow nawet nazw nie podali. Oh please....
05.06.2003
16:05
[96]
Misiak [ Pluszak ]

Co oh please ?

Ja im wierze.
A pozatym
Co ci sie tak nie podoba w unii ? No smialo jestem asrestywny, spruboj mnie przekonac. Jestem otwarty na propozycje. A jak bedziesz tlumaczyl to podaj przyklady i konkretne fakty by moc je potwierzdzic
Najlepiej od niezlaezych organizacji lub jednostek.
Zapraszam.... Czekam
05.06.2003
16:08
[97]
wysiu [ ]

Misiak --> Wystarczy ze wyjedziesz zaraz za nasza zachodnia granice i zobaczysz nawet 60% bezrobocie w niektorych miastach. Dlaczego uwazasz, ze u nas bedzie lepiej? Bo ja sadze, ze moze byc nawet gorzej.
05.06.2003
16:15
[98]
Misiak [ Pluszak ]

A w Polsce nie ma bezrobocia ???

Przezcierz dzieki unii nie dostaniemydeszczu pieniedzy. Unia tylko wspiera walke z bezrobociem. Ale to problem panstwa jak te srodki wykorzysta. Wiec co ma unia do bezrobocia ?
mnie najbardziej cieszy to ze politycy beda musieli sie zmienic i stac sie wrescie ludzmi ktorzy dbaja o kraj a nie go okradaja....
05.06.2003
16:17
[99]
wysiu [ ]

Misiak --> "mnie najbardziej cieszy to ze politycy beda musieli sie zmienic i stac sie wrescie ludzmi ktorzy dbaja o kraj a nie go okradaja" - niby dlaczego??????? zlodzieje beda tacy sami, tylko dojda dodatkowi z Brukseli..
05.06.2003
16:21
[100]
Misiak [ Pluszak ]

Jak to z brukseli ????

Hmmm zapominasz ze ignorantow zawsze sie usowalo jak nie wywiazywali sie ze swoich zadan. Tak jest w uni ze jak ktos jest trefny to mowia "papa". A w Polsce tez bedziemi mieli narescie politykow z prawdziwego zdazenia, my po protu musimy ich sobie wychowac... Bo juz mam dosc zlodziej i ignorantow ktorzy sa krotkowzroczni
05.06.2003
16:25
[101]
Piotrasq [ Seledynowy Słonik ]

wysiu ---> na poczatku tego dokumentu sa wyszczegolnione wszystkie osrodki badawcze, ktore go tworzyly.
Czytales go ?
05.06.2003
16:27
[102]
massca [ ]

wysiu - juz to raz napisalem, ale polecialo niestety, bo ktos w watku zaczal dyskusje z adminem.


ja na sprawe integracji z UE patrze nie przez pryzmat kilku cyferek po stronie kosztow w ciagu kilku najblizszych lat.

ja patrze na to dlugodystansowo. historycznie. w koncu mamy szanse dolaczyc do grona tych, na ktorych zawsze patrzylismy z zazdroscia i podziwem. w koncu nie bedziemy ta druga liga, tylko jednym z krajow "zachodu". na pewno biedniejszym na poczatku i mniej uprzywilejowanym ale mysle ze z czasem sie to wyrowna.

czemu tak mysle? bo polacy mimo wielu narodowych wad i przywar, to ludzie ambitni i przedsiebiorczy. lubimy czuc sie lepsi od innych, lubimy pokazac ze "Polak potrafi". bo ja wierze, ze naprawde potrafi. jak chce. i jak ma okazje.

i wlasnie wstapienie do UE moze byc emocjonalnym katalizatorem naszych narodowych kompleksow. zabory, rozbiory, komuna - teraz jestesmy wolnym i demokratycznym panstwem, czemu mamy nie stac rowniez jednym z tych najwazniejszych i najbogatszych.


widzisz, to tak jak z piłką nożna. każdy mały chlopak, ktory gra na podwórku, marzy w głebiu ducha o karierze takiej jak ronaldo czy beckham. grac w najlepszych druzynach, na najlepszych stadionach. nasz kraj gral w okregowce, potem w drugiej lidze. teraz mamy szanse zagrac w extraklasie. jest szansa sie pokazac, jest szansa wyjsc na boisko.

a ty narzekasz, ze dostalismy uzywane buty i koszulke z numerem 13 i ze nam karza grac na obronie a nie od razu bramki strzelac....


trzeba wykorzystac okazje , a nie marudzic i czepiac sie szczegolow.
05.06.2003
16:30
[103]
Pik [ No Bass No Fun ]

Nie chce mi sie juz dyskutowac w watkach o UE, ale napisze jeszcze ostatnie zdanie do Soulcatchera, ktore przyszlo mi na mysl pod wplywem patrzenia na jego obrazki:

Wiesz jaki jest jeden z wiekszych problemow mezczyzn?

Odp. Ze moga uzywac albo mozgu albo penisa, nie moga tych organow uzywac rownoczesnie.

Reszte sobie sam dopowiedz.

05.06.2003
16:47
[104]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Pik --> hmmmm ... to znaczy że ja używam penisa a ty go nie używasz ? zgadłem ?
05.06.2003
17:09
[105]
kiowas [ Legend ]

massca ---> dokladnie tak. Szkoda, ze zdecydowana wiekszosc ma przed oczami jedynie ekonomiczne wyliczenia mniej lub bardziej watpliwych specjalistow, a nie widzi tego co naprawde wazne - ze w koncu bedziemy mogli sie w pelni poczuc czescia wspolnej Europy. Zamykamy za soba pewien rozdzial naszej historii, kolejny zas otwieramy. I nie jest to decyzja na rok, a na cale dziesieciolecia. I nie robimy tego tylko dla siebie, a dla nastepnych pokolen.
Kolejna szansa, wbrew temu co twierdza sceptycy, moze sie szybko nie powtorzyc.
05.06.2003
17:12
[106]
Soulcatcher [ Prefekt ]

kiowas --> oni tego nie rozumią, zawsze wśród ludzi jest lęk przed nieznanym, ale ogólnie jest git że będziemy w UE ja czekałem na to wiele lat :)
05.06.2003
17:36
[107]
Caine [ Konsul ]

Wróciłem!
I... Włosy się na głowie jeżą. Caleb, zawsze myślałem, że internauci są nieco bardziej odprorni na faszystowską propagandę. Pochwal się, co jeszcze wyciąłeś z książeczek "poznaj żyda"?mniejsza z tym, odpowiadać nie musisz.

Naprawdę, boli mnie że "grupa trzymająca władzę" będzie się chwalić wejściem do UE,jako swoim sukcesem. Chociaż pracował nad tym niejeden rząd. Nic na to nie poradzę.
Ale jeszcze bardziej wq.. mnie łże-patrioci, bardziej papiescy od Papieża, czyści rasowo do X pokolenia, zawsze gotowi bronić swojego strachu przed zmianami.05.06.2003
18:37
[108]
Barthez) [ Konsul ]

Papieża już w to nie mieszajcie :-( Źle mi się robi na tych wielkich polityków, którzy teraz gadają, że papieżowi trzeba ufać i wejść do UE, bo tak mówi, bo to autorytet, a kilka miesięcy temu mówili rozwalić Irak, choć papież był jednoznacznie temu przeciwny :-(
05.06.2003
18:49
[109]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

Caine ---> chyba nie zrozumiałem twojego przesłania. Jeżeli ktoś jest gnojem pochodzenia żydowskiego to nie umniejsza to jego czynów. Kształt nosa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności ani nie gwarantuje żadnej taryfy ulgowej (nawet jeżeli towarzysz Michnik mówi inaczej). Ja uważam że Polacy i Żydzi przedstawieni na obrazku są gnojami i zdania nie zmienie. Zarzucanie mi z tego powodu antysemityzmu jest tak samo głupie jak w sytuacji gdy jakiś Żyd ukradłby mi portfel a ja bym chciał go odzyskać (portfel). Apeluje do wszystkich innych osób przesiąkniętych europropagandą aby przemyśleli swoje posty przed opublikowaniem.
05.06.2003
19:35
[110]
Misiak [ Pluszak ]

"Jest malo zalet ktorych by polacy nie posiadali, ale tez malo problemowktorych nie udalo by im sie ominac" Bodajze Churcil...

Massca--> Bravo! cale sedno.... Ale musze ciebie poprawic. Byly takie okresy w histori kiedy to zwlaszcza zachod i wchod z zazdroscia patrzyli na Polakow. Nie wiem dlaczego tak nagle zaczelismy z zazrodscia patrzec na zachod....
My nie wstepujemy do Europy, my w niej jestesmy od Chrztu Miszka I.... Teraz wstepujemy do organizacji ktora uzna nas za panstwo zachodnio europejskie, a tak naprawde jestesmy w centrum europy. My laczymy wschod i zachod. Ale caly czas jestemy w europie. I nie ma co do tego watpliwosci.

Caine--> zawsze tak bylo. wiem to smutne. gdyby w renesansie i baroku tacy ludzi zmienili pogady to teraz by byly przynajmniej 3 mocarstwa: USA, Polska i Chiny, Rosja nie wiem czy by istniala

Caleb--> Yyyyyy o co ci chodzi ? O czym ty wogule gadasz ? Bez sensu prawisz chlopie. Czy ty myslisz ze jak ktos ma jakis tam "dziwny nos" to jest zydem ? My wspolistnimy z kultura zydowska ? Kiedys zydzi byli nawet wiekrzoscia w niektorych mistach. I co? I NIC !!! Gdzie sie podziala nasza piekna polska tolerancja ? Mam nadzieje ze sie nie obrazisz za tego posta :)

A wllasciwie czemu mamy sie nie stac kolejnym "tygrysem" Europy ? mamy potencjal. Swietne (przynajmniej do tej pory) szkolnictwo, Powiedzcie mi jak jeszcze nie jestemy w europie to czemu od jakis 20 lat uczyly sie masowo jezykow zagranicznych ?

Zawsze padaja jakies argumenty ze nam ziemie wykupia... a niech sobie biora w dzierzawe. Zamiast lezec odlogiem to przynajmniej bedzie uprawiana, a podatek bedzie lecial do budzetu. Hiszpania i portugalia w latach 70 byla zerem znioszczonym przez wojne, a teraz ? Moze nie jest najbogatsza ale napewno lepiej sie zyje.... I na pewno nie stracili tozsamosci narodowej ?

Jak juz powiedzialem z dniem 1 maja, 2004 roku nie poplynie strumien pieniedzy... Ale wiem jedno ja i grupka moich przyjaciol wypijemy kieliszek szampana na "powitanie" europy, bo to chyba po raz pierwszy bedziemy "rowni" i nie zawistni.... wobec siebie i innych....
05.06.2003
20:30
[111]
massca [ ]

misiek : "Massca--> Bravo! cale sedno.... Ale musze ciebie poprawic. Byly takie okresy w histori kiedy to zwlaszcza zachod i wchod z zazdroscia patrzyli na Polakow. Nie wiem dlaczego tak nagle zaczelismy z zazrodscia patrzec na zachod.... My nie wstepujemy do Europy, my w niej jestesmy od Chrztu Miszka I.... Teraz wstepujemy do organizacji ktora uzna nas za panstwo zachodnio europejskie, a tak naprawde jestesmy w centrum europy. My laczymy wschod i zachod. Ale caly czas jestemy w europie. I nie ma co do tego watpliwosci.

to podejscie historyczno-emocjonalne ja bym powiedzial. moje jest teraźniejszo-przyszłościowe. pewnie ze mielismy momenty chwialy i dumy ale to bylo lata, wieki temu. teraz jestesmy jeszcze gospodarczo w przedpokoju europy zachodniej, moze juz weszlismy pewniej i glebiej na salony w sferze politycznej (szczegolnie po iraku). na razie mamy prawo miec kompleksy patrzac na zachod. ale mamy tez powody do dumy, patrzac na wschod. i w tym kierunku musimy sie poruszać.
05.06.2003
20:32
[112]
FalconTm [ Generał ]

Soulcatcher ---> Mam nadzieje ze zdazysz przezyc te 10 lat, zanim blogosc nastapi.
Zanim wyjdziemy na prosta, bedzie duuzo gorzej.Oby Twoj portal nie stal sie
(w najlepszym przypadku) jakims serwisem w ktorejs z korporacji, sluzacej
do czyszczenia "trasha" i katalogu "temp", za jakies marne talarki.
Polska jest zadnym rownorzednym partnerem do interesow,
bedziemy jedynie splywem dla unijnych manufaktur.
Myslisz,ze glowni czlonkowie unii nie maja swoich problemow?
Patrza na Polske jedynie z punktu widzenia zmniejszenia wlasnego kryzysu.
Myslisz, ze Polak bedzie widziany na rowni z ich obywatelami.
Co z tego ze bedziemy mogli wykonywac jakies tam zawody, jezeli nikt nas nie zatrudni.
To ja juz wole pozbierac truskawki w domu, blisko rodziny...
Mowiac o ciemnocie i sredniowieczu sam o sobie wydajesz osad, gdyz sam
w nim mieszkasz.Mowisz, ze Polak jest przesiebiorczy i ambitny, wiec po co mu Unia,
co w niej znajdziesz?Polacy zawsze byli traktowani jak tania sila robocza, podobnie jak Rosjanie
u nas.Uwazasz , ze powitaja Ciebie z otwartymi ramionami, majac wybor miedzy nami a swoimi?
Masz na wzgledzie to, ilu ludzi pojdzie z torbami, jakie racjonalne koszty musi poniesc Polska,
pomijajac juz obecne problemy? I z czego to obetna,hmmm... moze zaczna od Twojej pensji?
Ok, sprzedasz samochod, kompa, obnizysz zuzycie wody, gazu, energiii...ale co to
chleb kosztuje 2 razy drozej i przelicznik zloty - - euro jakis jednokrotny...czas
chyba zmienic mieszkanie na kawalerke.Ciekaw jestem jak przezyjesz te 10 lat,
jak wyedukujesz dzieci.Masz na uwadze to , ze w tej chwili bardzo wiele rodzin
nie potrafi zwiazac konca z koncem (nie mowie tu oczywiscie o patologiach, lenistwie
i pijanstwie).Kraj wykonczyla komunistyczna polityka i dzialania z tym zwiazane,
a nie obywatele.Co z bezrobociem? Na pewno zwiekszy sie.
Pojedziesz do Hiszpani zbierac zboze, ziemniaki? Moze do Portugalii?
Wrocisz i co? Zona z Niemcem --- w pogoni za chlebem.<--- Przyklad skrajnosci, bez urazy.
Za bardzo to wszystko pokolorowane.Potrafisz racjonalnie ocenic jakies koszty bedziesz musial
poniesc zanim sobie spokojnie za 10 lat usiadziesz i usmiechniesz, pod warunkiem ze z glodu
nie "zdechniesz".Nie kazdego czeka taki los, ale co zrobisz jak trafi akurat na Ciebie?
Uwolnisz sie "kulką", czy moze zaczniesz krasc?
Do tej pory sami sobie radzimy, czasami mniej uczciwie, ale wg mnie jest to mniejsze zlo.
I potrafimy gospodarzyc, spelniac ambicje, mimo problemow gospodarczych,
ktore sie powieksza wstepujac do UE.Ja nikomu zle nie zycze, wrecz odwrotnie -
- szczescia i pomyslnosci. Nie popieram dzialan "na sile" i za wszelka cene, za jaka cene...
Owszem mozemy przystapic, ale nie na takich warunkach lub bedac bogatszym krajem,
co Polacy sa w stanie osiagnac bez UE.
Niech sobie wprowadzaja cla zaporowe i tym podobne, przy okazji kupia dlugie tyczki
dla skokow do Estonii, Łotwy i innych.Nasze polozenie geograficzne ma ogromne znaczenie,
a biore pod uwage tylko polska sytuacje.Naszej ojczyzny nie stac w tej chwili na Unię.

Prosze nie wpisywac komentarzy typu ciemnota , sredniowiecze, bo sami sie w ten sposob
w nim umiejscowujecie.Fakty w kampanii do mnie nie przemawiaja, zbyt nie racjonalne.
Wiele rzeczy pominalem , nie sposob przedstawic wszystkiego na goraco piszac.

Pozdrawiam serdecznie


P.S. N I Ew tej chwili i na takich warunkach
05.06.2003
20:40
[113]
FalconTm [ Generał ]

Maly blad w mojej wypowiedzi na poczatku--->

Oby Twoj portal nie stal sie
(w najlepszym przypadku) jakims serwisem w ktorejs z korporacji, sluzacym
do czyszczenia "trasha" i katalogu "temp", za jakies marne talarki.

Tak powinno byc napisane.

Pozdrawiam i oczywiscie dziekuje za wyrozumialosc, troche to chaotycznie napisalem,
ale jestem ambitnym i przesiebiorczym Polakiem --- pisalem podczas wieczornego lunchu :)
05.06.2003
20:44
[114]
Soulcatcher [ Prefekt ]

FalconTm --> martw się o swoją pzyszłość :) ja o swoją już zadbałem
05.06.2003
20:49
[115]
Banita_bb [ bo był za miły ]

Falcon-----szkoda zachodu masz takie zdanie jak Soulcatcher,a jak nie to wytnie Twoje posty i taka jest dyskusja-zalosne.....
05.06.2003
21:00
[116]
FalconTm [ Generał ]

Soulcatcher---->W to nie watpie, tylko pytanie brzmi - Czy bedziesz w stanie taka przyszlosc utrzymac? :)
05.06.2003
21:46
[117]
Misiak [ Pluszak ]

Witam
Massca--> Jakie emocje ??? Powiem szczeze ja niczego nie zazdroszcze zachodowi....

Falcontm--> Przypominam ze nie ma czegos takiego jak mniejsze zlo...

A w sprawie cen
To kiedys w RMF Fm mowili o roznicach w cenie pomiedzy, hiszpania, niemcami austria, wlochami i francja
Ceny byly roznie, zalezy od inflancji, stopnia zamoznosci kraju, i regionu... Wiec nie mozena powiedziec napewno ze chlep bedzie dwa razy drozszy. Jak przenica bedzie drozsza to i cheb tez :) Przezuce sie na slonecznikowy :))))

Pozdr
05.06.2003
22:12
[118]
FalconTm [ Generał ]

Misiak--->Mialem na mysli, ze bez integracji dostaniemy mniej po kieszeni.W tej sytuacji mozna bylo
w taki sposob okreslic.

Soul--->Jezeli myslisz wylacznie o swojej przyszlosci, to w sumie powinienes byc na NIE.
Nie ten kierunek obrales, to tam na prawo --->E.
Pomysl kiedys nad innymi polskimi rodzinami, nie kieruj sie egoizmem, troche
altruizmu...
05.06.2003
22:34
[119]
Zenedon [ Oi! Boots&Braces Oi! ]


Stanisław Wojtera

Szanowni Państwo! Już za kilka dni przyjdzie nam zadecydować o przystąpieniu - lub nie - Polski do Unii Europejskiej. Czas ostatecznej mobilizacji w kampanii - a potem już tylko wysiłek piętnastu minut spaceru do lokalu wyborczego. I postawienie krzyżyka.
Nie muszę chyba specjalnie przekonywać czytelników "NCz!", że powinien to być krzyżyk w kratce przy NIE. Dla porządku przypomnijmy tu jednak kilka najważniejszych argumentów.

Nie ziszczą się marzenia o złotym deszczu europejskich dopłat. Szczegółowe wyliczenia były już prezentowane na tych łamach. Polska najprawdopodobniej będzie płatnikiem netto. Naprawdę słaby to interes, do którego się dopłaca - ta prosta prawda na poziomie dziecka ze szkoły podstawowej wydaje się jednak przerastać zdolności pojmowania naszych tzw. elit.

Odpowiedzmy sobie na pytanie: czym Polska gospodarka może konkurować na globalnym rynku? Co może być naszą mocną stroną? Na pewno nie siła kapitału. Polskiego kapitału obecnie praktycznie nie ma. Nic dziwnego - wszelka akumulacja niszczona jest w zarodku przez szalejący fiskalizm państwa. Technologicznie również Polska nie stoi na zbyt wysokim poziomie. Odpowiedź jest jedna: nasza jedyna szansa to niskie koszty.

Niskie koszty, czyli niskie podatki - zarówno te obciążające płace (wzrost kosztów pracy), jak i podatki pośrednie, szczególnie w nośnikach energii. Niskie koszty, czyli niskie i nie przymusowe składki ubezpieczeń społecznych (znów kłaniają się koszty pracy).

Nie można zaprzeczyć, że przystąpienie do UE otworzy nam tamtejsze rynki. Cóż z tego, skoro konieczność przyjęcia unijnych uregulowań podatkowych, ubezpieczeniowych i socjalnych spowoduje, że nasze towary będą na tych rynkach na z góry przegranej pozycji? Warunki akcesji powodują że wyzbywamy się naszego jedynego możliwego atutu - niskich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeba powtarzać do znudzenia: to, czego Polska potrzebuje, to radykalna rozprawa z biurokracją (a nie rozrost eurobiurokracji), to zdecydowane obniżenie podatków (a nie ich wzrost do poziomu europejskiego, a może wyższego - wszak akcesja kosztuje), to likwidacja kodeksu pracy i wielu innych kosztownych przywilejów socjalnych (a nie zagwarantowanie ich nienaruszalności europejskimi regulacjami). Wówczas polska gospodarka będzie się rozwijać, wówczas będzie konkurencyjna - i wówczas ma sens otwieranie dla niej rynków europejskich.

Mówiąc krótko: to, czego Polsce trzeba, to wolny rynek, a nie przeregulowany rynek unijny. Jedyną korzyść, jaką nam daje Unia - zniesienie barier celnych oraz wolny przepływ ludzi towarów i kapitału - możemy osiągnąć bez przystępowania do Unii!!! Wystarczy przystąpić do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i traktatu z Schengen. I właśnie EOG i Schengen powinny być celami polskiej dyplomacji po odrzuceniu traktatu akcesyjnego.

Oczywiście obecna sytuacja w Polsce nie jest stanem szczególnie godnym obrony. I bez Unii mamy korupcję, bezrobocie, obłędnie wysokie podatki czy rozrośniętą biurokrację. Ale dopóki nie jesteśmy w UE, zawsze możemy ten stan rzeczy zmienić. Po akcesji te bariery przeszkadzające w rozwoju Polski zyskają umocowanie na poziomie traktatu międzynarodowego.

I nie dajmy się zwariować - głośne NIE w referendum nie zamyka nam na zawsze żadnej opcji, również proeuropejskiej. Można sobie wyobrazić ewolucję UE w pożądanym przez nas kierunku. Jeśli Unia odeszłaby od modelu biurokratycznego superpaństwa w kierunku wolnorynkowej wspólnoty suwerennych państw - wówczas przystąpienie do niej Polski miałoby sens. I byłoby możliwe, mimo NIE w obecnym referendum. Dania odrzuciła traktat z Maastricht, Irlandia odrzuciła traktat z Nicei - doprawdy nic tragicznego w tych krajach się nie stało. Po prostu Unia zaoferowała im lepsze warunki. Wobec tych przykładów nie powinien przejść obojętnie nawet najbardziej zagorzały euroentuzjasta.

Na razie jednak Unia staje się owym biurokratycznym, etatystycznym superpaństwem. Akcesja w obecnej sytuacji, na wynegocjowanych przez rząd Millera warunkach, jest po prostu sprzeczna z polską racją stanu. Dlatego apeluję nie tylko do członków i sympatyków UPR, ale do wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski - w niedzielę 8 czerwca pójdźmy wszyscy do urn i powiedzmy NIE!

W ostatnich tygodniach obserwujemy w mediach festiwal nachalnej agitacji proakcesyjnej. Nikt nie dba o zachowanie choćby pozorów obiektywizmu, nikt już nie udaje, że dostarcza informacji. Zalewa nas ze wszystkich stron bezwzględna, brutalna propaganda. Mogłoby się wydawać, że w takiej sytuacji nie warto iść głosować, że wszystko jest już przesądzone. Nic bardziej mylnego. Drodzy państwo, ta histeria mówi jedno: ONI SIĘ BOJĄ.

III Rzeczpospolita - państwo kapitalizmu republiki bananowej, państwo przeżarte rakiem socjalizmu - idealnie pasuje do UE. Unia jest logiczną konsekwencją rozwoju III RP. Tylko że to państwo chyli się ku upadkowi. Dlatego establishment i z lewej, i z tzw. prawej strony tak rozpaczliwe chce do Unii - bo boi się odpowiedzialności za 13 lat swoich rządów. Wejście do Unii to dla naszych, pożal się Boże, elit wielka ucieczka do przodu, ucieczka od odpowiedzialności.

Dlatego taki natłok propagandy i stwarzanie wrażenia, jakoby wszystko było przesądzone. Nie dajmy im tej satysfakcji. My, przeciwnicy Unii, my, zwolennicy zlikwidowania chorego systemu III RP, zostając w domu, pozwalamy, żeby ONI wygrali po raz kolejny. Każde NIE dla UE to również głośne NIE dla republiki bananowej. Zastanówcie się Państwo - czy chcecie żeby w Polsce dalej było tak jak jest? Czy jesteście zadowoleni z polityków, którzy do tego stanu rzeczy doprowadzili? Oni wszyscy są za akcesją. Właśnie mamy niepowtarzalną okazję powiedzieć: "tym panom już podziękujemy". Każdy procent głosów na NIE to osłabienie pozycji "towarzystwa". Liczy się każdy głos. 8 czerwca może być początkiem końca socjalizmu w Polsce.
Nie zmarnujmy tej szansy.To artykuł z bardzo fajnego tygodnik najwyższy czas - polecam!
05.06.2003
22:44
[120]
^krychu^ [ Chorąży ]

Ja jestem na TAK a po tych argumetach SOULCACHERA to chyba zagłosuję 2 razy
05.06.2003
23:04
[121]
massca [ ]

Zenedon - tak tak, "najwyzszy czas" to dobre pismo. W sam raz dla licealistów.

Powinni jeszcze do niego w ramach gadżetu dokładac taki długi czarny kapelusz, białego królika i talie kart.
05.06.2003
23:11
[122]
oksza [ Senator ]

ja to się cieszę im bardziej eurosceptycy krzyczą, tym więcej głupot opowiadają,

im więcej głupot opowiadają tym bardziej rośne poparcie,

i dobrze :)
05.06.2003
23:23
[123]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

massca ---> a czytałeś kiedyś?
06.06.2003
09:18
[124]
Misiak [ Pluszak ]

FalconTm ---> A my juz nie zapacilismy sporo np na zlecenie HP budowy sapardu ? lub innych rzeczy ?
Mamy zmarnowac te pieniadze ktore juz zainwestowalismy ?? Narzuca mi sie taki prosty przyklad--> nowa matura
Wydali setki milionow na wprowadzenia gimnazjow, nowej matury itp Pobawili sie, ateraz chyba chca juz nie wprowadzac nowej matury bo jest nierealna. A przez Gimazja stanowiska sie duubluja...
Wiec po co marnowac ?


Trzeba byc dalekowzroczynym
06.06.2003
11:15
[125]
Zenedon [ Oi! Boots&Braces Oi! ]

Wiem że Gazeta Koszerna albo Nie to lepsze gazety ale ja jednak zostanę przy NCz, ok?
06.06.2003
14:16
[126]
Polak03 [ Junior ]

Zenedon -----> Nie ma sensu cokolwiek pisac do nich ludzie sa tak oglupieni europropaganda ze powtazaja tylko glupie chasla lecace w telewizji. Eurooglupiali juz swojego stosunku nie zmienia pozostaje nam sie tylko dostosowac do warunków jakie beda po wejsciu do ue i tylko praca i to ciezka praca moze nam pomoc chociaz jestem przekonany ze bedzie juz tylko coraz gorzej. Euroogupiali tez juz niech nic nie pisza wkoncu mamy cisze wyborcza.
06.06.2003
14:17
[127]
massca [ ]

ty Polak03 zacznij sie przystosowywać sam. zacznij od ortografii, szczegolnie jak takiego nicka zakladasz...
06.06.2003
15:08
[128]
a.i.n... [ Kenya believe it? ]

FalconTm => lepszych warunków już NIE BĘDZIE.
Bo kto nam je da? Litwa i Słowacja? Pamiętaj, że za kilka lat trzeba będzie negocjować nie z 15stką, ale z 24 lub 26 państwami...
06.06.2003
15:10
[129]
a.i.n... [ Kenya believe it? ]

Zenedon => Gazeta "KOSZERNA"? LOL, tu Cię boli?!?
HAHAHAHA aj waj Zenedon powiedz jak poznać Żyda?
06.06.2003
15:10
[130]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

a może nastawmy się pozytywnie. Przecież to socjalistyczne gówno rozpadnie się po (góra) 10 latach. Nie będzie już czego kraść.
06.06.2003
15:12
[131]
Soulcatcher [ Prefekt ]

Caleb --> nie mierz innych swoją miarą
06.06.2003
15:15
[132]
massca [ ]

wlasnie.
USA istnieje tylko 200 lat czy cos kolo tego
i zeby popatrzec na reszte, musi sie mocna do
tylu ogladac.

a to wlasnie taka "unia". jakos zaden stan na razie nie chce sie dezintegrowac.
06.06.2003
15:18
[133]
massca [ ]

Caleb : "Nie będzie już czego kraść.

i kto to mowi.
czlowiek ktory bezczelnie handluje cudzym oprogramowaniem.
heheh

popraw mnie jesli sie myle - ja tylko kliknalem na twojego linka....
06.06.2003
15:19
[134]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

jak można porównywać ZSRE do USA. Powagi troszke
06.06.2003
15:23
[135]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

myślisz sie, strona jest tylko katalogiem mojego softu.
06.06.2003
15:29
[136]
massca [ ]

SERVER FTP - Abonament miesięczny


W trosce o wygodę klientów postanowiłem uruchomić nową usługę - serwer FTP dostępny 24h na dobę.


Za opłatą w wysokości 100zł otrzymujesz:

Miesięczny dostęp do serwera 24h na dobe 7 dni w tygodniu
Możliwość wybrania max 3 dowolnych płyt dziennie i ściągnięcie ich
Możliwość ściągnięcia 93 płyt miesięcznie!!!

Co oszczędzasz?

93 x 10zł = 930zł a więc oszczędzasz 830zł
Koszt wysyłki czyli 10zł
Czas oczekiwania na towar, teraz po prostu ściagasz kiedy masz ochote

Informacje techniczne:

Serwer znajduje sie na łączu 0,8 MB dlatego ściąganie odbywa się szybko i bez problemów
Gry i programy będą udostępniane w postaci obrazu *.ISO
Usługa staje się aktywna w następny dzień po otrzymaniu przeze mnie pieniędzy
Ściąganie będzie możliwe TYLKO z jednego numeru IP zdeklarowanego przy zamówieniu
W razie awarii lub konieczności wyłączenia serwera na jakiś czas, dni nie przepadają, tylko zostają przełożone na następny miesiąc.widze ze czerpiesz przyklad z najlepszych.

przez SMS moge placic za te twoje zbiory ?

heh. z takimi spryciarzami do europy.
na bazar dziesieciolecia masz blizej , kolego.
06.06.2003
15:32
[137]
a.i.n... [ Kenya believe it? ]

Caleb => żenuła :
06.06.2003
15:40
[138]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

wróćmy do tego co napisałem na początku:
a może nastawmy się pozytywnie. Przecież to socjalistyczne gówno rozpadnie się po (góra) 10 latach. Nie będzie już czego kraść.


To prawda, że wiele ludzi kradnie, wiele ludzi również zabija bez powodu, ale to nie upoważnia rządu Millera, rządu w Brukseli ani żadnego innego do pobierania haraczu z obywateli. Krócej mówiąc: nie czyni to socjalizmu ustrojem dobrym. Socjalizm zawsze był i będzie zły. To sie nie zmieni.

a linka zdejmuje.
06.06.2003
15:41
[139]
Caine [ Konsul ]

Caleb===> Odejdź, zły duchu.
06.06.2003
15:43
[140]
a.i.n... [ Kenya believe it? ]

Caleb -> stronę zdejmij, nie linka.
Chyba, że Ciebie to akurat upoważnia do kradzieży?
06.06.2003
15:44
[141]
massca [ ]

Caleb - a co ciebie upoważnia do zbierania "haraczu" od innych, w dodatku za coś co nie nalezy do ciebie ?

jesteś żałosny i dwulicowy.

pa pa.
06.06.2003
15:47
[142]
Caine [ Konsul ]

I nie ZSRE, a Stany Zjednoczone Europy. Już niedługo.
06.06.2003
16:29
[143]
Misiak [ Pluszak ]

Caleb--> Akurat socjalizm byl i jest dobry ale w odpowiednich rekach(no moze zalozenia sa dobre ale brakuje odpowiednich osob by dobrze to zrobily...) , To komunizm jest zly... :PPPPPPPP

Hehe mozecie mi powiedziec dlaczego euro nie entuzjasci mowia zebysmy weszli w sojusz z USA ???
Hmmm jak sienie myle to chyba jest cos kolo 6-7 tysiecy kilometrow pomiedzy nami a nimi... :)
06.06.2003
17:17
[144]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

Misiak ---> Akurat socjalizm byl i jest dobry ale w odpowiednich rekach[] - LOL (podaj przykład)

A Singapur mógł wejść do NAFTA chociaż między nim a USA też jest mniej więcej tyle km.
06.06.2003
17:20
[145]
Caleb [ The Evil That Men Do ]

to i tak dobrze że nie przekonujesz mnie do tego, ze komunizm jest dobry (próby wprowadzenia tego ustroju pochłonęły już 100mln ofiar)
06.06.2003
19:27
[146]
FalconTm [ Generał ]

a.i.n.--->A wogole mamy o co negocjowac?Czy to bedzie 15 , czy 24, czy nawet 50
mamy takie same szanse, chociaz moge zawyrokowac sytuacje,
iz w momencie istnienia 24 Unia nas nie przeskoczy, zawsze jeden powazny argument wiecej,
a moze i kraj bedzie troszke bardziej przygotowany na integracje.

Jak to ktos ladnie powiedzial :
"To nie Polska wchodzi do Unii, tylko Unia do Polski"

Pozdrawiam
06.06.2003
20:05
[147]
Misiak [ Pluszak ]

Celeb--> 1. Widac twoje niedouczenie bo KOMUNIZT to nie to samo co SOCJALIZM !! ehh 2. Powiedzialem takze ze jeszcze nikt nie umial stworzyc dobrego socjalizmu, oraz jest dobry w swoich zalozeniach. Nie umiesz czytac ze zrozumieniem ?
A tak pozatym nie trudz sie ze swoimi marnymi argumentami i tak mnie nie przekonasz przeciwko UE :)
Oczywiscie sa tego dobre i zle strony ale ja mam nadzieje i cos mi mowi ze bedzie lepiej...
06.06.2003
20:46
[148]
a.i.n... [ Kenya believe it? ]

FalconTm => nie o co negocjować, ale co negocjować :)
jeśli nie wiesz co wynegocjowaliśmy, to znaczy, że powtarzasz tylko slogany przeciwników.

też pozdrawiam :)
06.06.2003
21:08
[149]
Chupacabra [ Senator ]

Ja proponuje obejrzec sobie te strone. Mamy nawet pytanie o referendum. Zgadnijcie jaki jest wynik. Na NIE jest prawie 54% glosujacych. A wedlug innej sondy UPR byla by glowna sila w sejme, gdyby wybory odbyly sie teraz, wiec pewnie eurofani wygwizdza te klamliwe dane i podadza swoje statystyki poparcia narodu i wszystkich stanow
06.06.2003
23:30
[150]
Zenedon [ Oi! Boots&Braces Oi! ]

We Francji taki dobrobyt że aż ludzie strajkują! To sie nazywa silna Europa!
07.06.2003
01:07
[151]
Victor Sopot [ Konsul ]

Albo taka historyjka znam gościa z Holandi [nazywa się Henk] powiedział o tym że kiedy weszło do nich to euro to ludzie potracili nawet połowe swoich pieniędzy na kątach. Ale oczywiście Polskie media tego nie pokazały. A co do Soulcatchera to ;
"człowiek" millera.
07.06.2003
02:19
[152]
Kharman [ Konsul ]

Mam prośbę do eurosceptyków, skoro jesteście tak oblatani w zakresie strat jakie Polska poniesire ze względu na przystąpienie do UE, to może podzielicie się wiedzą dotyczącą konkretnych przepisów godzących w nasze interesy? Jak na razie bowiem nie przeczytałem ani jednego argumentu przeciwko naszej akcesji, jedynie gdybania w których powołujecie się na enigmatyczne przepisy unijne. Więc może postaracie się o parę cytatów?
07.06.2003
02:24
[153]
oksza [ Senator ]

--->> Zenedon

No błagam nie porównuj zarobkków i stopy życiowej we Francji z Polską, bo chyba się ze śmiechu udławię :D
07.06.2003
07:54
[154]
L@WYER [ Valaraukar ]

Misiak --> zauważ tylko, iż SOCJALIZM to tylko forma przejściowa w drodze do KOMUNIZMU. Ile ludzi mogłoby zginąć, gdyby wprowadzic komunizm w życie, to lepiej nie myśleć. A praktyka i czas pokazały, że socjalizm musi w końcu zbankrutować (napożyczawszy przedtem od państw kapitalistycznych pieniędzy na utrzymanie się).
07.06.2003
10:08
[155]
FalconTm [ Generał ]

a.i.n--->Dziwny jakis jestes.Dobrze wiesz co mialem na mysli, czepiasz sie niepotrzebnie slowek.
Kazdy moze miec inna interpretacje, a obie formy sa poprawne.Nie bedziemy sie tu
poslugiwac wykladnia jezykowa...

Poza tym doskonale wiem co wynegocjowalismy, inaczej nie odzywalbym sie.


I zas pozdrawiam :)
08.06.2003
09:54
[156]
Misiak [ Pluszak ]

Witam

Jak sie czuja euro: -entuzjasci i nieentuzjasci ????

L@WYER--> No bo mowie ze socjalimu jeszcze nikt nie umial wprowadzil bo upadal. Ja tylko mowie ze socjalizm ma dobre zalozenia :)))) Ale trzeba pamietac ze nie ma systemu doskonalego :) Na razie jednak moze zostanmy przy kapitalizmie i demokracji :)))))

Chupacabra--> No niezle w jednaj ankiecie wziolo udzial (to nie da UE) 540 osob a dla UPR-u 210. No niezla reprezentacja kraju.... :PPP
08.06.2003
10:24
[157]
L@WYER [ Valaraukar ]

Misiak --> był (czy raczej jest) taki stary dowcip:

Czym się różni socjalizm od kapitalizmu?
- Kapitalizm popełnia błędy socjalne, a socjalizm kapitalne.

Drugi:

- Czym się różni socjalizm od kapitalizmu ?
- Kapitalizm to wyzysk człowieka przez człowieka, a w socjaliźmie jest dokładnie na odwrót.


A każdy socjalizm prędzej, czy później padnie, ponieważ w końcu kapitaliści przestaną (albo nie będą wcale) do niego dopłacać.
08.06.2003
11:39
[158]
Misiak [ Pluszak ]

L@WYER--> Dobra przestanmy juz o tym gadac. Ty i ja jestemy kapitalismami i demokratami,a to jest o czym innym watek :)))) Ps NIezle kawaly :))))))))
09.06.2003
15:51
[159]
Misiak [ Pluszak ]

Wygralismy !!! :)

A i jedna prosba nie znawidzmy sie za ten watek...to byla tylko dyskusja :)

Pozdrowienia
wątek: Ciekawa wypowiedz o UE - znalezione w sieci
© 2000-2018 GRY-OnLine S.A. game guide